Op 25 juni 2010 is door het kabinet een besluit genomen om de exameneisen aan te scherpen. Dit punt is al enige tijd in discussie: men stoort zich aan het grote verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen. Het voorstel is om scholen te dreigen met het verliezen van hun examenbevoegdheid.

Wat houdt de maatregel in:
- scholen met een te groot SE-CE verschil verliezen examenlicentie
- leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen op het CE
- op havo en vwo maximaal 1 vijf voor nederlands, wiskunde en engels

Waar wordt bij dit verschil in schoolexamencijfer en centraal examen naar gekeken? De Inspectie rekent elk jaar getallen uit en pakt dan het gemiddelde van alle cijfers: per school dus het gemiddelde van alle schoolexamencijfers en het gemiddelde van alle centraalexamencijfers. Het verschil neemt toe: in 2005 was het verschil 0,24 en in 2009 0,25.

Is er iemand die me kan uitleggen hoe significant dit is? Ik vind dit maar een heel klein verschil en wat zegt me dit over een school? Dat er een docent tussen zit die grote verschillen heeft? Dat er leerlingen tussen zitten die met hard werken goede cijfers voor schoolonderzoeken halen maar het niveau van het centraal examen net niet aan kunnen? Dat er betaleerlingen zijn die helemaal niets uitvoeren voor de talen maar wel aardig scoren voor hun centraal examen? Dat het centraal examen elk jaar wisselt van niveau (zie de normen) en steeds lastiger wordt? Dat er leerlingen met redelijke cijfers voor hun schoolonderzoeken weinig meer uitvoeren voor hun examen omdat ze toch wel die voldoende scoren?

Mijn gevoel: het wordt nog lastiger rekenen want ze mogen nog steeds compenseren binnen de vakken (gemiddeld een voldoende voor het centraal examen). Wellicht gaan leerlingen iets harder werken voor het centraal examen en worden examentrainingsprogramma’s nog populairder (een gat in de markt!)? Wat ik niet snap is wat er dan gebeurt met de schoolexamencijfers? Die tellen dan toch nergens meer voor mee? Gaan leerlingen dan alle aandacht richten op het centraal examen? Bij de talen maakt het dan niet meer uit of ze kunnen schrijven, spreken of luisteren: als de leesvaardigheid bij het centraal examen maar voldoende is?  

Volgens het persbericht van OCW gaat deze maatregel al in met ingang van het examenjaar 2012 – kan zo’n zwaarwegend besluit zomaar worden genomen door een demissionair kabinet zonder dat er door de Kamer over wordt gestemd?
Beter Onderwijs Nederland (BON) vindt het een goede maatregel an sich, de VO-raad is tegen – wat vinden wij docenten hiervan?

Van Bijsterveldt verwacht dat leerlingen meer worden geprikkeld als de exameneisen hoger liggen: “De lat moet omhoog, dat komt de waarde van het diploma en daarmee de kwaliteit van het onderwijs ten goede.”
Zijn wij het daarmee eens???

Persbericht OCW
Beter Onderwijs Nederland
Artikel NRC Handelsblad
VO-raad is tegen verzwaring 

9 Reacties op “Exameneisen aangescherpt?”

 1. Toon van der Ven zegt:

  Dit is nogal een grofmazige maatregel die ongetwijfeld nader ingevuld gaat worden. De impliciete redenering erachter is dat OCW de scholen verdenkt van gesjoemel, in aansluiting op de ongenuanceerde stukken hierover in Trouw.

  Dit soort stoerheid leidt er vervolgens toe dat niet de examenresulaten omhoog gaan maar dat docenten de schoolexamencijfers gaan drukken om aan de eisen te voldoen. Een slechte zaak dus, want de leerling is de dupe en de docent wordt direct verantwoordelijk gemaakt voor zaken waar hij/zij geen directe invloed op heeft.

  Juist bij de talen, maar niet alleen daar, bestaan de schoolexamens en de centrale examens ook nog eens uit verschillende vaardigheden, waardoor die resultaten altijd al zullen verschillen. Wat de BON hier ‘an sich’ voor positiefs in ziet, zou me wel benieuwen.

  In het Platform VVVO hebben we hierop de schoolinspectie al eens aangesproken: dat was een genuanceerd gesprek. Na de vakantie weer contact. Lange adem zijn we wel gewend maar misschien moet er wat meer lawaai gemaakt worden.

 2. Marieke zegt:

  Nuancering: een forumlid van BON laat weten het an sich een goede maatregel te vinden, maar de vele reacties daaronder van andere leden maken duidelijk dat daarover zeer verschillend gedacht wordt.

 3. Christien van Gool zegt:

  @Marieke
  Dank voor de nuancering!

  @Toon
  Dit lijkt me een nogal foute veronderstelling: ‘dat docenten de schoolexamens gaan drukken om aan de eisen te gaan voldoen’ – dit is precies de redenering die het Ministerie ook voert!! En dit kan juist niet meer door deze maatregel; maar ik snap nog steeds niet waar de schoolexamencijfers blijven! Die tellen dus niet meer mee voor het slagen of zie ik het dan verkeerd? Of worden de eindcijfers nog steeds wel gemiddeld: schoolexamencijfer en centraal examencijfer samen?

 4. Frances Heijmans-Go zegt:

  Onvoorstelbaar dat een demissionair kabinet dit zomaar besluit. Hier zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn. Bij de talen maar ook bij andere vakken toets je andere vaardigheden. En inderdaad, wat blijft er over van het schoolexamen??

 5. Christien van Gool zegt:

  @Frances
  Het schijnt dat de SO cijfers wel blijven meetellen zoals nu het geval is voor het gemiddelde maar daarnaast moeten dus de CE cijfers gemiddeld voldoende zijn. En maar één 5 voor NE, EN en WI – C&M zal dus wel een heel populair profiel worden!!! Dat is namelijk het enige profiel zonder WI….
  En of dat nu de bedoeling is van zo’n maatregel???

 6. Paul zegt:

  “Zijn wij het daarmee eens???” schrijf je aan het einde van je bijdrage. Dat is in dit tijdsgewricht helaas zo ongeveer de laatste vraag die de huidige bewindslieden aan “ons” zouden stellen. Het maakt helemaal niks uit wat wij hiervan vinden…

 7. Christien van Gool zegt:

  @Paul
  Helaas heb je gelijk: zelfs een demonstratie van 50.000 leraren levert geen enkele twijfel op bij onze minister – het reageerakkoord is heilig. Maar waarom toch? Waarom wordt er niet geluisterd naar mensen in het veld? Ik snap dit niet.

 8. Jeanette Oosterom zegt:

  En als er dan minder leerlingen slagen, is dan de onderwijskwaliteit omlaag gegaan.

 9. Christien van Gool zegt:

  @Jeanette
  Is dit een vraag of een constatering?

Reageer


vier + = 8