Hoe noodzakelijk is het om het onderwijs om te gooien zoals van Bijsterveldt ons allen wil doen geloven? Een PISA rapport dat wordt aangegrepen om weer eens even flink de knuppel in het hoenderhok te gooien? Blijkbaar past het bij dit kabinet om flink te zijn en harde maatregelen te eisen vandaar het Actieplan Beter Presteren. Het kabinet wil dat Nederland tot de top vijf van kenniseconomieën gaat behoren. 

Een paar kanttekeningen bij de uitkomsten van PISA:  het betreft hier een onderzoek uit 2009 waarvan de resultaten nu bekend zijn geworden. Nederland is van de Europese landen de op een na beste (na Finland dat op alle onderwijsniveaus academisch geschoolde leraren kent!). En dat is niet veranderd sinds de vorige keer. Het leesvaardigheidsniveau van de zwakste leerlingen is gestegen: voor de kenniseconomie van belang want vooral voor de laaggeschoolden is er minder werk. Het vmbo doet het dus lang zo slecht niet als algemeen wordt gedacht.

Alleen op het hoogste niveau presteren de leerlingen iets minder maar dat was twee jaar geleden: inmiddels heeft er een kentering plaatsgevonden die duidelijk waarneembaar is. Het studiehuis is afgeschaft en klassikaal lesgeven is al lang geen vies woord meer – ik zie in mijn school heel duidelijk dat leerlingen anders zijn dan twee jaar geleden. Verder zijn er veel ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs die vooral gericht zijn op leerlingen die meer willen: ik noem de vlucht aan scholen die tweetalig onderwijs aanbieden, de bloei van de gymnasia.

De meningen over de maatregelen lopen uiteen - opvallend vind ik deze reactie van de Vereniging van Schoolleiders:
“De AVS vindt dat de minister te snel met nieuwe maatregelen komt. Ton Duif: ‘We hebben ingezet op professionalisering en de focus ligt op taal en rekenen. We hebben afspraken gemaakt over opbrengstgericht werken. Het duurt een aantal jaren voordat de verbeteringen zichtbaar worden en vertaald zijn in PISA-resultaten.’ De AVS-voorzitter wijst erop dat bepaalde problematiek van de kinderen blijft bestaan, of het onderwijs zich nu wel of niet op kernvakken concentreert. ‘De sociaal-emotionele problemen van vandaag zijn niet anders dan die van gisteren.’ Hij vindt dan ook dat de aandacht in het onderwijs daar even goed naar uit moet blijven gaan.”

Wat moet er dan wel gebeuren?
Het is simpel, Harry Baggen schreef het gisteren al in een reactie: ‘Onderwijs verbeteren doe je door een beter opgeleide leraar voor de klas te zetten.’ De eerstegraads docenten zijn langzaam aan het verdwijnen uit het voortgezet onderwijs: veel ervan gaan de komende jaren met pensioen en er is onvoldoende aanwas. Veel scholen werken met onbevoegde docenten en hoewel onbevoegd niet altijd synoniem is met onbekwaam, is het voor het goed geven van een vak belangrijk dat een docent meer weet dan wat er in het lesboek staat. Juist voor die slimme leerlingen: die worden onvoldoende uitgedaagd door docenten die zelf niet academisch geschoold zijn. De eerste maatregel zou dus moeten zijn om het niveau van docenten op te krikken. Betere opleidingen, betere salarissen.  Zie ook de site van Leraren in Actie die vandaag in Den Haag actie hebben gevoerd.

Dan wil de minister de nadruk leggen op de kernvakken – alle franje moet uit het onderwijs verwijderd worden. Dit lijkt mij in flagrante tegenstelling met wat de minister beoogt: ’meer aandacht voor het beter laten presteren van de brede top 20 procent van onze leerlingen’. De brede top 20 procent van onze leerlingen gaat echt niet beter presteren als ze minder vakken aangeboden krijgen met minder keuzemogelijkheden! Wel moet deze 20 procent ‘extra aanbod krijgen om de kernvakken gericht te ondersteunen, waaronder in elk geval de betavakken´. Hoezo betavakken? Wat is er mis met alfavakken? En waarom alleen extra aanbod voor deze 20 procent?? Daarmee gaan we echt niet beter presteren op de volgende PISA toetsen want daar tellen de resultaten van alle leerlingen mee.

En dan het punt van het schrappen van de franje. Mijn collega van leerkrachtPO heeft een heel mooi beeld geschetst van hoe hij zich voelt als leerkracht: ´zo’n oude wijdvertakte eik, vol met vogeltjes die van de ene naar de andere tak springen en maar tsjilpen en tsjilpen.´ We moeten alleen maar gaan stampen, stampen, stampen: rekenen en taal. Leren zullen ze die leerlingen, tot ze erbij neervallen. En toetsen, heel veel toetsen want daar worden onze leerlingen beter van. Algemene vorming zegt u? Dat is niet van belang voor de kenniseconomie: onnodige ballast die niet meetelt in de PISA toetsen. Met plezier lesgeven en leerlingen vormen – uit de tijd! We moeten sommetjes maken en oefenen met d/t – daar hebben leerlingen meer aan in hun latere leven.
Ben overigens benieuwd wanneer de maatschappelijke stage zal worden geschrapt – dat geweldige plan van onze minister zelf dat nu niet meer valt binnen haar eigen voorstellen… Dat gaat vast vallen onder de noemer ‘voortschrijdend inzicht’ of ‘met de kennis van nu, denken we daar anders over’ .

Nee, het gaat niet om goed onderwijs – het gaat om goed scoren op de PISA toetsen, dan tellen we internationaal weer mee!

Wat weet onze minister van onderwijs eigenlijk van onderwijs??

PS Zie ook het artikel in NRC Handelsblad van vrijdag 10 december over PISA NRC_20101210_1_009_article4 - geschreven door Derk Reneman (directeur strategie bij OCW van 2003 tot 2007) met als titel Nederland doet het juist erg goed op PISA-ranglijst’.

Artikel Trouw
Beter Onderwijs

80 Reacties op “Onderwijshervormingen”

 1. george van sluis zegt:

  Het blijft onbegrijpelijk dat we met elkaar niet tot een echte discussie over goed onderwijs kunnen komen, maar ridiculiseren van andermans plannen en ideeen belangrijker vinden dan de basale dialoog aan te gaan.Op de staart getrapte reacties… de onderwijswereld- die zo beschouwend zegt te zijn-lijkt met name op die wijze leeg te lopen.
  Wat is er mis met toetsen? Waarom zouden we niet mogen beoordelen of docenten wel goed lesgeven? Hoezo te hoge eisen stellen aan de kinderen? Vergelijken met anderen om er zelf beter van de worden, is dat verkeerd?
  Gelukkig worden kan je óók door goed onderwijs te ontvangen.
  Onderwijsmensen verenigt u!!

 2. Christien van Gool zegt:

  @George van Sluis
  Er is helemaal niets mis met toetsen maar ik bestrijd dat er onvoldoende wordt getoetst op dit moment.
  Vergelijken met anderen is goed maar niet net die dingen uit de vergelijking halen die toevallig in jouw straatje passen zoals de minister nu doet!

 3. Heeft Bijsterveldt gelijk? « Community Maatschappijleer zegt:

  [...] Hoe noodzakelijk is het om het onderwijs om te gooien zoals van Bijsterveldt ons allen wil doen geloven? Een PISA rapport dat wordt aangegrepen om weer eens even flink de knuppel in het hoenderhok te gooien? Blijkbaar past het bij dit kabinet om flink te zijn en harde maatregelen te eisen vandaar het Actieplan Beter Presteren. Het kabinet wil dat Nederland tot de top vijf van kenniseconomieën gaat behoren. Reageer via docent vo [...]

 4. Paul Boersma zegt:

  We staan op die ranglijst hoger dan menig ander land, waar de overheid een groter deel van het BNP besteedt aan onderwijs, de leraar meer verdient en minder lesgeeft en waar bijvoorbeeld in Finland geen allochtonen wonen (zulke gegevens spelen natuurlijk ook een rol). Het is bizar dat Nederland het rijkste land is van Europa (op Luxemburg na!), en de mensen zeggen hier het gelukkigst te zijn (verwend kun je ook zeggen) en tegelijk dat we constant alles wat we hier doen problematiseren. Wel beschouwd zijn wij een zielig volk, dat zijn zegeningen niet telt. En wat worden we beter en gelukkiger van de reactie dat we het niet goed doen?

  Van Bijsterveldt reageert paniekerig. En vreemd is dat ze eerst veel belang hechtte aan socialisering (burgerschap en stage etc) en dat nu minder belangrijk vindt en stelt dat we het niet redden. Bovendien zakken we eigenlijk helemaal niet op de lijst, welbeschouwd. Zie Trowu van dinsdag jl…

 5. Jean Van Holder zegt:

  In Vlaanderen scoren we helemaal niet zo slecht…maar ik vraag mij af wat er als referentiepunt wordt gehanteerd. Je kan appelen immers niet vergelijken met citroenen. Persoonlijk beschouw ik dergelijke toetsen als ontluikende “teaching to the test”-projecten en dan worden die testen al gauw de norm in de zogenaamde kenniseconomie. Zijn we niet allemaal ver-gelijk? Voor mijn part mag men de proeven en test gerust verder zetten, allemaal gesubsidieërd door de belastingbetaler voor vrijgestelden die anders zonder job zouden zitten, maar alstublieft…neem jezelf nooit té serieus!

 6. Mark de Ruijter zegt:

  Ik las een paar vragen over dit onderwerp op de site van Wilfred Rubens

  http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2010/12/vragen-die-onderwijsbeleidsmakers-niet-stellen-in.html

  Misschien dat we/ze daar eerst eens antwoord op moeten geven?

 7. Emma de Rijk zegt:

  Zolang hoog scoren bij leerlingen niet in de mode is, kunnen we toetsen wat we willen, begrenzen wat we willen, maar krijgen we geloof ik vooral volle mailboxen van boze ouders die zich zorgen maken dat hun kinderen niet genoeg tijd overhouden voor hun sport, hun muziek en hun bijbaantje.

 8. Florina Blokland zegt:

  Laten we nu eens beginnen bij de lerarenopleidingen. Ik pleit echt voor selectie bij de poort. Om daar hogere eisen te stellen, niet alleen qua vooropleiding maar ook aan motivatie van de toekomstige student.
  Het moet moeilijker worden de opleiding te kiezen. Zodat je niet meer hoort: “nou ja, ik weet eigenlijk niet wat ik zal gaan doen, ik doe wel een lerarenopleiding.” Een eer klinkt hoogdravend, maar het moet wat meer aanzien krijgen als je zegt dat je ‘de learenopleiding gaat doen’. Leerlingen willen graag leren, maar dan wel van een docent die laat zien dat hij plezier heeft in zijn vak, die toch echt een eindje boven de stof staat.Daar staat tegenover dat scholen dus leraren ook die kans moeten geven door goede randvoorwaarden, waaronder een goede beloning.
  En dat leren altijd leuk moet zijn, dat wil ik ook niet zo vaak meer horen.
  Boem.

 9. Jan Beerten zegt:

  Hallo allemaal, ga naar de website, Denkeinstein.nl en lees de open brief aan Rutten, kijk het filmpje. Vooral de strekking (minder het niveau van het spel) en ‘ make up your mind’ . Daarna heb ik gestemd tegen de bezuiniginsvoorstellen. Je moet de minister niet al te serieus nemen. Op inhoud gaat het nergens over. Dat Pisa onderzoek en het waarderen van de exacte kant. Over de top aandacht voor Wiskunde en alle andere Beta vakken. Kunst is niet meer, maar zeker niet minder dan andere vakken. Geen enkel vak is meer of minder dan het andere. Allemaal waardevol. Mits goed gegeven, door een bevlogen en kundig docent. Investeren in goed onderwijs begint bij goede docenten, en goed faciliteiten in het onderwijs. Als laatste uiteraard ook een goed salaris. Vast te complex voor deze regering. Helaas. Gr. jan.

 10. Herman zegt:

  meer toetsen? prima! Minder profielen? prima! Maar beter onderwijs krijg je volgens mij met kleinere klassen en meer lesvoorbereidingstijd.. Meer bezig houden met de hoofdtaak; lesgeven. Dit leidt tot beter onderwijs en dus tot hogere cijfers .

 11. Adri Lodewijkx zegt:

  Het is een principe kwestie.
  Wil je behoren tot de beste, dan zal je daar ook voor moeten investeren. Gezien het % van het BNP, scoren we zeer goed tov de geindustraliseerde landen. Een groter deel van het BNP heeft een navenant resultaat.
  Als het dus belangrijk is om op exact goed te scoren, zul je ook iets moeten doen aan de beloning en bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Dus geen discussies over de lengte van vakanties, nullijn etc.
  Het is gewoon de keus, je wilt het, dan zit daar een prijskaartje aan, of als je het geld niet wil uitgeven, dan doe je het niet. Niet dit geneuzel.

 12. Jan Waanders zegt:

  Dit is het scenario: eerst roepen de franje eruit, vervolgens: dus zoveel % minder lessen dus omlaag die bekostiging (hoewel we er nooit extra geld kregen als de politiek weer eens een sociale (ofzo) oprisping had.) Minder lessen dus minder docenten, weer een probleem opgelost!
  Of om het met Henk Spaan te zeggen vuilnisman kan die Bijsterveld ook mee”"

 13. Elly Loontjens zegt:

  Onzin wat de minister wil. Helpt echt niet. Wil ze echt wat veranderen dan zullen wij de jeugd weer achter de studieboeken moeten krijgen i.p.v. rekken te vullen en allerlei bijbaantjes. Verder 3x per week trainen bij je sportclub omdat je daar ook moet presteren. Uitgaan tot s’morgens vroeg. Leerlingen hebben geld nodig voor hun i-pod, mobiel of uitgaan. Laten we zorgen dat slimme jongeren weer gemotiveerd worden voor hun studie.
  Kinderen beginnen al krantjes rond te brengen vanaf de brugklas. Wil Nederland echt een kenniseconomie worden dan moet je ook inversteren in onderwijs en ervoor zorgen dat jonge nensen gemotiveerd worden onm te studeren. dit is echt moeilijk voor jonge mensen in deze consumptiemaatschappij want ook een goede leerling wil geld uitgeven. Regel het zo dat jongeren tot 16 jaar in de week geen bijbaantjes mogen hebben. Jammer supermarkten!!!!

 14. corry joldersma zegt:

  weer een minister met geldingsdrang. Ze moet haar geurteken achterlaten. Waarom bemoeien mensen die absoluut geen verstand van onderwijs hebben zich doorlopend met het onderwijs. Geeft deze vorm van onderwijs een kans, die het nog niet gehad heeft. En laten we wel wezen, volgens onze geachte staatssecretaris moeten ouders de dingen doen die nu door school gedaan worden, zoals verzorging, eetstoornissen etc. Hoezo??? Zijn we daar niet inmiddels achter dat ouders dat niet doen????? Gaan ze dat nu ineens wel doen omdat onze minister met haar ministerie dat wil? Moeten we weer terug naar vroeger, naar het type kennisfabriek. Rijtjes stampen, formules opdreunen zodat we goed kunnen scoren in het voor de minister zo belangrijke onderzoek. Als ze een zou willen kijken naar de resultaten van onze leerlingen, dat ze wat ze geleerd hebben ook kunnen toepassen in de praktijk. Nee, we moeten concurreren met landen die nog het ouderwetse stampwerk toepassen, dat is de toekomst.
  Ik hoop dat er ergens een verstandig mens opstaat binnen deze regering (al heb ik daar een heel hard hoofd in) dan moet die persoon mevrouw Bijsterveld achter heel dik behang plakken. Want alle onderwijsvernieuwers zoals Boeke, Petersen, Freinet, Montesori, zouden zich omdraaien in hun graf. Misschien kunnen ze mevrouw van Bijsterveld achterna zitten in haar dromen.
  Terug naar af, dat is wat mevrouw Bijsterveld wil, wel eigenlijk is deze hele regering terug naar af. Terug naar de tijd van opzitten, pootjes geven en geen vragen stellen

 15. Bakema zegt:

  Tja, elke leraar kent ze wel: Je hebt soms van die leerlingen die zonder investering toch tot de besten van de klas willen horen.
  Hoewel ik best voor verwachtingsvol onderwijs ben en leerlingen op veel manieren wil stimuleren, moet ik bij dergelijke leerlingen toch vaak denken: “Keep on dreaming”

 16. Tinus zegt:

  Helemaal top van Bijsterveldt! Als ze nu haar poot maar stijf houdt en er nu echt iets van gaat maken! We hollen in Nederland wat niveau betreft achteruit. Door alle ‘franje’ en probleemleerlingen is de effectieve onderwijstijd echt aangetast. Om op het niveau van 10 jaar geleden te komen zou elke VO opleiding nu 1 jaar langer moeten zijn. Kost een paar duiten, maar dan heb je wel wat. Ik ben het met bovenstaande critici eens dat Bijsterveldt er een handje van heeft om onder het mom van verbeteringen bezuinigingen door te voeren, ik hou mijn hart dus vast..

 17. Harry Baggen zegt:

  Reactie uit Trouw artikel over meer lessen wiskunde ed
  Onze minister, die geen verstand verstand van onderwijs heeft, maar ja, een ex-voorzitter van het CDA moet toch aan een baantje geholpen worden, ziet een oplossing in meer lesuren voor bijvoorbeeld engels. Laat ik nu 28 jaar engels hebben gegeven op havo en vwo. In al die jaren is op mijn school het aantal lesuren voor engels in de onderbouw van havo en vwo niet gewijzigd. Daar ligt niet het probleem van de terugloop in kwaliteit en dus ook niet de oplossing.
  De oorzaak ligt bij wat er tijdens die lessen gebeurt. Maar ja, dat klinkt moeilijk, het is gemakkelijker om maar wat te roepen, bijvoorbeeld ‘meer lessen engels’. Klinkt lekker.

  toon geenen, bladel op 07-12-2010, 23:14

 18. G. Pentinga zegt:

  Momenteel volgt bezuiniging op bezuiniging, terwijl er steeds meer wordt gevraagd van de leerkrachten. Laten we onze energie stoppen in de leerlingen en niet in de vele administratieve taken, dan zal het niveau ook weer omhoog gaan. Daarnaast de volgende aanbeveling:
  Laten we maar weer de “ouderwetse” LTS en Huishoudschool opstarten. Er is behoefte aan vaklui die iets kunnen met hun handen. Door steeds meer de prestatie qua leervermogen te moeten verhogen, komen er steeds meer leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen.
  Het allerbelangrijkst is: De leerling moet centraal staan en niet de financiën. Deze betalen zich op termijn wel weer terug.
  Mevr. Bijsterveldt: ga eens 4 jaar niet vernieuwen maar denk eens aan de leerkrachten. Geef hen de waardering die zij verdienen.
  Ga eerst er voor zorgen dat de CAO’s weer up-to-date zijn met de bijbehorende salarisverhogingen en andere randvoorwaarden. Win eerst het vertrouwen van het onderwijs en ga dan vernieuwen.

 19. Paul zegt:

  Helemaal eens met Florina: Zorg juist ook dat de lerarenopleidingen veel beter worden en dat iedereen merkt dat het een fantastisch, veeleisend maar vooral ook echt PROFESSIONEEL BEROEP is. Dezelfde overheid die ronkende taal uitslaat over kwaliteit en de kern en bla bla begint met een educatieve minor, waardoor iemand na een paar maandjes les mag geven. Dan zeg je in feite dat het ook maar een soort “baantje” is. Wees dan consequent: Dan stel ik voor dat je ook wat operaties mag doen in een ziekenhuis als je altijd naar medische programma’s kijkt, een verbanddoos hebt en een EHBO cursus hebt gevolgd. Wil je dat je kind door zo iemand geopereerd wordt?

 20. R.Mulders zegt:

  Het rapport van Rinnooy van Kan was duidelijk; Investeer in onderwijs, betere beloning voor leraren, geld moet naar de klas. Haal de overhead weg!!

  Wat doet onze grote baas? Ze wil zonder geld te investeren weer terug naar af!! Het zal zeker voordelen hebben maar er gaat weer geen geld naar klassenverkleining!

  Mijn mening? ZOnder extra investeringen kun je van een oude trein geen nieuwe snelle maken maken.

 21. M. Kleinhuis zegt:

  Wat is nou het doel van onderwijs? Is stijgen naar plaats 5 een doel op zich of is onderwijs meer?
  Moeten we niet kijken naar wat er in deze 21e eeuw nodig is voor de leerlingen om goed mee te kunnen blijven doen, vooral na de middelbare school en vervolgstudie? Naar de kennis en vaardigheden die ze daarbij nodig hebben en daar ons onderwijs op afstemmen. Dan red je het niet met een perfecte beheersing van de d’s en t’s alleen. En ook wiskunde en beta is niet zaligmakend. Onderwijs is toch zoveel meer. Minister Bijsterveld, denk alsjeblieft na!!!!

 22. Theo Peenstra zegt:

  Het is opvallend dat Van Bijsterveldt zoveel belang hecht aan onze positie. Als ze zelf aardrijkskunde zou hebben gehad, wist ze dat in de lijst met landen twee Chinese steden boven ons op de ranglijst staan. Als de Chinezen de kwaliteit van hun plattelandsscholen mee zouden laten tellen, is dat al twee plaatsen winst.
  Maar nu serieus. Van Bijsterveld is vooral ontevreden met ons dalende niveau. Dat lijkt me inderdaad terecht. Ze meet onze onderwijskwaliteit dus niet alleen af aan andere landen, maar ook aan ons zelf. De focus op (alleen maar) toetsing op niveau lijkt me dan ook in strijd met het meten van de eigen leergroei, waar ze ons als onderwijssector op afrekent. Bij toetsing op niveau reken je vooral af op wat iemand nog niet weet, bij toetsing op leergroei meet je wat je bent vooruitgegaan. Pedagogisch onderzoek wijst keer op keer uit dat dat motiverender is voor de lerende. Zeker voor zwakkere leerlingen die bij de afrekening anders altijd onderop liggen. Om je af en toe te meten met iemand anders is helemaal niet slecht. Maar laten we vooral niet vergeten dat de toetsvorm ook een effect heeft op motivatie en leerklimaat.

 23. Peter van Dijk zegt:

  Ik raad iedereen, en in het bijzonder ons Rariteitenkabinet en mevrouw Verbijsterveld, aan om het volgende filmpje te bekijken van Sir Ken Robinson!
  Het is 20 minuten, dus je moet er even voor gaan zitten, maar ik ben het zo verschrikkelijk met deze man eens:
  http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

 24. Henny Jellema zegt:

  Haarlem, donderdag 9 december 2010

  Geachte Redactie,

  Het probleem ligt m.i. ergens anders.

  Ik werk op een speciale afdeling van een gewone middelbare school en op de gang waar ik werk zijn lokalen waar de reguliere leerlingen les krijgen.

  In die lokalen is het dagelijks de hel op aarde.

  Het is onvoorstelbaar dat wij dit normaal vinden. De oorzaak van deze ellende ligt niet bij een docent die geen orde kan houden en ook niet bij ouders die hun kinderen niet opvoeden.
  De oorzaak ligt bij het krankzinnige beleid in dit land dat scholen verbiedt om leerlingen van school te verwijderen of om leerlingen die veel liever iets anders doen, gewoon te laten gaan. In dit land is er al jaren een beleid dat jonge mensen wil dwingen tot leren terwijl ze dat niet kunnen en vooral niet willen.
  Zullen we nu maar eens erkennen dat het op onze middelbare scholen een lawaaierige, ordeloze bende is met veel te veel ongemotiveerde leerlingen?

  Soms verwijderen leraren bij mij op de gang wel eens een leerling uit de klas. De leidinggevende van die docent moet dan wat doen. Maar wat? Want dat kind van school sturen mag dus niet.

  Er zijn wel leerlingen die graag willen leren, maar probeer dat maar eens in die enorme herrie die gedomineerd wordt door ordeverstoorders. Het is bovendien vaak beter en veiliger om je gedeisd te houden, want in deze jungle geldt zeker het recht van de fysiek sterkste.
  En op de docent hoef je voor bescherming niet te rekenen; die heeft zelf al moeite genoeg om te overleven.
  Voor de leerlingen die de problemen veroorzaken is dit alles ook heel slecht. Iedereen die elke dag iets moet doen wat ie niet kan en niet wil wordt daar toch gek van?

  Beste mevrouw de minister, ik smeek u, verlos deze kinderen uit hun lijden en breng de leerplicht terug naar 14 jaar .
  Wel met een ruime en laagdrempelige mogelijkheid om op latere leeftijd onderwijsrecht op te komen halen.

  Mvg, H. van de Kamp

 25. Angela Hop zegt:

  Dat het beter kan, ja. Maar anders. De maatschappij vraagt andere vaardigheden van kinderen in deze tijd. Meer- en hoogbegaafdheid ontwikkelt zich juist doordat het kind zich in een omgeving bevindt waar het uitgedaagd wordt tot denken. Anders gaat een hoogbegaafd kind “in de hangmat” liggen. focus op taal en rekenen is dus bij lange na niet genoeg…. Leer kinderen verbanden leggen, zichzelf vragen te stellen. laat ze kennis maken met cultuur, geschiedenis, Kunst, Muziek. Bied kinderen Engels aan op jonge leeftijd. Leren is leuk! Maar laten we vooral eens kijken naar de verschillende talenten van kinderen. laat daar eens de focus op liggen, op jonge leeftijd. Als we daar naar gaan kijken wordt het onderwijs anders en de mens gelukkiger. Stel je voor, dat ieder kon werken naar zijn talent?! Dan stijgen we met stip op de wereldranglijst!

 26. Teake zegt:

  Zou deze ophef er ook zijn als niet China maar Frankrijk, Duitsland of bijvoorbeeld de Verenigde Staten boven ons stonden?

 27. aldert zegt:

  In welk opzicht zijn de lessen in bv. Singapore beter dan die in Nederland? Welke rol speelt creativiteit in de meting naar niveau?

 28. Juffie zegt:

  Zelf kan ik het niet beter, mooier, en duidelijker vertellen dan Ken Robinson (spreker op TED – over het onderwijs, over de rol van de zogenaamd belangrijkste vakken, over wat je wilt bereiken en over leren in het algemeen.
  Zie:
  http://juffiegelukkigonderweg.web-log.nl/mijn_weblog/2010/11/wat-doe-je-met-je-creativiteit.html

 29. Marieke zegt:

  Florina heeft helemaal gelijk. Stel hogere eisen aan docenten. Selectie aan de poort van de lerarenopleidingen werkt. In Finland zijn alle leraren academisch opgeleid en het beroep is er populair. Hier heb ik havisten horen zeggen dat ze geen leraar willen worden “omdat dat beneden mijn niveau is”, kun je nagaan hoe vwo-ers erover denken.

  Hoe meer je de boodschap afgeeft dat je iedereen in het beroep verwelkomt, ongeacht talent, ongeacht denkniveau, ongeacht communicatieve vaardigheden, hoe impopulairder je het beroep maakt.

 30. Margreet van Aagten zegt:

  Hierbij een alternatieve oplossingsstrategie voor de problemen in ons onderwijs:
  1. Accepteer dat er verschillen in intelligentie en motivatie bij leerlingen bestaan!Dit is altijd zo geweest en zal ook niet veranderen, de percentages VMBO/Havo/Vwo leerlingen met diploma zijn al jaren ongeveer gelijk.
  2. Inventariseer per school de bekwaamheid per docent, zet functioneringsgesprekken, targets en zonodig scholing per individuele docent in. De directie beoordeelt en handelt naar de afgesproken normen! Controle!
  3. Vraag de leerlingen wat zij willen en organiseer de samenstelling van klassen naar:
  a. wie wil in een rustige studiegerichte groep
  b. wie wil in een groep met tijd voor lol en humor?
  c. wie wil in een groep waar hangen/koffiedrinken etc het hoofddeel van het programma is en waar je zelf zorgt dat je het programma volgt in de vorm van huiswerk.
  d. toetsen en rapporten voor alle drie de groepen gelijk met extra cijfers voor inzet, motivatie,gedrag, huiswerk,humor, klas op stelten zetten, hangen, zieken en nietsdoen, te laat en spijbelen, hoeveelheid meldingen bij de leerplichtambtenaar (de laatste cijfers tellen mee voor overplaatsing naar een andere groep op verzoek van de leerling)

  resultaat: de beste leerlingen hebben de kans om te excelleren, de leerlingen die wel willen leren maar ook lol willen maken zullen het ook wel redden, de leerlingen die niets willen, krijgen daartoe de gelegenheid, ze storen verder niemand en veel van hen zullen er gauw genoeg van krijgen, ze kunnen dan laten zien dat ze naar een andere groep willen door hard te gaan werken om hun motivatie en veranderde gedrag te tonen. Zo niet, dan niet, geen diploma dus alleen mogelijkheid om door te stromen naar drempelloos MBO. Ja, dat is dan de consequentie maar wel eigen verantwoordelijkheid.

  Met deze organisatie-vorm verdwijnt een groot deel van de ergernis bij goedwillende studie-gerichte leerlingen en docenten, is mijn verwachting, we zullen iets moeten met ons onderwijs!
  De plannen van de minister zijn m.i. niet 2010-2011proof, hadden we dit ook al niet voordat de mammoetwet werd ingevoerd?

  Minister, scholen, probeer het eens op bovenstaande manier!
  Margreet van Aagten, 31 jaar ervaring in PO/VMBO/HAVO/VWO en onderwijs aan anderstaligen, intern begeleider en remedialteacher

 31. Boudewijn Korsmit zegt:

  Kathedraal

  Waande ik me in een ruimte
  waar de kunsten, wetenschap en cultuur zich thuis voelde.
  Of was het slechts een zeepbel
  die we samen in de lucht hielden.

  De kathedraal en het bauhaus,
  nauw aan elkaar verbonden
  Onlosmakelijk,
  in hechte harmonie.

  Gaan we de beeldenstorm overleven?
  Of wordt het weer een contrareformatie?
  Één ding is zeker,
  de knuppel is weer geworpen.

  Rust en respect werd ons voorgehouden:
  normen en waarden.
  Niet de politiek van verdeel en heers,
  het zoveelste debacle.

  We worden er een beetje moe van
  jij en ik.
  Jij die nog zoveel jaren moet gaan
  en ik die terugkijkt met weemoed.

  1974 – 2011

 32. Erik Hoogcarspel zegt:

  Pisa enqueteert 15-jarigen, dus de resultaten van de onderbouw. De profielen worden pas in de bovenbouw gevolgd. Ankie heeft een lekkende achterband, maar ze vervangt de voorband.
  Dat de onderbouw achterblijft verbaast me niet: die kennen geen afsluitende buitenschoolse toets, daar hangt men nog het nieuwe leren aan.

 33. Johan van Dongen zegt:

  1. Leg landelijk het aantal lesuren in boven en onderbouw vast. Nu hebben leerlingen op school A 4 lesuren natuurkunde in de onderbouw en op school B 5. Leerlingen van school A zijn dus minder goed voorbereid.
  2. Stop met functioneringsgesprekken zoals nu vastgelegd in de CAO. Ze voegen niets toe in deze vorm. Het gaat nooit over het vak wat een docent geeft, alleen over algemene zaken.
  3. Laat docenten 100% van hun tijd bezig zijn met lesgeven en mentoraat en laat andere taken aan OOP over.
  4. Maak van VMBO-scholen aparte volwaardige scholen met goed gekwalificeerd personeel.
  5. Ga terug naar 6 vakken eindexamen op de havo en 7 op het vwo. Meer mag, maar moet niet.
  6. In het eindexamenjaar geen andere vakken dan eindexamenvakken.
  7. Schaf per direct het PWS af. Voegt niets toe en kost veel tijd, ook van de begeleidende docent.
  8. Stimuleer/verplicht uitwisseling van toetsmateriaal in de eindexamenklassen tussen verschillende scholen.
  9. Niet iedere nieuw kabinet een andere weg in laten slaan, het gaat om de lange termijn.
  10. Handen af van de arbeidsvoorwaarden dus ook van de vakanties!

 34. Dico Krommenhoek zegt:

  Uit onderzoek blijkt dat van alle maatregelen die men genomen heeft in de afgelopen decennia, het uiteindelijk de docent is die het verschil kan maken in kwaliteit.
  Belangrijkste invloeden van de leerkracht op het gebied van lesgeven
  (Hattie 2007)
  • Feedback
  • Instructiekwaliteit
  • Directe instructie
  • Remediërende feedback
  • Klasomgeving
  • Uitdagende doelen

  Dat zijn echt zaken die alleen maar kunnen als de docent goed is opgeleid, de tijd heeft gekregen om zich in te werken ( en dat duurt nogal even!).
  Geen stelselveranderingen dus, maar aandacht – lees tijd, geld – voor de professional!

 35. Bram Daamen zegt:

  Volgens mij kan je na zo’n korte tijd niet goed bekijken of ‘nieuwe’ vormen van onderwijs werken. Voor goede implementatie is tijd nodig.
  Bovendien is het kabinet schijnheilig. Ze proberen te doen alsof ze het goed voor hebben met het onderwijs, maar ondertussen worden universiteiten met miljoenen gekort, komt hier door een boete-regeling de kwaliteit van het onderwijs ernstig onder druk te staan, breken ze de studiefinanciering af en zorgen ze voor torenhoge kosten voor (aankomende) studenten.
  Waarom zouden we nog moeten excelleren op de middelbare school? Ja, misschien voor een studie in het buitenland!!!

 36. toon bazelmans zegt:

  Ik vind wel dat er iets moet gebeuren in het onderwijs.
  Bijsterveld heeft ten dele gelijk.
  Meer aandacht en geld voor Nederlands en wiskunde lijkt me normaal.
  Dat we op de internationale ladder duikelen, is niet vreemd.
  Maar bezuinigingen kosten prestaties.
  Inderdaad zien we te weinig echte goede docenten voor de klas.
  Helaas……..veel onbevoegden moeten de klus klaren.

  Wat betreft de kwaliteit van het onderwijs.
  Het is niet voor niets dat de vmbo- scholen een Taalbeleidsplan moeten maken en uitvoeren.
  Het is niet voor niets dat MBO-scholen ook gaan kiezen voor meer aandacht voor Nederlands en wiskunde/rekenen.
  Dat zijn de basisvakken en dan zul je een ander vak moeten schrappen.

  Maar doe het dan stuctureel.
  Iedere nieuwe o-minister.staatssecretaris komt met nieuwe, goedbedoelde plannen.
  Wij, onderwijsmensen, willen continuiteit en kwaliteit voor een aanvaardbare prijs.
  Als Nederland kennisland is en wil blijven dan moeten we investeren.
  Ijsland geeft binnenkort meer dan 1 miljard terug.
  Nu daar weten we in het onderwijs wel raad mee.

  Maar mijn mening is …dat van Bijsterveld gelijk heeft door rekenen en Nederlands weer te laten prevaleren.
  Er is geen leerling die nog een fatsoenlijke brief zonder fouten kan produceren.
  NU dan zijn we flink gezonken en dan zal het veel vakmanschap kosten om weer in die top 5 van de wereldranking te komen.
  Ik heb het al voor een deel, na 30 jaar onderwijs, opgegeven.

  Allen succes en Bijsterveld maar vele verstandige beslissingen mag nemen.

  Toon Bazelmans, Veldhoven

 37. Wessel van de Kamp zegt:

  de structuur hoeft niet anders: welk systeem je ook verzint het valt of staat met het vakmanschap van de leraar. Investeer in het beroep van de leraar! En dat is niet salarisverhogen. Maar faciliteer de leraar door iets minder lesgeven en meer iets tijd voor reflectie / intervisie / ontwikkelen / voorbereiden / tijd voor het mentoraat. (ivm landen om ons heen geven wij relatief veel les).
  ik ben bang dat Bijsterveld graag in de geschiedenisboekjes terecht wil komen door in te zetten op een structuurwijziging.

 38. Wim zegt:

  ik ben geen academicus. Ik heb “slechts” na het gymnasium de kweekschool gedaan en vervolgens in de avonduren MO aardrijkskunde (en daarna nòg een aantal lesbevoegdheden gehaald.De minister wil academici voor de klas? Dan mag ze wel wat gaan doen aan de salarissen! Maar daar moet op bezuinigd worden. En klassenverkleining? Daarin wordt ook niet geinvesteerd.
  En word ik als MO-er nu afgeserveerd? Terug naar een beperkt aantal kernvakken? Daar wordt het onderwijs niet beter van. Dan komen bovendien veel docenten met andere bevoegdheden zonder werk. Maar ja: het ministerie van on(der)wijs draait niet op voor die uitkeringen; dat komt uit een andere pot.
  Kortom: de zoveelste minister die zich wil profileren met ondoordachte plannen. Hopelijk komt zij bijtijds tot inkeer en kunnen we gewoon verder op de laatste ingeslagen weg. En nu weer aan het werk: aardrijkskunde geven – nu het nog kan.

 39. Eugene Wijnhoven zegt:

  Harry Baggen heeft het bij het rechte eind: zorg eerst en vooral voor een goede lerarenopleiding. Kijk naar Finland: iedere docent, ook die in PO, heeft een universitaire graad. Werkdruk en salaris vergelijkbaar met hier, maar wachtlijsten voor lerarenopleiding.
  Gisteren heb ik een presentatie gegeven op Politechnika Gdanska over het natuurkunde-onderwijs in Nederland. Men is in Polen geschokt over het feit dat er hier zoveel onbevoegden voor de klas staan. Daar allemaal hoog opgeleide docenten, die ook in de tweede fase klassen van 30 en meer leerlingen ‘draaien’. Geen TOA’s. Armzalige faciliteiten. Interessante, hard werkende en gemotiveerde mensen!

 40. Martie Timmermans zegt:

  Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: het best mogelijke onderwijs geven en krijgen.
  Diep treurig is het echter dat in Nederland de calvinistische moraal ‘voor een dubbeltje op de eerste rij’ prevaleert. Kwaliteit kost nu eenmaal wat. In het vrije economische verkeer is die waarheid allang doorgedrongen. Wanneer volgt het onderwijs?

 41. Carlo van den Heuvel zegt:

  Waar een klein land niet groot in kan/wil zijn..?!
  Allereerst de vraag waarom Nederland, ten kostte van een hoop andere zaken, veelal “haantje de voorste” wil zijn.

  Als er een domein, de laatste decennia, onderhevig is aan veranderingen, dan is het wel het onderwijs.
  Willen we ons profileren dan moeten we breder kijken dan alleen het onderwijs.
  In een sterk veranderende maatschappij, waarin onder andere individualisering, een steeds grotere rol speelt is het van belang ook op deze ontwikkelingen in te haken. Niet voor niks dat schooluitval de laatste jaren is gestegen en nog steeds een belangrijk aandachtspunt is/dient te zijn.

  We moeten hierbij, mede in het verlengde van passend onderwijs/inclusie, niet het onderwijscurriculum centraal stellen dmv toetsen/normen etc. (zie het actieplan “focus op onderwijsprogramma”). Door nog meer eisen te gaan stellen wordt alleen maar (verdere) afbreuk gedaan aan het na te streven toekomstige onderwijsperspectief, met nog meer schooluitval als gevolg. Dit staat eveneens haaks op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en het passend onderwijs.
  Trekken aan een ezel heeft geen zin maar als je vervolgens meegeeft zul je wel het gewenste resultaat bereiken. Met ander woorden moet er flexibel ingespeeld worden en daarbij geen “Rots” maar een “Water” houding aangenomen worden.

  Itt het bovenstaande dienen we ons dan ook primair te focussen op de leerling/student. Te denken valt, vanuit bijvoorbeeld sociologisch perspectief, aan de pedagogische driehoek thuis-, straat- en schoolcultuur.

  Verbeterde mogelijkheden, in vele opzichten, vwb professionalisering van niet alleen docenten maar ook overige onderwijsprofessionals (expertisecentra, lecoraten etc.) is daarnaast ook van belang. Hier dient dan ook, meer dan nu het geval is, mijn inziens meer in geinvesteerd te worden.

  Deels ben ik het persoonlijk dan ook met het voorstel eens echter aan de andere kant schiet met volledig mis!!

 42. Cor zegt:

  (ver)Bijsterveld
  Met verbijstering heb ik kennis genomen van de paniekplannen van onze minister. Sinds kort zijn alle VO-scholen, hoop ik, druk bezig met een taal- en rekenbeleid. Ui ervaring weet ik dat de meeste scholen dit serieus oppakken en investeren. Nog voor datmen kan oogsten komt onze Marja alweer met een nieuw beleid!
  Ooit kenden we in het onderwijs de drie R-en, Rust, Regelmaat en Reinheid. Zou onze minister hier ooit van gehoord hebben? Waarschijnlijk is zij van een latere generatie hoewel ik dat betwijfel, we zijn leeftijdsgenoten. Al 30 jaar hoor ik vanuit diverse geledingen dat er rust moet komen in het onderwijs; al 30 jaar zijn we voortdurend geconfronteerd met onrustgevende beleidsveranderingen. Hierdoor is er ook geen regelmaat, zodra deze bereikt is, zet Den Haag de boel weer op zijn kop.
  De reinheid zal ik er maar niet bijhalen, dit valt buiten dit kader maar daar is ook genoeg over te zeggen.
  Beste Marja:
  Stop met je paniek, keer terug naar de realiteit en geef het onderwijs de kans om zelf een hoger niveau te halen. Zonder de bemoeizucht van Den Haag. Alleen dan wordt het aantrekkelijk, voor de juiste mensen, om het onderwijs in te gaan. Natuurlijk kan het onderwijs een financiele impuls gebruiken. Maar primair zijn de drie R-en, waar je volledig aan voorbij gaat!

 43. L.van de Erve zegt:

  bovenstaande reacties zeggen veel. Ik hoop dat onze onderwijsminister daar kennis van neemt. Zelf ben ik meer dan 26 jaar docente LO geweest en heb meegeschreven aan een onderwijsmethode voor LO. Ook ik heb veel onderwijsvernieuwingen meegemaakt. Of het onderwijs daar beter van geworden is? Het heeft wel altijd voor veel onrust gezorgd. Beter onderwijs wordt met name gegeven door betere docenten. Investeer daarin!

 44. Ed Alberts zegt:

  Beste mensen,

  Niet of of, maar en en!!
  Beter presteren, meer salaris, Minder managementbemoeienissen, meer 1e. graads vakdocenten in de onderbouw van Havo / Vwo, enz
  We zijn steeds meer verworden binnen de praktijk van alledag op een school, tot een soort van gezinsvervangend tehuis annex sociaal-emotioneel zorg instituut.
  Dus zeker eens met de visie van het nieuwe kabinet.
  Ik zou er aan toe willen voegen:na je 15e geen leerplicht maar een leerrecht!

 45. Gerard Reijners zegt:

  In mijn functie als Video-Interactie-Begeleider (VIB), als Opleider VIB en als trainer in het VO zie ik telkens dezelfde problemen terugkeren. Problemen die te maken hebben met de momenteel onvermijdelijke werving van onvoldoende gekwalificeerd personeel en met een te zwaar belaste werkweek. Met grote regelmaat zie ik mensen voor de klas die zonder enige opleiding zijn aangesteld louter en alleen op de belofte een opleiding te zullen gaan volgen. En aan de opleidingen schort ook nog wel het nodige. Daarnaast zie ik veel docenten die aan een verzorgd lesplan niet toekomen zozeer worden ze in beslag genomen door het grote aantal lesuren, de vele vergaderingen en de dagelijkse stroom interne berichten waarop ze moeten reageren.
  Als er dan al verbeterd moet worden, laat het dan zijn door meer te investeren in de professionalisering. Geef scholen tijd en geld om dat te realiseren.

 46. Chris Weststrate zegt:

  deze week merkte Maarten van Rossum bij Pauw en Witteman op, dat het opvalt dat de leerlingen van voor het invoeren van de Mammoetwet door minister Cals indertijd beduidend meer weten en beter gevormd zijn dan de leerlingen van na de Mammoetwet. Mijn ervaring is inderdaad ook, dat de politiek in Nederland al die tijd virtuoos is geweest in het weggooien van het kind met het badwater. De kans dat een volgende en zoveelste onderwijshervorming ook de goede ontwikkelingen, die er beslist ook zijn, zal stoppen of ongedaan maken is zo groot, dat het massaal protesteren tegen welke inmenging van de politiek in het onderwijs dan ook het enige is, dat verstandige en verantwoordelijke burgers en onderwijsmensen nog kunnen doen. HET IS EEN GROF SCHANDAAL HOE DE POLITIEK ONS ONDERWIJS OM ZEEP HELPT EN IEDER ANDER DE SCHULD DURFT TE GEVEN!!!!!!!!!!!!!!!

 47. Annemarie Hondema zegt:

  Het wordt hoog tijd dat wij, als volwassenen, gaan zoeken naar het antwoord op de vraag waarom wij in een situatie zijn beland dat alles en iedereen zich zit te bemoeien met hoe wij de kinderen bij de les moeten houden. Als er zoveel truukjes (nieuwe mentale regeltjes) moeten worden ingezet om de kinderen in beDWANG te houden dan moeten we ons echt eens gaan afvragen of de werkelijkheid waarmee wij naar de kinderen kijken nog wel klopt bij wie de kinderen zijn en wat ze van ons nodig hebben!!!!!! Al deze problematiek ligt echt niet bij de kinderen maar bij het systeem. Wat spiegelen al die ‘gedrags- en leerstoornissen’ ons? Hoe kan een kind ooit weten wie hij is als anderen steeds vertellen wat er goed aan hem is en wat niet? Is het kind AHDH of de maatschappij?!!!! Door alle truukjes van het ministerie en inspectie zullen er alleen maar meer kinderen afhaken. Blijkbaar is de onderwijscrisis nog net niet groot genoeg om eerlijk naar het systeem te kijken. Het systeem met al zijn lineaire methodes waar de kinderen in deze tijd volledig op afknappen met hun multi-taskende hersenstructuur.
  Ik ben een landelijk initiatief begonnen om onderwijs weer een hartverwarmende plek te maken waar kinderen in de eerste plaats leren MENS te worden. Waar ze IQ en EQ mogen ontwikkelen, waar begrepen wordt wat het kind ons probeert te zeggen: als ik door een leeuw (de maatschappij) achterna wordt gezeten leer ik niet kijken naar de bloemetjes om mij heen….
  Als je hierin mee kan voelen wil ik je uitnodigen eens op mijn website te kijken, hoe meer mensen zich aansluiten hoe dichter we bij de kritische massa komen en kan onderwijs EINDELIJK weer worden waar het voro bedoeld is: de intrinsieke WERKELIJKE leerbehoefte van onze kinderen voeden!
  Met hartverwarmende groet, Annemarie

 48. Berber Bouma zegt:

  De afgelopen jaren heeft de nadruk steeds gelegen op het aanleren van vaardigheden in plaats van kennis. En dan is men verbaasd dat Nederland in de Pisa-lijst ingehaald wordt door andere landen?
  Volgens mij moet er niet zo veel gekeken worden naar lijstjes en statistieken, maar naar hen om wie het echt om gaat: de leerlingen. En dat niet elk van hen maximaal scoort op onderdelen als taal en rekenen… Ach, met een gemiddelde score kun je óók een goed verpleegkundige, monteur of kok worden!

 49. Willie Linskens zegt:

  Ik zie echt niet wat het wegschrappen van de
  mogellijke profielen voor invloed heeft op de prestaties van onze scholieren! Laat het kabinet afblijven van het onderwijssysteem en niet weer de zoveelste wijziging doorvoeren. Als het niveau van de Nederlandse scholier moet verbeteren, dan moeten ze eerst naar de verschillen tussen scholieren hier en in andere landen kijken. Moet het onderwijs hierop aangepast worden of moet de scholier een andere kijk op onderwijs moeten hebben?

 50. Bart Bijl zegt:

  Lees de column/het artikel van Marcel Hulspas in De Pers van 10-12-2010. blz. 8.

 51. Christien van Gool zegt:

  @Bart
  Heb je een link naar deze column? Ik heb De Pers niet ;-)

 52. Rob klein Meulenkamp zegt:

  Laat ze eerst maar eens het handvaardigheid lokaal weer invoeren waar kinderen leren hoe ze materiaal en gereedschap moeten toepassen. Dan krijgen we tenminste weer jongelui die geinteresseerd raken in techniek, waarvoor rekenen praktisch gebruikt kan worden.

 53. Remko zegt:

  Tja, zo houdt ze zichzelf wel bezig. Eerst als staatsecretaris jarenlang het onderwijs afbreken en vervolgens als minister beweren dat het allemaal niet deugt. Dat ze het allemaal maar durft te zeggen zonder zich achter de oren te krabben wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor de problemen…

 54. Anneke zegt:

  Onderwijshervorming verdient geen steun

  Men beweert dat het niet goed gaat met ons onderwijs en daarom gaat minister Marja van Bijsterveld veranderen: minder vakken, minder profielen, meer de diepte in bij het kennis verwerven in de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Doel: als klein landje lekker hoog scoren bij het gerenommeerde internationale Pisa-onderzoek en tonen dat we beter zijn dan uit de laatste meting bleek. Dat doel heiligt kennelijk de middelen.

  Op gevaar af nu als een oude zuurpruim te worden weggezet, ben ik aanhanger van de gedachte dat (voorlopig) rust geboden is binnen het onderwijs en dat er noch in vakken, noch in profielen veranderd of gesneden moet worden. Laat de minister zich concentreren op de echt bepalende factor bij leersucces: de persoon voor de klas. Onderzoeken over het onderwijs tonen steeds weer aan, dat docentkwaliteit het meest doorslaggevende aspect is voor later succes van de leerlingen. Het is dan ook zaak dat de minister zich concentreert op de kwaliteit van het onderwijzend personeel door opleidingen te stimuleren, binnenschoolse controle op het werk te versterken, peilingen te houden onder leerlingen en meer mogelijkheden te bieden slecht functionerende docenten te ontslaan. Opdat de besten worden aangetrokken voor dit verrukkelijke vak, spreekt het vanzelf dat het salaris van een onderwijsgevende marktconform behoort te zijn. Dat dit laatste nog steeds niet het geval is, is naar mijn overtuiging de belangrijkste reden van het dalende onderwijspeil.

  Anneke

 55. Kees zegt:

  Beste mensen,
  wat kunnen we met al onze commentaren veranderen als we afhankelijk zijn van onze hervormers? Wiens brood men eet…. enz. Kenniseconomie, Beta’s, Nr. 2 in de wereld. Geweldig.
  Toch ben ik het met demensen eens die de docent centraal stellen als het gaat om verbeteringen binnen het onderwijs. En dan niet forceren met resultaatafhankelijke bonusjes of iets dergelijks, maar hem of haar aanzien geven. Teveel is het nog een vak voor maatschappelijk betrokken kindvriendelijke softies in de ogen van veel mensen en vaak ook bij leerlingen. Wat heeft een docent nog te zeggen behalve zijn of haar lesstof. Respect man, ja, respect. Dat heeft te maken met iets dat je moet verdienen. Toch? Laten de docenten dan eerst maar iets meer verdienen, want salaris dwingt ook deels respect af.
  Verder moet de docent weer op een voetstuk en de leerlingen krijgen zo weer in de gaten waar het om gaat.

 56. Nanne Scholtens zegt:

  t probleeem van onderwijs kun je niet isoleren van wat erbuiten ligt:
  de samenleving en hoe ‘de politiek’ daarop reageert of dat stuurt (beleid).
  Als we in onze samenleving jongeren weinig kunnen bieden wb. werkperspectief, en als de overheid blijft rekenen op huishoudens met 2 inkomens, en ouders die niet echt tijd voor hun kinderen hebben, maar die hun kroost wel vol kan proppen met exotische vakanties, materiele privileges, geen raad weten met opvoeding (naar zeggen 3/4e vd ouders), tot voor kort er nog rustig op los konden flitsscheiden (en hoe is het nu?) …
  als een overheid nog steeds geen middelen wil inzetten om alcoholge(=mis)bruik bij jongeren aan te pakken (dus: alleen boven 18, of de drankschuren en supermarkten die er niet op toezien aanpakken)….
  - culturele zaken voor jongeren beperkt,
  en vooral als we als samenleving een zodanige plek aan t maken zijn in Nederland — waar jongeren zich niet goed bij voelen:
  - een haastmaatschappij;
  - een statusmaatschappij: je bent wat je aan inkomen hebt
  en wie met een bonus wegkomt bij wanbeleid
  komt met overheidssteun met een bonus weg…
  - waar auto’s altijd voorrang hebben ! door woonwijken en zo mogelijk snel naar 130….;
  - waar de ouders zelf zich niet meer oke voelen, opgebrand raken of van antidepressiva afhankelijk.

  als ik nu naar school zou moeten zou ik me totaal ongemotiveerd voelen, en zou ik zo snel mogelijk van de leerfabriek verlost willen zijn
  en ergens een ‘shelter for the storm’ zoeken,
  (nee ik weet niet waar), en alles behalve ‘presteren’ op school.
  Ja… een Bijster-goed plan: kwa-li-teit-s-verbetering van het onderwijs. daar ga ik me eens op focussen.

 57. Harry Baggen zegt:

  Sir Ken Robinson pleit vermakelijk en zeer bewogen voor een onderwijssysteem dat creativiteit koestert in plaats van ondermijnt.

  http://on.ted.com/8lK6

 58. De Ruiter zegt:

  Geachte collega’s in het onderwijs,

  Mijn ideale school zou zijn: een school met kleine klassen (hooguit 20 leerlingen)met een goede selectie aan de poort (kind op het juiste niveau, hoogopgeleide docenten), grote pauze van ruim een uur, zodat leerlingen en docenten even kunnen bijtanken, het liefst met een fantastische catering/kantine, want goede voeding en wat afleiding verhoogt de prestaties! Ook meer sport,dans en toneel in het curriculum; immers leerlingen vinden het prettig om te bewegen. Op mijn wensenlijstje staat ook: aandacht voor de basisvakken vooral voor onze Nederlandse taal! Verder: meer focussen op het cognitieve leerproces, waartoe ook het leren van rijtjes behoort!! Terug naar het lezen van literatuur (Nl, Eng.,Du.,Fr.,Sp.) in de brontaal. Zonder meer, de playstation verhoogt de spreekvaardigheid Engels, maar het lezen van literatuur in de brontaal dient ook nog een hoger doel, dat dus verder gaat dan het verruimen van de woordenschat alleen!
  Om de talen lekker levendig te houden: het blijven stimuleren van schoolreisjes en uitwisselingen over de landsgrenzen. Oh ja, en voor alle leerlingen die om wat voor reden dan ook echt niet lekker in hun vel zitten: adequate hulp binnen de school bieden in de vorm van een psyholoog. Als we dit zouden kunnen realiseren dan krijgen we meer gezonde geesten in gezonde lichamen. Idealiter gaan we weer terug naar “de Gargantua en Pantagruel” personnages die Rabelais ooit creëerde.(begin 16e eeuw). Het wiel is dus al lang geleden uitgevonden. We hoeven het alleen maar aan te passen aan onze moderne tijd. Toegegeven het kost wat geld, maar achteraf is de maatschappij ermee gediend en wordt het geld terug verdiend.

 59. Pieter Batenburg zegt:

  Ik vind de statement dat hoger opgeleide leraren beter zouden zijn eentje die ik graag eens met feiten onderbouwd zou zien. uit welk onderzoek blijkt dit?

  60-65% van de leerlingen zit op het vmbo. Een 2de graads opgeleide leraar heeft daar meer dan genoeg kennis en op het vmbo leerlingen vragen andere vaardigheden van hun leraren dan alleen kennis.

  Het onderwijs zou er aardig van opknappen als de ontslagbescherming van docenten eens minder zou worden. Op elke school lopen docenten rond die er soms decennia lang niks van bakken, ronduit slecht presteren, soms met een schaal 12 salaris naar huis gaan, en die daar lekker blijven zitten tot hun pensioen. Wie doet hun wat?
  Je moet wel echt jaren en jarenlang tenenkrommend slecht zijn om ontslagen te kunnen worden.
  De kwaliteit van de scholen zou zienderogen stijgen als de categorie underachievers eens aan de kant zou worden gezet.

  De realiteit is echter dat vooral studenten op de lerarenopleiding een bedreigde diersoort aan het worden zijn. Bij bepaalde vakken zoals Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en zo langzamerhand ook Nederlands moet je over een paar jaar in het digitaal archief foto’s gaan bekijken om te zien hoe zo’n vakdocent eruit zag toen ze er nog waren.

  Ik ben betrokken bij de opleiding van aanstaande docenten als collegebegeleider op een school. Directies beginnen tegenwoordig bij zeldzame vakken al aan 2de jaars studenten te trekken of ze niet voor de klas willen gaan staan. En dat is niet uitsluitend en alleen omdat studenten zo goedkoop zijn. Het is voornamelijk omdat voor bepaalde vakken geen docenten meer te vinden zijn.

  De oplossing voor een kwalitatief onderwijs moet ook komen uit het aantrekkelijker maken van het vak van leraar voor studenten.

 60. Karel van de Reutelaer zegt:

  Sinds Cals met z’n Mammoetwet kwam, is het onderwijs achteruit gegaan. 40 jaar decanen, pedagogen, rugzakdocenten, zij-instromers, remedialteachers, kortom figuren die niet geschikt zijn om gewoon voor de klas te staan, hebben er voor gezorgd dat het lager beroepsonderwijs analfabeten aflevert en een Havo-er met diploma grossiert in dt fouten. Alleen het universitair onderwijs deugt nog, de rest is een puinhoop. Leerlingen die nog wat opsteken doen dat niet dankzij maar ondanks het onderwijssysteem.

 61. Marieke zegt:

  @Pieter Batenburg:
  Op uw verzoek een linkje naar een onderzoek: http://www.mckinsey.com/clientservice/social_sector/our_practices/education/knowledge_highlights/best_performing_school.aspx?sc_lang=en
  Pagina 19, onder andere.

  Er zijn meer onderzoeken, die ik zo gauw niet kan vinden, waar uit naar voren komt dat het opleidingsniveau van de leraar van groot belang is voor leerlingen van alle leeftijden en op alle schooltypen.

 62. a. mertens zegt:

  Ik werk al vanaf 1973 in het onderwijs. Dit is de zoveelste “verandering” die men wil invoeren. Maandag ga ik weer naar school om de kinderen iets te leren… en ga over tot de orde van de dag. Les geven met veel plezier!

 63. pascalle zegt:

  Voor de leerling: voor een optimale werking van de hersenen de cognitieve vakken vooral afwisselen met sport dans drama en beeldend.

  Verder ben ik het volledig eens met de Ruiter.
  Tenslotte, als 1e grader zijn mijn lessen afhankelijk van: voldoende tijd om mij voor te bereiden op mijn primaire taak: het lesgeven. Minder administratieve rompslomp en afleiding van de kerntaken leidt tot meer tijd om kundigheid in te zetten.Een goede schoolorganisatie draagt daaraan bij. Nu niet direct weer wijzen naar de overheid: ook binnen schoolstructuren kan er vaak al veel verbeterd.

 64. Henk ten Klooster zegt:

  Interessante discussie!

  Als nieuwkomer (startbaan docent Nederlands na decennia journalistiek) enkele observaties.

  Mijn passie voor Nederlands is niet dankzij, maar ondanks het onderwijs gekomen.

  Mijn eerste ervaringen in het onderwijs: het is nog net zo saai en stoffig als toen.

  Verbetertips: doe iets anders naast onderwijs, meer actualiteit in lessen, aansluiten op belevingswereld van leerlingen, standaard gebruik internet in lessen.

  Waarom niet leerlingen inschakelen voor inhoud van lessen, toetsing, rooster? Meteen feedback!

  Zo kun je altijd op de minister vooruitlopen!

 65. B. Visschers zegt:

  Wat de nieuwe onderwijsminister voorstaat komt me over als een variant van de utilistische denkwijze, zo mooi op de hak genomen door Charles Dickens “… what I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else”. (Hard Times; 1854)

  @ Pieter Batenburg:
  Over ontslagbescherming, dat valt reuze mee: het probleem zit hem eerder bij het schoolbestuur dan de rechter! Er moet aan dossieropbouw gedaan worden, verbeter trajecten ingesteld worden en met deadlines voor verbetering gewerkt worden e.d. Voldoet een docent niet aan die eisen en is er een dossier dan kan er al snel via de rechter worden ingegrepen. Mijn voormalige rector had binnen 3 jaar een aantal slecht functionerende docenten en een dito directielid via de rechter verwijderd . . .

 66. mario zegt:

  de veranderingen zijn volgens mij alleen bedoeld om onderdelen van de test hoger beoordeeld te krijgen. Je gaat dus een onderwijssysteem aanpassen aan de hand van een test. Als je een kenniseconomie wil zijn, kun je beter een test ontwikkelen waarin je ook de kenniseconomie meet. Dus hoeveel van ons bbm komt uit de verkoop van producten en processen ontwikkeld in Nederland. Volgens mij zijn wij bijv. nog steeds toonaangevend op het gebied van enten en ontwikkelen van gewassen.

  Ik denk dat het belangrijker is dat je stimuleert dat er meer mensen kiezen voor die afstudeerrichtingen waarin produkten, processen en diensten worden ontwikkeld. Dit kan o.a door natuurkunde, scheikunde, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde zichtbaarder te maken dmv praktijkexperimenten of kinderen/scholieren laten deelnemen aan een experiment (op eigen niveau) en ze iets zelf laten ontwikkelen. desnoods weer het wiel zelf laten uitvinden.

 67. Marieke zegt:

  @B Visschers: dat heb ik inderdaad ook gehoord van iemand die in een schoolleiding heeft gezeten. Volgens hem is het een kwestie van een gesprek waarin geconstateerd wordt dat iemand niet functioneert, verbeterpunten afspreken + termijn (dit alles uiteraard netjes documenteren), en een volgend gesprek waarin geconstateerd wordt dat er niet voldoende verbetering is opgetreden. “Voila”, zei hij.

 68. Jurgen Boontje zegt:

  Onderwijs is al zo oud als de wereld. Een volgende generatie moet het allemaal voor het eerst horen. Dat is nogal wat, de complexiteit van de wereld met haar uitdijende Terabytes aan informatie is groot. Raken we met de gemiddelde school-studie tijd van 15 jaar (5-20) niet aan de grenzen van de verwerkingscapaciteit van de menselijke hersenen? Onderwijs hervormen is voor mij een vast ritueel om iedereen op scherp te zetten. Onnodig denk ik, we zien de jeugd elke dag en als je daarvan niet op scherp komt te staan, weet ik het ook niet meer.

 69. Emma zegt:

  Ik heb een 2-3 groep. Nav weer samen naar school heb ik nu 2 (kinderen) gediagnostiseerde rugzakjes en een zonder rugzakje. Het gaat om een kind met een IQ van 52, een autistisch kind en een kind met Gilles de la tourette met ADHD. Het gaat nu met deze kinderen in de groep “Normale”kinderen omdat er begeleiding is voor 2 van deze kinderen. Zonder deze extra begeleiding zou dit absoluut niet lukken. Het kost ontzettend veel tijd om voor de de financiering van extra de handen in de klas alle plannen en gesprekken rond te krijgen. De andere kinderen in de klas leiden hier niet onder dat deze kinderen in het gewone onderwijs zitten, en deze extra “rugzakjes”hebben er baat bij om in het gewone onderwijs te zitten, maar al het extra werk dat je er als leerkracht van hebt maakt wel dat je aanzienlijk minder tijd overhoudt voor je normale voorbereidingen van je normale werk. Als de extra handen dus gekort gaan worden in de toekomst door de bezuinigingen op het onderwijs zie ik het niet langer als een mogelijkheid om zoveel van deze kinderen in het gewone onderwijs te laten, omndat de normale kinderen daar zonder extra handen veel te veel onder leiden. Als het totale niveau omhoog moet, moet dat zeker niet door te bezuinigen op extra handen voor kinderen met een rugzakje. Door hierop te gaan korten word het beslist niet beter!

 70. Christiaan Kuilman zegt:

  Bewindslieden zijn zo oppervlakkig! Alsof de problemen nu opeens door de profielen-keuze zou komen!
  Er zijn twee zaken belangrijk: er is niet voldoende hooggeschoold personeel en de mensen van de werkvloer krijgen niet de tijd met hun kerntaak (=lesgeven en dàt verbeteren) bezig te zijn.
  Zorg voor meer academisch geschoold personeel in de scholen. Daarvoor betaal je die mensen redelijk (= meer dan nu) en zorg je dat ze de vrijheid hebben hun werk ook echt interessant te maken.
  Dus laat ze zelf het onderwijs ontwikkelen en laat ze niet steeds verplicht aan allemaal zaken (nutteloze vergaderingen, projecten zonder duidelijke doelstellingen, …) deelnemen. Schaf de werktijdfactor en daarbij behorende demotiverende verplichtingen af, dat is een farce.

 71. Arjan de Vries zegt:

  Nee, laten we dan iedereen met 16 maar naar de stembus sturen……
  Nog een reden om ons vak tot de kernvakken te laten behoren!

 72. Willem Terpstra zegt:

  Wat een geldingsdrang! Zonder enige relativering van cijfers (leer je relativeren bij Nederlands, Engels, Wiskunde of Sience?)wordt er weer een plan over het onderwijs uitgestort. Appels en peren worden vergeleken zonder dat er ook maar een moment is gekeken naar het budget dat voor onderwijs beschikbaar gesteld wordt. Belachelijk en een enorme verschraling van het onderwijs. Je kunt dingen nooit zeker weten maar toch denk ik dat ik 1 ding zeker weet; over een jaar of 7 a 8 krijgen we te horen dat het onderwijs beter moet gaan presteren en dat daar weer een Haags plan voor klaar ligt…

 73. Lonneke Boels zegt:

  Als docent wiskunde van een havo/vwo-school en als docent rekenendidactiek van een pabo ben ik het totaal oneens met de minister. Op dit moment is er op alle niveaus in het onderwijs al meer aandacht voor taal- en rekenen (en wiskunde) en dat is genoeg. Kinderen moeten evenwichtig ontwikkeld worden en daar hoort ook het sociale en emotionele bij. Laat drama, beweging en kunst nou net aan die twee bijdragen. Mijn eigen kinderen zitten daarom op een basis- en middelbare school die juiste extra aandacht aan de creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen besteed.

  Bovendien scoort Singapore beduidend beter omdat daar vooral aan de beste groep kinderen ANDERS wordt lesgegeven (zie b.v. een artikel over de Singaporese methode in de dagbladen enige tijd geleden). Op de basisschool leren kinderen daar al vergelijkingen oplossen met hulp van een verhaal over koffers en boeken. Het is dan inderdaad de beste groep leerlingen (onze havo en vwo-ers dus) die het af laten weten in het PISA-onderzoek.

  Daarnaast is volgens mij niet de vraag: hoe krijgen we het niveau omhoog? Daar wordt met doorlopende leerlijnen taal en rekenen al genoeg aan gedaan (maar heeft de minister wel de ruggegraat om de eisen daarvan ook hoog te houden?). De vraag is volgens mij wel: hoe krijgen we onze havo en vwo-leerlingen weer gemotiveerd om het onderste uit de kan te halen. Bij ons op school (havo/vwo) zijn we met die vraag nu hard aan de slag en volgens mij uitstekend op weg met de invoering van het vak Onderzoek en Ontwerpen van het Technasium.

 74. Hannie de Raad zegt:

  De twee natuurprofielen en de twee maatschappijprofielen liggen al zo dicht bij elkaar dat er in feite al 2 stromen zijn. De verschillen tussen EM en CM en anderzijds tussen NG en NT geven leerlingen nou net de mogelijkheid de kleine nuances aan te brengen die het voor hen beter passend maken. Kortom ik vind het een schijnoplossing.

 75. Chantal Weststrate zegt:

  Meer toetsen leidt niet tot beter onderwijs of een hoger niveau van kennis.
  Met de grote nadruk op exacte kennis komt Nederland echt niet noodzakelijkerwijs hoger op wereld-ranglijsten! Wat wél in het huidige onderwijs gestimuleerd kan worden is de leergierigheid van leerlingen! Bovendien is vreemde-talenkennis (dus niet alleen Engels)onmisbaar in de XXIe eeuw: op die manier is een burger beter in staat over grenzen heen te kijken en zo wijzer te worden. Dus terug naar 2 profielen en een zo eenzijdige toets aan het eind van de onderbouw als nu wordt voorgesteld: NEE.

 76. Vincent J M Meulenbroek zegt:

  De plaats in de PISA ranglijst aangrijpen om ferme uitspraken te doen over docenten die harder moeten werken en leerlingen die meer getoetst moeten worden maar intussen nog steeds doorgaan met bezuinigen op onderwijs terwijl in vergelijing met het aandeel van het BNP voor ow er in NL ca 15 miljard bij moet; de academisch geschoolde docent sterft snel uit!! Wel goede opmerkingen dat je niet alle maatschappelijke en opvoedings probl bij de school kan neerleggen en dat je een prijs betaalt als je de groepen groot houdt maar ook kinderen met leer/gedragsstoornissen in de lessen plaatst….

 77. Onderwijskrant zegt:

  Hoe kan meer toetsen de oplossing zijn voor de (toch wel grote) groep leerlingen die te scharen valt onder de 5,5 cultuur? Met meer toetsen gaan deze leerlingen niet opeens beter hun best doen. Je kunt dan het niveau van de toetsen op gaan schroeven, maar daardoor krijg je meer uitval aan de onderkant.

  Vanuit het voortgezet onderwijs wordt al jaren geroepen dat het niveau van de leerlingen qua rekenvaardigheid en taal onder de maat is. Maar waar blijft de inhoudelijke discussie over het onderwijs? Niet alleen binnen het voortgezet onderwijs, maar ook tussen het voortgezet onderwijs en basisonderwijs. En dan ook echt inhoudelijk, zonder steeds met de (beschuldigende) vinger naar elkaar te wijzen. Het is beter om zelf actie te ondernemen dan te wachten op maatregelen van bovenaf.

 78. Christien van Gool zegt:

  @Onderwijskrant
  Aan wat voor actie denk je dan?
  Kun je een voorzet doen voor de inhoudelijke discussie?

 79. Herman Verschuren zegt:

  Heb niet álle reacties precies gelezen, maar snel skimmend geloof ik vast te kunnen stellen dat er nog geen aandacht is besteed aan de geldigheid van het PISA-onderzoek. Toch meen ik me te herinneren dat er bij de vorige editie kritische geluiden zijn geweest over de manier waarop onderzoeksresultaten uit verschillende landen naast elkaar worden gezet. Zie hierboven overigens wel die ene opmerking over Singapore.
  Als ik tijd vind, duik ik er eens in.

  Al met al vind ik dat onze minister er beter aan zou doen te investeren in lerarenopleidingen en niet de zoveelste onderwijshervorming in gang te zetten.

 80. Marieke zegt:

  Hahaha, schitterend, ik lees net een hilarische tweet:

  hminkema Eerste tweet @vBijsterveldt na belofte ‘teruggaan naar de kern’ i.p.v. allerlei maatschappelijke projecten: “7 miljoen voor ondernemerschap”

Reageer


9 + = zeventien