In de volgende gastcolumn vraagt Hjalmar Zoetewei, Community-manager Vakcommuntiy Lichamelijke Opvoeding,  aandacht voor bewegingsonderwijs op school: het zou een kernvak moeten zijn! Wat vindt u daarvan?
“Bewegen moet je leren. De school is dé plek om kinderen te leren bewegen. Alleen daar bereik je alle kinderen en kun je kinderen structureel brede bewegingsvaardigheden aanleren,” zegt Cees Klaassen, directeur van de KVLO op 13 december bij de lancering van de campagne 3+2 = een fit idee. Ook Guus Hiddink breekt een lans voor bewegingsonderwijs als kernvak. 
Het doel is dat alle leerlingen per week 3 uur gymnastiek (gegeven door een vakleerkracht) en 2 uur een naschools sportaanbod krijgen via school. De campagne is een initiatief van de KVLO (Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding), gesteund door tal van organisaties als ouderverenigingen, NOC*NSF, NISB, NL-Coach, Atletencommissie NOC*NSF en Convenant Gezond Gewicht. En daarnaast door bekende Nederlanders als Louis van Gaal, Guus Hiddink, Joop Alberda en Gerard Kemkers.

Kernvak
“De KVLO vindt dat bewegen op school een kernvak moet zijn, naast de door minister Van Bijsterveldt genoemde kernvakken taal en rekenen. Er moet meer, maar vooral beter bewegingsonderwijs komen. Bewegen is een leer- en doevak dat kinderen leert op een verantwoorde wijze deel te nemen aan de sport- en beweegcultuur. Het is gebleken dat als kinderen vroeg leren bewegen zij later ook sneller lid worden van een sportvereniging en meer gaan bewegen in hun vrije tijd. Zij voelen zich fitter, zijn minder ziek en leren beter.”

Uit onderzoek van het VUMC (Collard, mei 2010) blijkt dat de motorische ontwikkeling van kinderen de laatste 30 jaar achteruit is gegaan. Daarnaast blijkt uit de nieuwste cijfers van TNO (november 2010) dat slechts 29% van de leerlingen tussen 4-11 jaar de Nationale Norm Gezond Bewegen van 1 uur per dag haalt; bij jongeren tussen 12 en 17 jaar is dat zelfs slechts 15%.

Beweegteams
De vakleerkracht moet de spil zijn bij beweeg- en sportactiviteiten in en rondom de school. De vakleerkracht kan op een pedagogisch verantwoorde wijze het (extra) aanbod van sportactiviteiten afstemmen op de (motorische) ontwikkeling van de leerlingen. Door de oprichting van zogenaamde ‘beweegteams’ waarin de vakleerkracht, de leraar ondersteuner basisonderwijs sport en bewegen en trainers van sportverenigingen samenwerken, kan de optimale verbinding worden gemaakt tussen onderwijs en sport.

Sportiefste school
Een goed voorbeeld van hoe het zou moeten is basisschool De Catamaran in Rotterdam, waar op 13 december 201o de landelijke lancering van de campagne plaatsvond. Alle leerlingen krijgen 3 uur gymnastiek en elke dag een sportaanbod na school. Daarnaast zijn er schoolsportverenigingen. De school werkt volgens het Lekker Fit-concept, dat door de gemeente Rotterdam wordt ondersteund en waarbij naast bewegen ook aandacht is voor gezonde voeding.

De twee vakleerkrachten zijn de spil bij het aanbieden van beweeg- en sportactiviteiten. Niet voor niets mag De Catamaran zich sinds 2009 de sportiefste basisschool van Nederland noemen.

3+2 op het Jeugdjournaal 
Guus Hiddink op Radio 1
Guus Hiddink en Cees Klaassen op Radio 1
Meer foto/film op www.3plus2.nl

4 Reacties op “Gastcolumn 17 Bewegen moet je leren”

 1. Teja Bodewes zegt:

  Onder het mom van ‘alleen daar bereik je alle kinderen’ zijn er al heel veel taken op het bordje van scholen/leraren gelegd. En hoewel ik sport en beweging superbelangrijk vind, NAAST alle theoretische vakken, is, volgens mij, het etiket ‘kernvak’ niet op zijn plaats. Waarom zouden geschiedenis, Frans en aardrijkskunde dan geen kernvakken zijn? Helaas is een van de rijkste landen ter wereld, ook een van de zuinigste wat onderwijsuitgaven betreft. Meer geld besteden aan lichamelijke opvoeding, betekent minder geld, minder uren, voor andere vakken. En daar zou ik tegen zijn.
  Een groot aanbod van naschoolse sport is een uitstekend idee, maar dan graag uit bijvoorbeeld het zorgbudget en niet ten koste van de onderwijsuitgaven.

  Teja Bodewes
  http://www.lerareninactie.nl

 2. J.Hilverts zegt:

  Super,
  Heb vroeger een jaar in de VS gezeten, 1982 high-school, daar was het aanbod enorm. Het leven bestaat niet alleen uit zoveel mogelijk theorie opnemen, laat ze bewegen: dansen, badminton, softbal, tennis. Minstens net zo belangrijk !

 3. Elmer van den Berg zegt:

  Op dit moment loop ik als deeltijd student aardrijkskunde een korte stage op een middelbare school in Amsterdam. Voor mij was dat de eerste keer weer terug naar school sinds mijn eigen schooltijd zo’n 25 jaar geleden. Wat mij opvalt is dat er echt veel te veel dikke kinderen rondlopen en dat met name de jongens veel energie hebben die ze niet kwijt kunnen. Ze leven zich op elkaar uit in de vorm van stoeipartijtjes etc. Een kernvak lijkt me wat overdreven, maar ik vind het beslist noodzakelijk dat er veel meer aan sport gedaan wordt. Het komt de leerprestaties ten goede en kinderen kunnen hun overtollige energie kwijt. Overigens kunnen ook heel wat docenten extra beweging goed gebruiken.

  Elmer van den Berg

 4. Christien van Gool zegt:

  @Elmer
  Maar ze hebben toch al gym op de middelbare school? Dat is toch niet echt veranderd?
  Meer bewegen is altijd goed maar de vraag is of dat een taak van de school. Op de basisschool ligt dat anders (en daar ging dit stukje met name over).

Reageer


+ negen = 18