Vandaag heeft de VO-raad een website gelanceerd http://www.schoolvo.nl/ waarop de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs te vinden zijn.

Uit een persbericht:
“Op de website laten scholen zien hoe ze presteren op twintig onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel en veiligheid. De lancering van de website is een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van transparantie door scholen in het voortgezet onderwijs.
De nieuwe website is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording. De informatie is afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Cfi), de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Scholen kunnen de gepubliceerde informatie van toelichtingen voorzien. Daardoor ontstaat een genuanceerd en eerlijk beeld van wat een school daadwerkelijk presteert.
Scholen nemen op vrijwillige basis deel aan Vensters voor Verantwoording. Inmiddels heeft 90 procent van de scholen zich bij het project aangesloten, waarvan 41 procent alle gegevens heeft gepubliceerd. Van de scholen die (nog) niet deelnemen of nog niet alle gegevens gepubliceerd hebben, is de helft van de resultaten te zien. Het gaat daarbij om de gegevens die via DUO en de Inspectie zijn verkregen.”

De site werkt als Google maps: je krijgt een kaart van Nederland te zien en kunt dan steeds verder doorklikken naar de school die je zoekt. Ik heb een paar scholen bekeken die ik ken en ik moet zeggen dat er veel informatie is te vinden. Niet alle scholen hebben alle gegevens al aangeleverd: van veel scholen ontbreekt het cijfer gegeven door ouders en leerlingen. De criteria waarop wordt beoordeeld, worden gegeven (de vragen die leerlingen en ouders hebben moeten invullen) en alles wordt keurig verantwoord in een uitgebreid document. De cijfers voor kwaliteit zijn gebaseerd op enquetes onder leerlingen in de derde klas en de meerderheid van de ouders c.q. leerlingen moet de vragen hebben ingevuld.

Goed initiatief? Voegt het iets toe aan de Trouw lijsten? En wat voor cijfer krijgt uw school???

Verantwoordingsdocument: Basisdocument Indicatorenset

Reageer


3 × drie =