Via de community Engels is enige tijd geleden een lijst verspreid met het aantal uren les in 4 en 5 havo. Van 66 scholen is een overzichtje gemaakt van het aantal contacturen Engels. Wat blijkt: er zit een groot verschil tussen het aantal lessen dat leerlingen krijgen voor Engels. Het varieert van 400 uur tot 240 uur, met een redelijk grote groep die op 300 uur zit.
Toch moeten al die leerlingen aan het eind van die twee jaar hetzelfde examen afleggen. Het kan niet anders dan dat het grote verschil in lesuren leidt tot een verschil in eindniveau van leerlingen.
Jarenlang is het verkocht als een groot goed dat scholen meer autonomie kregen. Uit het rapport van Dijsselbloem werd al duidelijk dat die autonomie zeker niet terecht is gekomen bij docenten, maar bij de schoolbesturen. En de strijd over de lesuren is er een gevolg van: elke school kan zelf bepalen hoe het zijn lesuren verdeelt en dit heeft geleid tot dit soort verschillen.
Sinds het loslaten van de verplichte lesurentabel is er al de nodige strijd geleverd op scholen: sterke lobby´s leveren veel leerlinguren op (en dus docenturen). En bijna altijd gaat zo´n strijd ten koste van de verhoudingen: want voor een uur meer voor een bepaald vak, moet een ander vak inleveren. Collega´s moeten met elkaar in discussie om te strijden voor hun uren (als het al mogelijk is en niet van hogerhand bepaald).
De inspectie probeert de laatste jaren meer grip te krijgen op het niveau van scholen (zie de discussie over de schoolonderzoekcijfers). Is er door de inspectie al eens gekeken naar de hoogte van cijfers in relatie tot de lesurentabellen (dit is een andere discussie dan die over de 1040 norm)?
Zou het niet weer eens tijd worden om een gewoon van bovenaf opgelegde lesurentabel te hebben? Zou dat niet veel eerlijker zijn nu we als docenten steeds meer worden afgerekend op de hoogte van examencijfers?
Het zou in ieder geval op veel scholen een hoop rust geven. En voor leerlingen is het bovendien een stuk eerlijker. Je zult maar toevallig slecht zijn in Engels en op een school zitten met 240 uur – dan heb je veel minder kans om goed te scoren op je eindexamen.
Wat vindt U van een verplichte lesurentabel?

3 Reacties op “Verschillen tussen scholen”

 1. Marieke zegt:

  Ik spreek bij de tweede correctie regelmatig leraren van scholen die maar 2 lesuren Latijn of Grieks hebben in de examenklas (de gemiddelde Nederlandse school heeft er 3). Vrijwel zonder uitzondering zijn de examenresultaten dan bedroevend. Ik zie dus, afgaand op mijn beperkte gegevens, zeker een correlatie tussen aantal lesuren en examenresultaten.

  Het zou inderdaad een hoop strijd besparen, die verplichte lessentabellen. Je moet dan wel ruimte overhouden voor een school om te kiezen of ze Spaans, wiskunde D, Turks, filosofie of Fries wil aanbieden. Maar los daarvan ben ik er wel voor dat de overheid bepaalde zaken, die een sterke invloed hebben op de kwaliteit, vastlegt. De lesurentabel is een van die dingen. Als je dat op schoolniveau laat regelen, spelen er zoveel andere belangen mee.

 2. Jeanette Oosterom zegt:

  Als een docent ertoe doet, dan zou het aantal uren dat de docent er toe doet er ook toe moeten doen.
  Maar, er zijn rare verschijnselen aan de hand. Iedereen die wel eens in een grote klas heeft gewerkt (30-32) weet dat het exponentieel lastiger wordt als je meer leerlingen dan dat voor je kiezen krijgt. Toch: als je geld zou willen inzetten op klassenverkleining (in managementtrainingsspel Scholopoly, bijvoorbeeld) krijgt strafpunten omdat wetenschappelijk aangetoond is dat de klassenomvang niets met de resultaten of de kwaliteit te maken zou hebben.
  Dus, ik denk dat de Powers That Be ook een dergelijk wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van hun lesurentabellen hebben. Evidence Based en verifieerbaar en zo, wetenschappelijk valide, maar enigszins vervreemd van de realiteit,

 3. Christien van Gool zegt:

  @Jeanette
  Dit is al een oud bericht (2009) maar nog steeds actueel denk ik. Zeker nu er over klassegrootte van alles te doen is. Ik vertrouw onderzoeken niet zo over dit soort zaken: volgens mij zijn er zoveel onzekere factoren dat je nooit een bepaald onderzoek kunt generaliseren.
  Een hele goede docent kan met een grote klas misschien dezelfde resultaten halen als met een kleine klas (overigens zijn te kleine klassen niet fijn dus de vraag is hoe de vergelijking is gedaan), iemand die slecht kan organiseren waarschijnlijk niet.
  Bovendien gaat het ook niet zozeer om de resultaten van leerlingen: het gaat om welbevinden van iedereen, niet in het minst de docent. En die heeft last van grote klassen, al is het maar het belangrijkste feit dat je stapel nakijkwerk hoger is en al het andere werk ook (meer mentorleerlingen, langere vergaderingen, meer gegevens in te voeren etc etc). De sfeer in de groep is ook belangrijk en die wordt voor een deel bepaald door de grootte van de groep.
  Het lastige is dat dit geen algemene zaken zijn: ik heb dit jaar een hele grote groep havo waar prima mee te werken is en waar de sfeer goed is maar waarvan de resultaten niet al te denderend zijn (gewoon omdat het niveau bij instroom laag is).
  Maar het voelt relaxed als je een niet al te grote groep hebt: het is minder zweterig in het lokaal, minder lawaai en ga zo maar door. En uiteraard kun je meer doen als je meer uren hebt, grote of kleine klas maar dit is ook geen wet want in een vervelende klas verpil je meer tijd.
  Allemaal heel lastig wetenschappelijk vast te stellen en te generaliseren.    

Reageer


× 9 = vierenvijftig