[In de gastcolumn dit keer docent Economie en M&O, Roel van Valburch, die een inkijkje biedt in wat de vakken Economie en M&O inhouden; met name over M&O bestaan nogal wat misverstanden]

Wat doen ze eigenlijk bij M&O?
Behalve de leerlingen die het vak gekozen hebben en hun docenten zijn er in scholen niet veel mensen die daar een helder beeld van hebben.
Management & Organisatie is al meer dan 10 jaar een examenvak op HAVO en VWO. Veel docenten (van andere vakken), decanen en schoolleiders kunnen toch niet goed uitleggen wat het vak inhoudt.

Leerlingen die in de derde klas een profiel en keuzevakken kiezen, hebben ook vaak geen idee en dat geldt waarschijnlijk ook voor veel ouders.
Sommigen brengen het vak M&O in verband met het vak Economie, dat is niet helemaal onjuist. Maar ook komt de mening voor dat je kind door M&O te kiezen later gegarandeerd manager wordt; deze gedachte geeft veel te veel eer aan het vak.

De naam Management & Organisatie zet mensen ook op het verkeerde been. Het vak gaat slechts voor een deel over de onderwerpen management en organisatie. De vlag dekt de lading nauwelijks. De naam Bedrijfseconomie of het ruimere begrip Bedrijfskunde zouden minder misverstanden oproepen. Maar destijds, bij de herinrichting van de tweede fase, lagen deze termen bij de beleidsmakers nogal gevoelig; de bovenbouw van HAVO en VWO moest worden gereorganiseerd en daarbij moest het algemeen vormende karakter meer nadruk krijgen. Men vond dat Bedrijfseconomie in het beroepsonderwijs thuishoorde. Nadat er een paar voorstellen voor namen waren gedaan (o.a. Bestuur en Beheer) bleek de naam Management & Organisatie voor de meeste betrokkenen aanvaardbaar. Echter, met de versluierende naam van het vak zijn de misverstanden over de inhoud nog steeds wijdverbreid. Nog steeds worden leerlingen die bij de voorlichting over de vakkenkeuze even niet goed hebben opgelet, in de vierde klas HAVO en VWO verrast door de onderwerpen die zij voorgezet krijgen. Soms is die verrassing een onaangename doordat het vak niet aansluit bij ieders belangstelling.

U wilt nu wel eens weten wat M&O dan wel inhoudt?
Het vak heeft inderdaad raakvlakken met het vak Economie. Laten we daarom eerst eens zien waar Economie (het schoolvak en de wetenschap) over gaat. Meestal vertel ik het aan nieuwe leerlingen als volgt.

Mensen willen dingen hebben: brood, kleding, huizen, meubels, kranten, bromfietsen, …………
Die dingen komen niet zomaar uit de lucht vallen, ze liggen niet voor het oprapen. Dat is een probleem. Het vak economie bekijkt dit probleem aan alle kanten:

Dingen worden gemaakt in bedrijven.
Mensen kopen de dingen voor geld.
Dat geld verdienen ze o.a. door in die bedrijven te werken.
De meeste mensen willen meer dingen hebben dan ze kunnen betalen, ze moeten keuzes maken.
Mensen kopen soms dingen waar ze nog geen geld voor hebben; ze moeten dan geld lenen.
Wie geld leent, moet rente betalen.
De overheid heeft ook geld nodig en vraagt daarom belasting.
Sommige mensen kunnen veel dingen kopen, andere mensen weinig.
Voor veel mensen is er geen werk te vinden, zij verdienen geen geld en kunnen weinig dingen kopen.

Het vak Economie gaat dus over mensen en dingen en over het verschijnsel dat de dingen niet zonder moeite te krijgen zijn.
Alle onderwerpen van de wetenschap Economie die met bedrijven te maken hebben, maken deel uit van de wetenschap Bedrijfseconomie. En het vak M&O is – misschien een beetje kort door de bocht – bedrijfseconomie.
M&O gaat dus over winkeliers en fabrikanten die hun verkoopprijzen berekenen. Over de berekening van de jaarwinst. Over investeringen en afschrijvingen. Over personeelsbeleid, leiding geven en communicatie, over financiering en aandelen en over marketing.

Voor het vak M&O hoeft een leerling geen talent voor wiskunde te hebben, maar wie grote moeite heeft met rekenen, kan er beter niet aan beginnen.
Collega, als een leerling in de derde klas uw raad vraagt bij de keuze van zijn of haar vakkenpakket, kunt u over het vak M&O iets zinvols zeggen.

Reageer


4 × = twintig