Onderstaand de informatie die Leraren in Actie onder haar leden heeft verspreid – LIA roept op tot een stakingsdag in het Voortgezet Onderwijs op de dag dat het wetsvoorstel over o.a. de vakantiekorting in de Tweede Kamer wordt behandeld – wanneer dat is, is nog niet bekend

“Het is duidelijk dat de voorgestelde vakantiekorting in het voortgezet onderwijs niet meer in de CAO-onderhandelingen ter sprake zal komen. Als het voorstel in de Tweede Kamer zou worden aangenomen, leveren leraren vanaf 2012 dus een week zomervakantie in. Voor LIA is dit plan volstrekt onacceptabel omdat de werkdruk nog hoger wordt, de onderwijskwaliteit verder afneemt en nog minder studenten leraar zullen willen worden. LIA roept daarom op tot een landelijke staking van het voortgezet onderwijs op de dag van de behandeling van het wetsvoorstel.

Week korter vakantie
In het ‘voorstel wetswijziging onderwijstijd’ van Minister van Bijsterveldt (OCW) wordt de zomervakantie teruggebracht van zeven naar zes weken. De vijf vrijgekomen dagen worden na overleg tijdens het schooljaar ingezet als roostervrije dagen waarop leraren werkzaamheden zoals nascholingen kunnen doen. Scholen kunnen in principe deze dagen ook als vrije dagen inzetten, maar doen dat niet omdat ze dan slechts vijf organisatiedagen voor de start en afronding van het schooljaar overhouden. De VO-Raad heeft geen problemen met het voorstel. Hopelijk sluiten de andere onderwijsvakbonden zich bij de stakingsoproep van LIA aan. Voor LIA is en blijft het plan volstrekt onacceptabel.

Meer werkdruk
‘De vakantiekorting zal de werkdruk in het onderwijs alleen maar vergroten’, zo geeft een overgrote meerderheid van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs aan. De roostervrije dagen zijn namelijk gewoon werkdagen. Ook het maximum van vijf organisatiedagen per jaar zorgt voor werkdrukverzwaring. Dit wetsvoorstel, kortom, zal het onderwijs in een tijd van groeiende tekorten aan personeel en teruglopende kwaliteit, nog minder aantrekkelijk maken. LIA pleit daarom voor het handhaven van de huidige vakantieduur, voor echte werkdrukvermindering en voor een onderwijstijd die voor leraren en leerlingen op kwalitatieve gronden ingevuld wordt.

De druppel die de emmer doet overlopen
LIA protesteert niet alleen tegen de vakantiekorting maar ook tegen de aangekondigde bezuinigingen op het Speciaal en Passend Onderwijs, de invoering van de nullijn, het morrelen aan de BAPO, het aanpassen van het entreerecht, de te grote werkdruk met te grote klassen en te veel lessen, de ondoordachte invoering van prestatiebeloning en de devaluatie van de bevoegdheid. Ook wil LIA de druk op de CAO-onderhandelingen opvoeren, aangezien het voortgezet onderwijs nu al bijna een heel schooljaar zonder nieuwe CAO zit.

Stakingsoproep aan alle betrokken partijen
LIA roept iedereen op mee te staken, vakbondslid of niet. Ook schoolleiders dienen zich – ondanks het standpunt van de VO-raad – te verzetten tegen dit onacceptabele plan. LIA roept daarom iedereen die betrokken is bij het voortgezet onderwijs op om de hele dag te staken op de dag van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Zo gauw bekend is op welke dag het voorstel behandeld wordt, zal LIA dat bekend maken. Details over de voorbereiding en opzet van de staking zijn binnenkort te vinden op onze website

We moeten met deze actie duidelijk maken dat dit voorstel niet door de Tweede Kamer aangenomen mag worden. Ook moet de overheid alles op alles zetten om het voortgezet onderwijs weer aantrekkelijk te maken en de kwaliteit te vergroten.”

PS De stakingsdag is inmiddels vastgesteld 23 mei:
“Op maandag 23 mei komen de onderwijsbonden en de VO-raad bijeen om het principe-akkoord voor het voortgezet onderwijs definitief te maken. Voor Leraren in Actie is dit akkoord onacceptabel. LIA roept daarom iedereen in het voortgezet onderwijs op om op 23 mei geen les te geven. LIA organiseert die dag op het Plein in Den Haag van 11 tot 14 uur een manifestatie en hoopt dat vele leraren daarbij aanwezig zullen zijn. Vanaf 13 uur zijn er sprekers van verschillende partijen. Aan lange tafels zullen stakende leraren hun examenwerk nakijken, want de examens gaan gewoon door. Uiteraard zullen er in onderling overleg met de directie leraren op school moeten blijven om te surveilleren bij de examens. Maak hierover goede afspraken.

8 Reacties op “Stakingsoproep Leraren in Actie”

 1. Mari Veld zegt:

  De plannen zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat er nog minder animo zal zijn voor een baan in het onderwijs, de vakantiekorting zal meer werkdruk opleveren voor docenten. Protesteren moet.

 2. Marieke zegt:

  Niks moet, maar wie niet in actie komt tegen deze plannen verspeelt het recht ooit nog te klagen ;-)

  En wat mij betreft laat je als je niet in actie komt ook nog de leerlingen zitten.

 3. Marieke zegt:

  Ik kan me niet voorstellen dat de andere bonden zich niet bij de oproep aansluiten, trouwens. Als je niet opstaat tegen deze plannen, waar ben je dan vakbond voor?

 4. george van sluis zegt:

  Het gekke is dat ik het juist als een positief voorstel opvat: eindelijk aandacht voor de leerlingen en de effectiviteit van ons onderwijs. Ik zal dus niet gaan staken en wel aanwezig zijn. Dat ik daarmee het recht zou verspelen te te klagen(Marieke): mmmmm!
  Volgens mij kunnen we veel beter samen energie stoppen in het ontwikkelen van goed en passend onderwijs, excellente lessentabellen, “sgitturunde” en effectieve werkvormen en optimaal pedagogisch klimaat zowel in de lerarenkamer als in de klassen.

 5. Toon van der Ven zegt:

  Veel informatie en veel verschillende redenen om in beweging te komen. Ik richt me even op de ‘week korter vakantie’. Het zou interessant zijn om de situatie in Zweden eens te onderzoeken. Daar hebben ze bijna tien jaar geleden ook een dergelijke manoeuvre meegemaakt. Ik heb daar enkele kennissen in het onderwijs (gehad) en die zijn er wel enthousiast over: willen niet meer anders.

  Ik kan proberen de contacten weer eens aan te halen en ernaar te informeren maar wellicht heeft iemand wat meer verantwoorde informatie?

  Overigens ga ik er nog steeds vanuit dat met deze maatregel de aanstelling (1 fte) van 1659 uur op jaarbasis niet verandert, en daarmee de werkdruk dus wel verschoven maar niet verzwaard wordt.

 6. Marieke zegt:

  Aandacht voor de leerlingen en de effectiviteit van ons onderwijs? Was het maar waar!

  De landen waar het beste onderwijs wordt gegeven hebben minder lesuren en een langere zomervakantie dan Nederland. Dat komt doordat deze landen inzetten op kwaliteit, i.p.v. op kwantiteit. Beter 800 uur echt les dan 1000 uren ‘halen’ middels ophokking en de inzet van te laag opgeleide leraren.

 7. Christien van Gool zegt:

  @Toon
  Op papier leuk dat vasthouden aan 1659 uur – maar gebeurt dat ook???

 8. Ger van der Heijden zegt:

  Heeft iemand er ook over nagedacht dat een week vkantie afnemen die wordt ingezet voor werk/studie of andere zaken ook een inkomensteruggang is van 2,5 %…..
  Er wordt dus 2,5% van ons salaris gestolen!!!!

Reageer


zeven × 6 =