In een bericht van de VO-raad van 18 maart 2009 lees ik dat in het eindexamenbesluit 2009 de tweede correctie is aangescherpt. Ik had hier nog niet eerder van gehoord. Ik wist ook niet dat er problemen waren met de tweede correctie anders dan dat het een hoop werk is en dat er niet meer extra voor wordt betaald. 

“De belangrijkste wijziging is dat bij verschil van mening tussen de eerste en tweede corrector niet meer gemiddeld wordt. In de protocollen en checklisten kunt u meer lezen over de eerste en tweede correctie. Naar verwachting worden deze voor het begin van de eindexamenperiode vernieuwd.”

Dit is blijkbaar door de Tweede Kamer bepaald waar men denkt dat wij docenten ons werk niet goed doen en niet in staat zijn om onderling tot een goed vergelijk te komen want ”de aanscherping moet de kwaliteit van de tweede correctie vergroten en de rol van het bevoegd gezag versterken.”
Ziet u het al voor zich: u heeft een verschil van mening over het toekennen van een aantal punten met uw tweede corrector. U gaat inhoudelijk daarover in discussie maar komt er niet uit. Vervolgens gaat de directeur van de andere school zich ermee bemoeien en kan er zelfs nog een derde (onafhankelijke) gecommitteerde worden aangewezen en die heeft dan de doorslaggevende stem.
Wie zou bedenken dat dit een maatregel is die de kwaliteit gaat verhogen? En waarom moet de rol van het bevoegde gezag in deze zaak worden versterkt? Wat voor wantoestanden hebben zich dan afgespeeld waar ik nog nooit van heb gehoord?
Goed, je treft wel eens een tweede corrector die wat pietluttig is of werk dat wat slordig is nagekeken maar in de regel voldoet de tweede correctie.
Niemand zit er toch op te wachten dat er nog meer tijd moet worden gestoken in de tweede correctie met eindeloos overleg over een puntje meer of minder? Zullen we uit protest afspreken dat we het dit jaar allemaal eens zijn met de eerste corrector en dat we als eerste corrector alles goed nakijken?

4 Reacties op “Tweede correctie wordt zelfs derde!”

 1. Arie Hoeflaak zegt:

  Dit soort maatregelen wordt niet zomaar door de politiek bedacht, ik denk/neem aan dat hier de CEVO een rol heeft gespeeld. We moeten bij Toon van der Ven informeren of hij (dwz de Vereniging Leraren in Levende Talen) hierin geraadpleegd is. Zo niet, dan moet hij (en wij natuurlijk!) flink stennis gaan maken!

 2. Marieke zegt:

  Ik doe weleens wat nakijkwerk voor de staatsexamens en het systeem daar bevalt me wel: niks geen gebakkelei over een puntje meer of minder, gewoon twee correctoren die ieder apart het werk nakijken en los van elkaar hun scores naar de IBG sturen. Ze weten dus niet van elkaar hoe de ander het werk beoordeelt. De IBG middelt vervolgens de twee scores.

  Het lijkt mij een prima systeem, omdat beide correctoren de betreffende kandidaten niet kennen, en dus geen enkele reden hebben om niet objectief te zijn in hun beoordelingen. Natuurlijk kan het voorkomen dat iemand de kantjes ervan af loopt, en op waardeloze wijze nakijkt, maar je kunt de computer laten kijken bij wie de scores sterk afwijken van die van de tweede corrector, en op die examens eventueel een derde corrector zetten.

  En dat zulk verantwoordelijk werk fatsoenlijk zou moeten worden beloond is logisch. Helaas liggen dingen die overal elders logisch zijn, in het onderwijs doorgaans een stuk minder voor de hand.

 3. Truus zegt:

  Ik begrijp niet waarom wij ons zo druk maken over 2e correctie, als de leerlingen doorstromen naar MBO dan is de correctie geheel in handen van de eigen docent die er creatief mee kan omgaan. Want output is belangrijk.

 4. Christien van Gool zegt:

  @Truus
  Realiseer je je dat dit een bericht is van vorig jaar??
  Ik vind je punt niet zo sterk: het feit dat anderen er met de pet naar gooien en weinig eisen stellen, wil toch niet zeggen dat wij ons daaraan moeten aanpassen??

Reageer


+ 9 = twaalf