Op 19 maart 2009 heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt een nieuwe regeling voor zij-instroom aangekondigd. Per 1 mei komt er 6 miljoen beschikbaar. Men denkt dat er vanwege de recessie nu wel belangstelling is voor mensen uit het bedrijfsleven om over te stappen.
Ik wil even in herinnering roepen dat de belangstelling er voorheen ook zeker wel geweest is maar dat geld in de regel niet de reden is geweest dat zij-instromers het na een tijdje voor gezien hielden (en de vorige regeling dus een mislukking werd).
Afgezien van het enkele geboren talent, is het voor de meeste mensen namelijk heel lastig om zomaar meteen voor de klas te worden gezet en dat is nu ook weer de bedoeling. Naast die lastige taak moeten zij-instromers dan ook nog binnen twee jaar hun opleiding voltooien. 
Ik weet niet waarvoor het geld is bestemd: als dit voor scholen is om zij-instromers meer salaris te betalen dan docenten die al jaren met succes op een school lesgeven, voorspel ik dat het ook nu een mislukking gaat worden. Zeker als er op die zittende docenten een beroep wordt gedaan om hun nieuwe collega´s onbezoldigd te gaan begeleiden!
Hoe enthousiast die nieuwe collega´s ook mogen zijn en wat voor ´kwaliteitsimpuls´ze ook mogen meebrengen, ik denk niet dat dit de oplossing is voor het verwachte tekort aan docenten.

Er is een veel betere oplossing: geen zij-instroom maar ´opstroom´. Sinds een paar jaar is er geld beschikbaar voor studiebeurzen. Daar wordt door heel veel collega´s heel enthousiast gebruik van gemaakt: de regeling is onverwacht een groot succes. Er zijn nu dus heel veel collega´s bezig om hun tweede- dan wel eerstegraads bevoegdheid te halen. Ik ken er in mijn directe omgeving zo al drie.
Waarom de 6 miljoen hier niet in gestopt? Geef collega´s naast hun studiebeurs de faciliteiten meer tijd aan hun studie te besteden zodat ze binnen redelijke termijn hun studie succesvol kunnen voltooien en binnen twee jaar kunnen dan heel veel collega´s doorstromen.
De aanwas kan dan komen aan de onderkant: de Pabo´s hebben redelijk wat studenten in opleiding die nu vaak niet aan de bak komen.
We vangen hiermee een heleboel vliegen in één klap: collega´s die al jaren lesgeven krijgen de mogelijkheid om hogerop te komen en weer met nieuwe zaken aan de slag te gaan. Pabo-studenten kunnen meteen aan de slag: pabo-docenten kunnen hun tweedegraads bevoegdheid halen en tweedegraads docenten hun eerstegraads.
Zittende docenten geeft het een nieuwe uitdaging. Hun opleiding hoeft niet zo uitgebreid te zijn want lesgeven kunnen ze al. Er vindt ook minder afstroom plaats naar allerlei managementfuncties van collega´s die op hun lesgeven zijn uitgekeken of die meer salaris willen: die kunnen op een hoger niveau aan de slag.
Dus geen zij-instroom maar ´opstroom´- volgens mij heeft dit meer kans van slagen dan hernieuwde zij-instroom.

5 Reacties op “Geen zij-instroom maar ´opstroom´”

 1. Marieke zegt:

  Ik ben wel voor zij-instroom. Je kunt mensen niet eindeloos ‘upgraden’, er is ook een bepaald denkniveau nodig (en niet alleen op het gebied van het vak dat je geeft).
  Als een goeie wiskundige vanuit het bedrijfsleven het onderwijs in wil, juich ik dat van harte toe.

 2. Marieke zegt:

  Maar ach, zij-instromers zullen er wel niet zoveel komen: de VO-raad wil de onderwijsCAO openbreken om de gemaakte salarisafspraken weer teniet te doen.

 3. Christien van Gool zegt:

  Ja, lees het bericht daarover op http://www.vo-raad.nl/actueel/nieuws/geld-voor-gebouwen-en-omscholing-personeel-cao-s-ongemoeid:
  “Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze gevolgen van de kabinetsplannen. Wel is duidelijk dat er vanaf 2010 bezuinigd gaat worden op het ‘akkoord sociale partners op lonen en uitkeringen in de collectieve sector.’ Het gaat per 1 januari 2010 om een bezuiniging van 1,3 miljard op de cao’s in de collectieve sector. Wij vrezen dat de loonruimte die het kabinet voor onze lopende cao biedt daarmee in het gedrang komt, aangezien die doorloopt in 2010. De VO-raad maakt zich zorgen over de mogelijke consequenties.

  Zodra de plannen van het kabinet volledig duidelijk zijn, komt de VO-raad met een definitieve reactie.”

  Dat belooft niet veel goeds voor de salarissen!

 4. Marieke zegt:

  Ik hoop dat dit de trigger is voor zowel leraren, als leerlingen, als ouders, om nu dan toch echt eens te laten zien dat de maat vol is. En ja, ik besef dat dat naief van me is ;-)

 5. Thorwald Westmaas zegt:

  Ik overweeg zij-instromer te worden (wiskunde). De laatste 5 jaar lees ik er weinig over. Folders en (nieuws op de) websites van de overheid zijn ook minimaal 4 jaar oud.

  Vacatures met vermelding ‘zij-instromers welkom’ zie je ook weinig of eigenlijk helemaal niet.

  Worden ze niet of nauwelijks aangenomen of vallen ze allemaal uit?

Reageer


× 6 = twaalf