Al eerder rezen er vraagtekens over de omzetting van scores naar cijfers door de Cevo. Zie dit artikel in de Volkskrant van 2005. Ik heb nog nooit goed begrepen hoe de omzettingen nu werken met die N-normen (N=1 of N=1,5) – we rekenen allemaal braaf die cijfers uit volgens de gegeven lijstjes. Ongezien gaan we er met zijn allen vanuit dat die lijstjes kloppen.

Maar bij toeval ontdekte collega wiskunde Gerard Koolstra, die wel in staat is om de berekeningen te volgen, een zeer essentiële fout in de berekeningen. Hieronder zijn beknopte verhaal. Wie de exacte berekeningen wil lezen, kan terecht op de wiskundebrief.

In de Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers die in april 2010 in het Staatsblad is gepubliceerd staat:
‘Wat de waarde van normeringsterm N ook moge zijn, a priori staat vast dat:
- gerekend vanaf de minimumscore (0%), er voor elk gescoord punt tenminste 0,05 en ten hoogste 0,20 cijferpunt bij het examencijfer bijkomt;
- gerekend vanaf de maximumscore (100%), er voor elk niet gescoord punt tenminste 0,05 en ten hoogste 0,20 cijferpunt van het examencijfer afgaat.’

De door Cevo en Cito gepubliceerde omzettingstabellen (en verstrekt omzettingsalgoritme) zijn hiermee niet in overeenstemming, zoals meteen duidelijk is door het eerste en laatste deel van de omzettingstabel voor het vak Nederlands (vwo 2010 1e tijdvak) te bekijken:

Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0   40 7,7      
1 1,1   41 7,9      
2 1,2   42 8,1      
3 1,3   43 8,5      
4 1,4   44 8,9      
5 1,5   45 9,2      
6 1,6   46 9,6      
7 1,7   47 10,0              
                       

De leerling verliest hier bij bijna alle scores meer dan 0,2 cijferpunt per niet gescoord punt. Nader onderzoek leert dat de overgrote meerderheid van de leerlingen hierdoor een cijfer hebben gekregen dat 0,5 – 0,9 punt lager ligt dan waarop ze volgens boven geciteerde wettelijke regeling recht hebben.

Een leerling met een score van 40 punten (7 minder dan maximaal) zou minstens een 8,6 moeten krijgen (i.p.v. 7,7). Een leerling met een score van 25 punten (22 minder dan maximaal) zou een 5,6 moeten krijgen en kreeg nu een 4,8.

Nederlands is maar een voorbeeld. Bij alle vakken met een korte schaallengte (een maximaal aantal scorepunten van minder dan ca. 50) en een N-term dicht bij 0 krijg je dit effect. Dit is vooral bij de talen het geval: bij vakken waar het aantal scorepunten hoger ligt, zijn de verschillen minder groot.

Gerard Koolstra heeft dit bij de verschillende instantie aangekaart maar tot nu toe wordt er weinig op gereageerd. Het is natuurlijk ook een lastige kwestie: want als zou worden toegegeven dat er fouten zijn gemaakt, zou dit betekenen dat er leerlingen zijn gezakt, die eigenlijk hadden moeten slagen en daar valt weinig aan te doen. 

Maar hopelijk leidt het er wel toe dat bij het berekenen van de normen in 2011 de regels wel goed worden toegepast. Of is het zo dat de regels niet kloppen en dat die moeten worden bijgesteld? Ik vind het lastig om daar iets over te zeggen.    

Voor meer informatie en bronnen lees de WiskundE-brief nr 548 en nr  553: www.wiskundebrief.nl

6 Reacties op “Omzetting scores naar cijfers CE onjuist”

 1. T. Duindam zegt:

  Mijn zoon doet bij volwasseneneducatie de Havo. Afgelopen jaar 5 vakken gehaald en dit jaar nog 3 te gaan. Voor hem valt de beslissing geslaagd of niet pas dit jaar. Dus is er zeker nog winst te behalen bij de vorige jaar behaalde cijfers! En zoals we allemaal weten: elke tiende punt kan je de das omdoen of matsen. Lijkt mij dat leerlingen zoals mijn zoon er nog wel iets aan hebben als het wordt bijgesteld.

 2. Willem Korevaar zegt:

  Belcahelijk dat de instanties die hier over zouden moeten gaan hun kop in het zand steken! Scholen worden wel deels afgerekend op een te groot verschil tussen SE en CE cijfer.

 3. Gerard Koolstra zegt:

  Sinds 20 april 2011 is de officiële regeling in overeenstemming met de in de praktijk gehanteerde.Met ingang van die datum is de
  Regeling van het College voor examens van 15 februari 2011, nr. Cve-11.0167, houdende vaststelling van regels voor de omzetting van scores in cijfers 2011 (Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011)van kracht

 4. Christien van Gool zegt:

  @Gerard Koolstra
  En wat betekent dat? Dat de procedure wordt aangepast of de regeling aan de procedure??? Bij de luistertoets Engels van dit jaar zaten er nog steeds grotere verschillen dan 0,2 tussen één fout meer of minder’.

 5. Christien van Gool zegt:

  @Gerard Koolstra
  En wat betekent dat? Dat de procedure wordt aangepast of de regeling aan de procedure??? Bij de luistertoets Engels van dit jaar zaten er nog steeds grotere verschillen dan 0,2 tussen één fout meer of minder.

 6. Gerard Koolstra zegt:

  @Christien van Gool
  De regeling is (nu eindelijk) aangepast aan de al lang gebruikte procedure.
  De luister/kijktoetsen vallen trouwens niet onder het CE, maar zijn onderdeel van het SE.

Reageer


7 − = zes