Dit kabinet krijgt aardig wat kritiek de afgelopen week en ik kan me er helaas alleen maar bij aansluiten.
Bij aantreden kwam het met twee, in hun ogen belangrijke, nieuwe zaken: de schoolboeken moesten gratis en alle VO scholieren moesten een maatschappelijke stage gaan doen.
Over de schoolboeken heb ik al vaker geschreven; naast het feit dat het oneindig veel rompslomp geeft, is het onderwijs er zeker niet beter op geworden: directies bemoeien zich nu met het materiaal dat we in de klas gebruiken en verbieden soms zelfs expliciet bepaalde boeken omdat ze te duur zijn. Uitgevers klagen en het zal er toe leiden dat er steeds minder geld is voor het ontwikkelen van goed lesmatriaal. Wie is er eigenlijk beter geworden van deze operatie? De boekenhuizen waar scholen zich aan overleveren en die wurgcontracten afsluiten met uitgevers?
Het tweede initiatief was het verplicht stellen van een maatschappelijke stage per 2011 voor alle VO leerlingen. Het oorspronkelijke idee was een stage van drie maanden. Dit werd alras teruggebracht tot 72 uur (!) toen bleek dat het erg prijzig was en er nogal wat verzet kwam vanuit scholen. Waar vind je stageplekken voor zoveel scholieren? En kost het dan niet teveel lestijd? Problemen die je van tevoren had kunnen bedenken als je even een paar docenten had geraadpleegd.
Maar de crisis heeft ook hier de nodige gevolgen: voor vmbo leerlingen is het al moeilijk om reguliere stageplekken te vinden, laat staan als er ook nog concurrentie is van al die leerlingen op havo en vwo. Dus is er nu het volgende compromis: voor vwo blijft de stage 72 uur, voor havo 60 en voor vmbo 48 uur.
Was het niet veel zinvoller geweest om de crisis als argument te gebruiken (beter argument is niet denkbaar!) om de hele operatie gewoon af te blazen? Hoe was dat spreekwoord ook weer: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Nieuwsberichten over ingekorte stages
Website Ministerie Maatschappelijke Stage

Een reactie op “Maatschappelijke stage ingekort”

  1. Marieke zegt:

    De rijkere ouders, die zijn ook beter geworden van de maatregel. Minder draagkrachtige gezinnen kregen al een tegemoetkoming in de studiekosten.

    En gut ja, die stage. Symboolpolitiek.

Reageer


8 + = vijftien