[Ingezonden mededeling]

Methodegebruik wordt steeds flexibeler 
Het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO heeft haar jaarlijkse leermiddelenmonitor naar het gebruik van leermiddelen uitgevoerd. Dit jaar werd daarbij ingezoomd op het gebruiken, ontwikkelen en delen van (digitale) leermiddelen. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat leraren de methoden flexibel gebruiken en dat bijna alle leraren leermiddelen ontwikkelen en ook delen. Opvallend is dat dit delen voornamelijk met directe collega’s gebeurt en maar zeer beperkt via het internet.

Gebruik van leermiddelen
Net als in vorige jaren laat de monitor zien dat leraren de methode als de basis gebruiken. 90% van de leraren geeft aan dat ze flexibel met de methode omgaan, waarbij zowel eigengemaakte als andere ‘losse’ leermiddelen ingezet worden. Het aantal leraren in het voortgezet onderwijs (vo) dat een elektronische leeromgeving gebruikt, neemt toe van 44% vorig jaar naar 55% dit jaar. In het primair onderwijs (po) is het digitale schoolbord populair: meer dan 65% maakt er reeds gebruik van.

Eigen leermiddelen ontwikkelen en delen
De meeste leraren (po 72%, vo 86%) ontwikkelen zelf leermiddelen om zo meer differentiatiemogelijkheden en extra materiaal te kunnen bieden. Leraren ontwikkelen vaak alleen, maar ook wel met directe collega’s. 90% van de leraren deelt deze eigengemaakte leermiddelen. Dat delen van leermiddelen gebeurt vooral met de directe collega’s. Een opvallend klein deel (po 2%, vo 5%) plaatst de eigengemaakte leermiddelen op daarvoor bestemde open sites (zoals de vakcommunities).

Over de leermiddelenmonitor
De leermiddelenmonitor is een landelijk onderzoek naar het selectieproces en gebruik van leermiddelen door leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Aan de leermiddelenmonitor 09/10 werkten meer dan 1200 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs mee. Meer informatie op www.slo.nl/leermiddelenmonitor.

Reageer


× 2 = twee