Uit een persbericht van de VO-raad:
¨Het niveau van het examen in het voortgezet onderwijs deugt en het vertrouwen in de waarde van het diploma is groot. Docenten uit het hoger onderwijs geven het havo- en vwo-examen respectievelijk het cijfer 7.3 en 7.7. Dit zijn enkele constateringen van de Onderwijsraad in het rapport ‘Een diploma van waarde’. De raad onderzocht de waarde van de verschillende diploma’s (voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs).
Ook de meer objectieve factoren als de verschillen tussen schoolexamen en centraal examen, de vakinhoudelijke en toetstechnische kwaliteit van de examens beoordeelt de Onderwijsraad positief. De raad ziet dan ook geen reden extra maatregelen voor te stellen om de objectieve waarde van de vo-diploma’s te verhogen.¨

Het rapport van de Onderwijsraad is gemaakt op verzoek van de Tweede Kamer waarbij men de volgende vragen beantwoord wilde zien:
Kan de samenleving rekenen op de betrouwbaarheid van het diploma?
Is het diploma voldoende herkenbaar (voor vervolgopleiding en/of arbeidsmarkt)?
Houdt het diploma ook zijn waarde door de jaren heen?

Een belangrijk deel van de antwoorden is ontleend aan het ondervragen van in totaal 363 docenten en 618 personeelsfunctionarissen.
Conclusie uit het onderzoek:
“Regelmatig wordt zorg geuit over de kwaliteit van de schoolexamens. Dit vindt zijn oorzaak in de gesignaleerde verschillen tussen de cijfers die voor het schoolexamen en voor het centraal examen zijn behaald. Niettemin blijkt uit het hiervoor aangehaalde onderzoek van het Cito dat er voor wat betreft de vakken Engels, Nederlands, biologie en wiskunde geen ernstige tekortkomingen zijn. De vakinhoudelijke en toetstechnische kwaliteit is over het algemeen voldoende. Gelet op de inzet van scholen om tekortkomingen weg te werken en het toezicht door de Inspectie op de verschillen tussen het schoolexamen en het centraal examen lijken hier geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. De kwaliteit van het centraal examen wordt bewaakt door het CvE. Dit college is verantwoordelijk voor de normering en spant zich in samenwerking met het Cito in om ervoor te zorgen dat het niveau over de jaren zo veel mogelijk constant blijft. Inmiddels zijn ten aanzien van de basisvakken maatregelen genomen als extra diploma-eisen, mede op advies van de raad. Naar de mening van de raad is er dan ook geen aanleiding nadere maatregelen voor te stellen om de objectieve waarde van diploma’s in het voortgezet onderwijs te verhogen.” 
 
Het lijkt heel positief wat de Onderwijsraad stelt: er is dus niks aan de hand? Dat druist toch sterk in tegen de beeldvorming die vooral de politiek en de maatschappij heeft: leerlingen kennen en kunnen veel te weinig als ze van school komen. Heeft de Onderwijsraad wel de juiste zaken onderzocht en helpt dit rapport om de beeldvorming te keren?
Voor een stevig standpunt over wat de regering van plan is om te gaan doen (of niet te gaan doen), lees Aleid Truijens op Onderwijsnieuwsdienst
Rapport Onderwijsraad Een Diploma van Waarde

3 Reacties op “Een diploma van waarde”

 1. Marieke zegt:

  Dit is aangaande de resultaten op het CE wel een interessant artikel: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/archief/article/detail/654807/2005/11/17/Minister-stuurt-examencijfers.dhtml

 2. Jan van de Velde zegt:

  Ik heb het examen wiskunde vmbo kader 2010 afgelopen mei uitgebreid zitten bekijken met een collega van een basisschool. Onze gezamenlijke conclusie was dat 3/4 van zijn groep8 leerlingen voor dat examen een fatsoenlijke voldoende had moeten kunnen halen. Ondanks opgaven met in groep 8 niet geziene onderwerpen.

  Diploma van waarde. Hrmphhph. De mails die ik over dit onderwerp wat betreft vmbo natuurkunde en -wiskunde de laatste jaren steeds naar de CEVO stuur zijn kennelijk niet in dat onderzoek betrokken.

 3. Christien van Gool zegt:

  @Jan van de Velde
  Voor mijn vak (Engels) geldt dat zeker niet: althans niet voor havo en vwo. Die examens worden elk jaar moeilijker en dat geldt ook voor de luistertoetsen. Als ik luistertoetsen oefen van 10 jaar geleden (jawel, die gebruik ik weleens) dan zijn die aanmerkelijk makkelijker dan die van nu. Maar dat geldt weer niet voor Frans en Duits volgens mij. En de normen worden bij een moeilijk examen achteraf behoorlijk opgehoogd zoals vorig jaar bij vwo gebeurde. De vraag is dan wat er overblijft van zo’n moeilijk examen. Het Cito signaleert ‘geen ernstige tekortkomingen’ bij Engels, maar ja wat versta je daaronder?
  Wie kan hier iets zeggen over andere vakken?

Reageer


twee + = 11