Het is weer voorbij die mooie zomer…
Maandag zijn we weer begonnen met de traditonele vergadering en met mij velen in het midden des lands. Het noorden is al een weekje bezig. En het zuiden heeft nog een weekje.
Het schooljaar wordt door de VO-raad feestelijk geopend op 3 september met een nieuwjaarsreceptie.
“Tijdens deze nieuwjaarsreceptie blikken we vooruit op het nieuwe schooljaar, waarin scholen verder bouwen aan professionalisering en verhoging van de onderwijskwaliteit.” Blijkbaar doen we het nog steeds niet goed. Gezien de grote aantallen collega’s die via een lerarenbeurs studeren om hun kennis te vergroten, wordt er stevig gewerkt aan die professionalisering. Als de faciliteiten er maar zijn, zijn docenten zeker bereid om zich bij te scholen.
We krijgen ook een leuke duw in de rug van ouders: J/M Magazine deed een onderzoek onder 500 ouders en die vinden dat docenten strenger moeten zijn:
“Scholen moeten strenger, ordelijker en gedisciplineerder zijn. Zo ziet 80% graag de strenge, maar rechtvaardige docent terug in de klas. Volgens 61% zou het helpen als leraren zich niet meer bij de voornaam laten noemen en 56% van de ouders pleit voor het herinvoeren van strafregels. Ruim eenderde vindt dat de school van hun eigen kind te soft optreedt tegen pesters en grote monden. Volgens de meeste ouders worden hun kinderen zeker niet overvraagd. Dat de druk om te presteren te groot is, vindt 60% dan ook ‘onzin’.” In NRC Handelsblad schreef Joyce de Grand, docent Frans hier een aardige reactie op.

Wie heeft er aardige plannen dit jaar voor verdere professionalisering?

Een reactie op “Nieuwe schooljaar”

  1. Paul zegt:

    Ach ja, dat is weer zo’n “onderzoekje” met een leuke, pakkende conclusie. Trekt vooral de aandacht voor het tijdschrift dat verkocht moet worden. En als opschrijft: “Tweederde vindt dat de school goed optreedt tegen pesters en grote monden” klinkt dat al weer heel anders dan wat er nu gezegd wordt: “Ruim eenderde vindt dat de school van hun eigen kind te soft optreedt tegen pesters en grote monden.” Kortom: het zal wel…

Reageer


negen − 4 =