Op de CNV Onderwijs website kwam ik het volgende bericht tegen:
“In het kader van de lerarenbeurs kan behalve een subsidie voor studiekosten ook een subsidie voor de kosten voor studieverlof worden aangevraagd. Over die subsidie voor studieverlof blijkt regelmatig onduidelijkheid te zijn. CNV Onderwijs krijgt hierover ook met enige regelmaat vragen. Daarom hebben de sociale partners en het ministerie van OCW hierover een korte tekst gemaakt.”

In de bijgevoegde tekst (via link hieronder) wordt uitgelegd dat het maximale aantal studieverlofuren per jaar 160 uur (klokuren) bedraagt bij een voltijdsaanstelling. In het geval van een deeltijdaanstelling wordt het aantal studieverlofuren naar rato vastgesteld. Het bevoegd gezag kan maximaal drie jaar subsidie voor studieverlof krijgen.
De subsidie voor studieverlof gaat naar de school en de subsidie voor de lerarenbeurs naar de docent.

CNV Onderwijs website

Reageer


twee × = 18