In deze zomerperiode toch even aandacht voor wat serieus nieuws. Enige maanden geleden is door een aantal docenten uit het voortgezet onderwijs (voornamelijk uit de regio Den Haag) een vakbond opgericht speciaal voor docenten uit het voortgezet onderwijs. De aanleiding was het rapport Cornielje over de urennorm. Zie een eerder bericht hierover van 29 maart.

Het is een vakbond die ook juridische ondersteuning verleent maar er is geen stakingskas. Lidmaatschap kost 90 euro per jaar en staat open voor alle docenten uit het voortgezet onderwijs.
De uitgangspunten zijn heel helder geformuleerd op de website, waar ook de statuten zijn te vinden en andere informatie. Ik noem de belangrijkste uitgangspunten: 

´Leraren in het voortgezet onderwijs verenigen en samen strijden voor kwaliteit.
De beste docent voor de klas. Die docent is bevoegd, betrokken en bekwaam en houdt zijn vak bij.
Docenten doen met plezier hun werk en krijgen daarbij de ruimte om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. 
Maximaal 20 lesuren per week, maximaal 24 leerlingen per klas en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede werkplek.
Een LC salaris voor goed functionerende tweedegraads docenten en een LD salaris voor goed functionerende eerstegraads docenten.
Met behulp van de politiek de toekomst van het onderwijs veilig stellen door het lerarentekort op te lossen en de kwaliteit van de lerarenopleidingen te bevorderen.´

Zie voor meer informatie de website van Leraren in Actie

3 Reacties op “Leraren in Actie”

 1. Paul zegt:

  Ik vind het wel wat, zeker als ik hun website zo eens bekijk. Natuurlijk trekt het ook “de” notoire mopperaars aan, maar de standpunten vind ik realistisch. Wat mij aanspreekt is dat het een VO vakbond is. Goed, er is geen stakingskas, maar wanneer heb je in het onderwijs nou voor het laatst ècht gestaakt? En dan bedoel ik “de tent een week dichtgooien met zijn allen”. Docenten zijn over het algemeen nogal gedwee volk. Mopperen wel, maar echt de vuist op tafel? Nou nee…

 2. Marieke zegt:

  Het spreekt mij vooral aan dat ze onderwijskwaliteit voorop hebben staan. Met verstandige standpunten die die onderwijskwaliteit ook echt ten goede komen. Ik ben dus reeds lid geworden, in de hoop dat velen mij zullen volgen en dat we zo de daling van het onderwijsniveau in Nederland een halt kunnen toeroepen en het tij keren. Naief? Misschien. Maar niets gedaan hebben is ook zo wat.

 3. Teja Bodewes zegt:

  Blijkens de enquête op deze site vindt 90% (ok: slechts 31 invullers tot nu toe)een vakbond speciaal voor het voortgezet onderwijs een goede zaak. De 6% die nog geen mening heeft, heeft waarschijnlijk onze site nog niet gezien. Daar kun je je ook aanmelden als lid:
  www. lerareninactie.nl

  voor iedereen die lesgeeft op het VO of die sympathisant wil worden.

  Teja Bodewes

Reageer


− een = 7