Ik zit er weer helemaal in!

Deze week mijn eerste lessen gehad – leuke klassen tot nu toe – de eerste les zijn ze natuurlijk nog wel braaf maar de eerste indruk is altijd belangrijk. Ik heb er weer zin in dit jaar – gewoonlijk lekker lesgeven, regelmaat en uitkijken naar de volgende vakantie.

Even niet denken aan het korten op die vakantie die er aan zit te komen – zie bericht VO-raad. Waarschijnlijk al ingevoerd op 1 augustus 2012. Zou dat dan de vakantie van 2012 al betreffen of die van het jaar daarop?

Ook even niet denken aan de strengere exameneisen die er aan zitten te komen, ondanks protesten van de VO-raad en het LAKS.

En op meer geld hoeven we ook al niet te rekenen in de nieuwe CAO.

Heeft u aardige klassen of valt het tegen? Misschien een troostrijke gedachte dat ouders het ook niet al te makkelijk hebben: Kinderen maken niet gelukkig aldus een bericht in NRC Handelsblad. Maar misschien is het een verkeerd uitgangspunt om te denken dat kinderen er zijn om ouders c.q. docenten gelukkig te maken.

Gewoon maar aan het werk dus. Succes dit jaar!

5 Reacties op “Nieuwe schooljaar”

 1. Pierre Malcontent zegt:

  Beste Christien,
  ik ben blij dat je het zo getroffen hebt met je nieuwe klas(sen).
  Maar een opmerking vind ik vreemd. Hoe kun je als oprecht docent problemen hebben met het afschaffen van de huidige creatieve puntenverdeling op schoolniveau.
  Wees blij dat er van een leerling eindelijk inzet en prestatie wordt gevraagd, anders geen diploma. Thans krijgt iedereen toch een diploma omdat hij/zij het gehele jaar zo “goed” gescoord heeft en alleen wat pech heeft gehad bij het examen, arme leerling.
  Ik ben blij dat nu ook leerlingen worden uitgenodigd om eens iets meer inzet te tonen. En dan kunnen ze dan ook straks zeggen: Ïk heb mijn diploma verdiend en niet gekregen!.

 2. Christien van Gool zegt:

  Beste Pierre,

  Wat bedoel je met de ‘huidige creatieve puntenverdeling op schoolniveau’? Dat docenten hun toetsen te makkelijk maken?
  Toegegeven: slagen voor havo/vwo met een 4 en een 5 en gemiddeld 6 is minimaal (er zijn dan minstens twee vakken waar je weinig kaas van hebt gegeten). Maar bij de talen (mijn vak) is het heel goed mogelijk dat je wel goede vaardigheden bezit voor luisteren/spreken en minder goed bent in lezen – het is dan heel logisch dat er verschillen zitten tussen het schoolonderzoek en het centraal examen. Ik zou er dan eerder voor zijn om de zwaarte van leesvaardigheid terug te brengen. Nu krijg je het effect dat er heel erg getraind gaat worden op die ene vaardigheid omdat er zoveel vanaf hangt – een verkeerde ontwikkeling volgens mij.

 3. Marieke zegt:

  Leerlingen hebben er recht op dat zij bij hun examens niet worden benadeeld t.o.v. leerlingen van andere scholen. Van mij mogen daarom alle schoolexamens worden afgeschaft. Gewoon centrale toetsing, nagekeken door twee onafhankelijke correctoren.
  Dat de ene leerling beter is in luister- of spreek- dan in leesvaardigheid is geen reden die dingen dan maar door elke school zelf te laten beoordelen. Ook op die onderdelen zou je onafhankelijke toetsing kunnen loslaten.

  Over die zomervakantie: de inkorting is landelijk, maar elke school mag zelf beslissen wat er met de vijf vrijgekomen dagen gebeurt. De staatssecretaris heeft expliciet gezegd dat een school het personeel die vijf dagen gewoon vrij mag geven (of noem het ‘studieverlof’, ‘nakijkverlof’ ‘lesvoorbereidingsverlof’. In elk geval is een school niet verplicht deze dagen voor het personeel te gaan invullen en het zou prettig zijn als dat inderdaad ook niet gebeurt.

 4. Paul zegt:

  Wat betreft de strengere eindexameneisen:

  De minister heeft op de valreep van het nieuwe schooljaar – 26 augustus 2010 – nadat ze al eerder de scholen had gewezen op de aankomende veranderingen – het beleid toch weer veranderd.

  Havisten en vwo’ers hoeven pas per schooljaar 2012-2013 maximaal één vijf voor Nederlands, Engels of wiskunde mogen halen.

  De andere aanscherping van de exameneisen gaat wél door met ingang van het schooljaar 2011-2012. Overigens blijkt uit peilingen dat juist die aanscherping voor een duidelijke terugval in de slaagpercentages zal leiden. Ook zijn VO-raad en andere organisaties bezorgd, dat het kan bevorderen dat scholen zich zeer sterk gaan richten op vooral “oefenen voor het examen” en dat de algemene vorming en ontwikkeling onder druk komen te staan daardoor.

  Vanaf dan moeten alle leerlingen gemiddeld een voldoende halen voor het Centraal Examen en gaat ook de normalisering van het CE in het vmbo-bb in. Zie het bericht van de VO-raad hierover:
  http://www.vo-raad.nl/actueel/nieuws/toch-gefaseerde-invoer-strengere-exameneisen

 5. Christien van Gool zegt:

  @Paul
  Dank voor de aanvulling – ik had zelf nog geen tijd gehad deze week om berichten te volgen.
  Bedenkelijk dat dit soort belangrijke zaken met vergaande consequenties zo op de valreep worden beslist door een demissionair kabinet!

Reageer


+ drie = 7