<Ingezonden mededeling>

Is uw rooster ook zo lekker gevuld … met administratie?

Veel docenten en schooldirecteuren komen niet meer toe aan het echte werk door al het papierwerk. Het meldpunt www.mijnechtewerk.nl doet hier iets aan. Bij dit meldpunt kunnen professionals aangeven waar ze last van hebben. Het meldpunt is opgericht door staatssecretaris Ank Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Al 200 collega’s gingen u voor en deden een melding. Dankzij die meldingen worden nu formulieren verbeterd, informatiesystemen aangepakt en procedures eenvoudiger. Denkt u bijvoorbeeld aan het makkelijker kunnen aan- en afmelden via BRON, een resultaat van een melding door een medewerker in het VO of het vereenvoudigde verzuimloket. Daarnaast wordt het burgerservicenummer op steeds meer plekken (her-)gebruikt en is de regel afgeschaft om een GBA-uittreksel toe te voegen bij de inschrijving van een leerling.
Meld uw administratieve last en wij gaan verder met de aanpak van regeldruk.

Hoe werkt het meldpunt?

Iedere melder wordt binnen drie werkdagen teruggebeld. Elke administratieve last wordt door de medewerkers van het meldpunt actief uitgezocht en waar mogelijk (structureel) opgelost. Zo komen we tot echte verbeteringen en vermindering van regeldruk. We vragen u dan ook ons verder te helpen door meldingen te maken van administratieve lasten, door bijvoorbeeld overbodig of dubbel werk. 

Reageer


5 × = vijfentwintig