Al een poosje is er discussie gaande over de schoolexamens. Er zou een te groot verschil zijn tussen de schoolexamencijfers en de landelijke examens en de inspectie heeft de opdracht om hier nadrukkelijk naar te kijken op scholen.

Hoe zit dat eigenlijk met schoolonderzoeken?  Zijn die op alle scholen wel van hetzelfde niveau? En wordt er op scholen op dezelfde manier beoordeeld? Hoe wordt er op scholen voor gezorgd dat wat we toetsen inzichtelijk is en op een fatsoenlijke manier wordt geborgd? Weten leerlingen wel altijd wat de criteria zijn waarop ze worden beoordeeld? Weten we dat zelf eigenlijk wel of is wat we als cijfer geven voor een toets soms een beetje nattevingerwerk (zoals mondelinge examens bij de talen)??

Reden om hier onderzoek naar te doen en te proberen meer eenheid te brengen in de procedures en de beoordelingscriteria. SLO is vorig jaar begonnen met een project waarbij docenten van eenzelfde vak zich gezamenlijk buigen over hun schoolexamens. Interessant was het beoordelen van gemaakt werk van leerlingen: iedereen beoordeelde hetzelfde werk met zijn of haar criteria en gaf een cijfer. Bij mijn vak leidde dat soms tot zeer sterke verschillen (van bijvoorbeeld een 4 tot een 7,6 voor hetzelfde werk) – de noodzaak was daarmee wel aangetoond dat wat meer eenduidigheid geen kwaad kan!!

Dit heeft inmiddels geleid tot een nieuwe website schoolexamensvo.nl. De site is gericht op docenten maar ook op schoolleiders. Schoolleiders kunnen een Quickscan doen om te beoordelen of alle procedures kloppen en kunnen aan de hand van de resultaten gesprekken aan gaan met docenten. Docenten kunnen de checklist doorlopen en naar aanleiding daarvan in de sectie een discussie voeren over verbeterpunten.

Zinvol zo’n site?

Schoolexamens VO is een initiatief van de VO-raad, Platform-VVVO, SLO en Kennisnet

6 Reacties op “Schoolexamensvo.nl”

 1. Christien van Gool zegt:

  Ja Marieke – misschien heb je daar wel gelijk in maar vergeet de hele papierwinkel niet van tweede correctie en de gelijke afname condities voor alle examens (luisteren en spreken bij de talen) – of weer terug naar af met een gecommitteerde zoals jaren geleden gebruikelijk was??? Binnenkort hebben we voldoende gepensioneerde docenten ;-)

 2. Marieke zegt:

  Ik denk dat het allemaal een stuk handiger en bovendien eerlijker kan ZONDER te verdrinken in een berg papierwerk, checklisten en andere toestanden (die weer een hoop tijd en geld kosten die op deze manier weer niet aan de leerling besteed kunnen worden). Heel simpel door het hele examen een centraal examen te maken. Why not? Je zou kunnen tegenwerpen dat het dan een momentopname wordt, maar dat kun je ondervangen door in het examenjaar twee of drie ‘deelexamens’ af te nemen. Allemaal landelijk, allemaal met hetzelfde correctiemodel, en dus een stuk eerlijker voor de leerlingen!

 3. Pierre zegt:

  Dames, waarom doen we bij het vmbo zo moeilijk? het slagingspercentage van 99,9% moet gehaald worden, kost wat kost. Immers de naam van de school staat op het spel. Dus wordt er het hele jaar gegoocheld met toetsen en cijfers om er maar voor te zorgen dat iedereen een diploma krijgt, is het te gek dan wordt de leerling de gang naar het examen afgeraden, want dat komt de school beter uit. Op het MBO wordt dit spel doorgespeeld zonder landelijke examen, zonder 2e correctie en ook daar gebeuren wonderen. Tegenwoordig is een proeve van bekwaamheid de oplossing voor alle problemen. Want we weten toch allemaal dat de output het belangrijkste is qua financiering. Dus schaf die flauwekul van examens af, we maken ons zelf iets wijs. Zorg liever voor een goede opleiding waar je als leerling iets van opsteekt ipv tijd te versplillen aan het jaarlijkse examenwonder.

 4. Christien van Gool zegt:

  @Pierre
  Maar kunnen we zelf de kwaliteit garanderen als er geen examens meer zijn, ik betwijfel dat. Wil jij beweren dat het op het MBO goed geregeld is? Ik geef er geen les maar wat ik erover hoor en lees, stemt niet echt heel vrolijk wat bereikt niveau betreft. Geef jij les op het MBO?

 5. Pierre zegt:

  Ik ben van mening dat je de financiering van het vmbo moet loskoppelen. Immers als je over een paar jaar alle leerlingen met rugzakken moet toelaten, waar blijft dan je kwaliteit. Denk je dat je met een klas met 30 leerlingen met allerlei verschillende handleidingen nog aan lesgeven toekomt? VMBO is heel belangrijk en zou daarom 5 jaar moeten duren voor deze groep leerlingen. Wat het MBO betreft, daar geef ik tegelijk met het vmbo ook les, zodat ik redelijk kan vergelijken. Maar het MBO is inderdaad geen kwaliteitsopleiding, veel te veel mislukte docenten die allemaal manager zijn geworden en wij, jongens op de werkvloer moeten alles doen wat hen al jaren niet is gelukt. Dus stop maar 60 leerlingen achter een PC en een docent op loopafstand en na 3 of 4 jaar krijg je je diploma. Dit is de realiteit. Wat toetsen betreft zijn wij op het vmbo veel en veel te streng, zolang de financiering is gekoppeld aan de diploma’s. Hoevaak hoor je niet op een cijfervergadering welke docent er nog een puntje bij kan doen zodat Carolientje haar diploma krijgt. Wie maakt wie nu iets wijs? Geef hen nu wat ze verdiend hebben, dan kunnen ze al vast wennen aan de werkomgeving die niet bepaald zachtzinnig met kneusjes omgaat. Waarom blijft er nooit meer iemand zitten, neen binnen 4 jaar buiten en kassa. Het wordt tijd dat de de vmbo’er eens sociale en beroepsvaardigheden gaan bijbrengen, want daar schort het op dit moment heel erg aan.

 6. Christien van Gool zegt:

  @Pierre
  Met je eens dat de financiering in het onderwijs meer kapot maakt dan je lief is: de lumpsum financiering en het afstraffen van zitten blijvers hebben heel veel kwaad gedaan.

Reageer


8 − = zes