Op zijn website schrijft biologie-docent Eus van Hove over elektronische lessen: volgens hem moeten elektronische lessen meetellen als onderwijstijd. Hij loopt tegen het probleem aan dat de inspectie een elektronische les niet meetelt als onderwijstijd ’omdat er voor leerlingen geen afdwingbare begeleiding is en omdat het verplichte karakter ervan voor de leerling niet kan worden gecontroleerd door de school’.

Zijn conclusie: “Scholen moeten aan de slag met een heldere visie op ‘slimme’ elektronische lessen. Dit vereist onderwijskundig ondernemerschap van onderwijsmanagers. Zij moeten voorwaarden creëren voor ict in het onderwijs: een geavanceerde elektronische leeromgeving, voldoende computers op school, scholing voor docenten die elektronische lessen willen ontwikkelen en nieuw taakbeleid waarin elektronische lessen gelden als onderwijstijd. Pas dan zal het onderwijs in een ‘blended’ vorm van klassikale en elektronische lessen profiteren van de voordelen van ict.”

Wat vindt u hiervan?

7 Reacties op “Telt een elektronische les als onderwijstijd?”

 1. Paul zegt:

  Een electronische les. Zucht. Ik mag hopen dat van Hove – ik heb zijn site niet bekeken overigens – niet bezig is om zijn lessen naar electronische lessen om te zetten. De kinderen van deze generatie gaat nog jaren van hun leven voor beeldschermen doorbrengen. Natuurlijk zijn electronische hulpmiddelen handig, maar electronische LESSEN? Ik denk dat we later terugkijken op deze tijd en de communicatieve verarming, het gebrek aan het met-elkaar, het persoonlijke zullen beklagen. En nu lees ik dat hij schrijft over “onderwijskundig ondernemerschap” – wat een blabla-taal is dat. De school is geen bedrijf, maar een plek waar het verleden het heden ontmoet, waar kinderen èn docenten groeien. Wegwezen met woorden als “ondernemerschap”…

 2. Paul zegt:

  Ik kijk zojuist toch nog maar even op de site van deze meneer. Hij schrijft o.a. “Na tien jaar Blackboard wordt het tijd voor de efficiencyslag; grotere klassen in elektronische lessen en automatische feedback op het leerproces. ” – Ik stel voor dat hij solliciteert bij de Onderwijsraad. Daar zitten meer mensen die het contact met de realiteit helemaal kwijt zijn.

 3. Willem Korevaar zegt:

  Ik heb geen probleem met een vorm van blended learning, maar het mag niet zo zijn dat lessen alleen achter een toetsenbord worden gegeven. Soms kan het werk net zo goed thuis worden gedaan door leerlingen. Zeker als er op school niet genoeg computers staan. Dan zou het prettig zijn wanneer deze tijd ook als lestijd kan worden opgevat wanneer de docent via een ELO oid de leerling op afroep kan ondersteunen. Vaak werken leerlingen thuis effectiever dan op school (kopje thee, koekje erbij, geen medeleerling die je afleidt of een zeurende docent die iets aan het uitleggen is wat jij allang snapt…)..afwisseling blijft het best.

 4. Eus van Hove zegt:

  Helemaal mee eens Willem Korevaar. De school moet wel wat ondernemen om de Inspectie te overtuigen van deze vorm van onderwijstijd. Dit zou je ‘onderwijskundig ondernemerschap’ kunnen noemen.

 5. Paul zegt:

  Noem het dan onderwijskundig initiatief. Want dat bedoel je toch? Bij ondernemerschap denk ik toch aan geld verdienen.

 6. Bart Bijl zegt:

  Ik snap Pauls verzuchting wel. Ik krijg ook de kriebels bij “onderwijskundig ondernemerschap van onderwijsmanagers”. Toch zie ik ook wel mogelijkheden voor elektronische lessituaties. Maar onderwijsmanagers denken dan al gauw in de richting van tijd- en dus kostenbesparing. Dat zal zo niet gaan. Het onderwijs kan er zeker eficiënter door worden, maar de leerkracht zal eerder meer dan minder tijd eraan moeten besteden. Paradox?

 7. Bart Bijl zegt:

  Mag ik eficiënter nog even door efficiënter vervangen?

Reageer


negen + = 12