Zoals beloofd geef ik een samenvatting van de reacties die binnenkwamen op het bericht van 8 december over Onderwijshervormingen. Allereerst is duidelijk dat bijna niemand van de docenten de plannen van Minister van Bijsterveldt steunt (weet u het nog: die plannen n.a.v. de PISA resultaten – ik heb er al een poosje weinig van gehoord??).

Wat komt er als belangrijkste uit: de docent voor de klas is belangrijk. Die moet goed zijn opgeleid (niet via een educatieve minor!) en goed zijn gemotiveerd. Daarvoor krijgt hij een representatief salaris en een zodanig goed georganiseerde schoolomgeving dat hij zich kan concentreren op de hoofdtaak: lesgeven. Niet te volle klassen en niet teveel klassen (daar moet dus geld bij…). 

Een citaat:
“Onderzoeken over het onderwijs tonen steeds weer aan, dat docentkwaliteit het meest doorslaggevende aspect is voor later succes van de leerlingen. Het is dan ook zaak dat de minister zich concentreert op de kwaliteit van het onderwijzend personeel door opleidingen te stimuleren, binnenschoolse controle op het werk te versterken, peilingen te houden onder leerlingen en meer mogelijkheden te bieden slecht functionerende docenten te ontslaan. Opdat de besten worden aangetrokken voor dit verrukkelijke vak, spreekt het vanzelf dat het salaris van een onderwijsgevende marktconform behoort te zijn. Dat dit laatste nog steeds niet het geval is, is naar mijn overtuiging de belangrijkste reden van het dalende onderwijspeil.”
Ter onderbouwing zie het McKinsey rapport How the world’s best-performing school systems come out on top, september 2007

Wat verder van belang is dat slecht-functionerende collega’s worden aangepakt – het verhaal dat het onmogelijk is om zittende docenten te ontslaan is een mythe en wordt vaak in stand gehouden door slappe directies: simpelweg gesprekken voeren, een dossier aanleggen, proberen te verbeteren en als dat niet lukt: ontslaan. Het probleem van slecht-functionerende collega’s is dus vooral een falen van de directie!

Citaat:
“Over ontslagbescherming, dat valt reuze mee: het probleem zit hem eerder bij het schoolbestuur dan de rechter! Er moet aan dossieropbouw gedaan worden, verbetertrajecten ingesteld worden en met deadlines voor verbetering gewerkt worden e.d. Voldoet een docent niet aan die eisen en is er een dossier dan kan er al snel via de rechter worden ingegrepen. Mijn voormalige rector had binnen 3 jaar een aantal slecht functionerende docenten en een dito directielid via de rechter verwijderd . . .”

Debat Pauw en Witteman over slecht-functionerende docenten (o.a. met Ton Elias)

Tenslotte nog een paar aanbevelingen:

 • Onderwijs aan 12-16 jarigen is algemeen vormend en moet zich niet beperken tot kernvakken maar moet ook niet volgestopt worden met teveel extra’s
 • Voer de vaste urentabel weer in zodat elke leerling hetzelfde aantal uren krijgt en hier geen discussie over hoeft te worden gevoerd op scholen
 • Verplicht scholen om onderling toetsenmateriaal uit te wisselen in examenklassen zodat er kruisbestuiving plaatsvindt
 • Schaf het Profielwerkstuk (havo/vwo) / Sectorwerkstuk (vmbo) af: dit kost heel veel begeleidingstijd en levert weinig op

Wie kan hier nog iets aan toevoegen om de Minister te adviseren?

4 Reacties op “Onderwijshervormingen – reacties”

 1. L.van de Erve zegt:

  Als je communiceert met de minister is het sterker als je de (wetenschappelijke verantwoorde) onderzoeken die aantonen dat ‘docentkwaliteit het meest doorslaggevende aspect is voor later succes van de leerlingen’ ook met name noemt. In de wetenschappelijke literatuur zijn deze verwijzingen wezenlijk! Zelf ben ik naast docent nu student op de universiteit, vandaar deze opmerking.

 2. Christien van Gool zegt:

  @L. van de Erve
  Er wordt al een bron genoemd – niet wetenschappelijk genoeg? Kun jij wetenschappelijke bronnen noemen?
  Wat studeer je trouwens? Doe je onderzoek in het verlengde van je baan als docent?

 3. Christien van Gool zegt:

  @L. van de Erve
  Wat vind je van deze studie: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8D8HJ5:
  Leerlingen presteren beter op school als ze een positieve relatie met hun leraar hebben. Docenten maken dus echt wel het verschil!

 4. Christien van Gool zegt:

  @L. van de Erve
  Ik heb er nog een voor je: http://www.eui.eu/Personal/Dronkers/Dutch/leerkrachttekort.pdf
  Een studie van Jaap Dronkers naar de resultaten van PISA in relatie tot beboegde of onbevoegde docenten. Conclusie: het al dan niet bevoegd zijn heeft effect op de resulaten van leerlingen.

Reageer


× 7 = veertien