Foto Rein Zilvold NRC Handelsblad

Foto Rein Zilvold NRC Handelsblad

Mijn sombere bui is er nog steeds (zie vorige bericht) en gaat niet over als ik de persberichten lees van de VO-raad die ik elke week in mijn inbox krijg. Wie de VO-raad niet kent – lees het informatieve stuk in het AOb Onderwijsblad van 28 februari 2009.
Twee voorbeelden:
“18 febr. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs tekende met de VO-raad en andere partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven het Convenant Sponsoring. Met dit convenant binden bedrijven en scholen in het primair en voortgezet onderwijs zich aan heldere gedragsregels bij het afsluiten van sponsorcontracten. De belangrijkste nieuwe afspraak is dat ouders, leraren en leerlingen via de medezeggenschapsraad meer betrokken worden bij de beslissing om een sponsorcontract af te sluiten.”
Een Convenant Sponsoring – u leest het goed! Daar zat u natuurlijk ook al tijden op te wachten. Hoeveel mensen zouden zich hierover hebben gebogen? Eindeloze vergaderingen van bedrijven en scholen in het voortgezet en primair onderwijs (met soep en broodjes!) ergens in het midden van het land. Conceptteksten die via email over en weer zijn gegaan en wat is dan het resultaat?
Een leuke bijeenkomst met receptie en bitterballen na waar de staatssecretaris van onderwijs haar drukke agenda voor vrijmaakt om leuk op de foto te gaan met pen in hand om het contract te ondertekenen, samen uiteraard met de voorzitter van de VO-raad.
En inhoudelijk? De VO-raad maakt de afspraak dat “ouders, leraren en leerlingen via de medezeggenschapsraad meer worden betrokken bij de beslissing om een sponsorcontract af te sluiten”.
Willen wij dat dan? Ik wil als docent helemaal geen sponsorcontract! Wie is de VO-raad eigenlijk dat die beslist dat ik daar bij betrokken moet worden? Ik wil gewoon lesgeven.

Een ander voorbeeld. 
“4 maart. Gekwalificeerde hoger opgeleiden, die door de economische crisis hun baan verliezen, verleiden een carrière te beginnen als docent in het voortgezet onderwijs. In een brief aan minister Donner (SZW) en staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) roept de VO-raad de bewindspersonen op hierin te investeren. In 2015 heeft het voortgezet onderwijs 62.400 nieuwe docenten nodig.”
Heeft het zin een brief te gaan schrijven aan minister Donner en staatssecretaris Van Bijsterveldt om hoger opgeleide werkelozen te gaan verleiden als docent in het voortgezet onderwijs te gaan werken? Zouden mensen die hoog zijn opgeleid niet zelf op dit idee kunnen komen? En als ze dat niet zelf kunnen bedenken, hoe zinvol is het dan om deze mensen als collega te krijgen? 
Bovendien zijn Donner en Van Bijsterveldt toch ook niet simpel? Het is in alle kranten al jaren te lezen dat er tekorten komen in het voortgezet onderwijs, de aanmeldingen bij de lerarenopleidingen zijn er al. Lerarenopleidingen spelen vanzelf in op de vraag – daar hoeft Donner echt niets aan te doen.

Zie ook artikel in NRC Handelsblad van 9 maart 2009

7 Reacties op “Bureaucratisering die we kunnen missen”

 1. Marieke zegt:

  “roept de VO-raad de bewindspersonen op hierin te investeren”

  Ziedaar het doel van de brief ;-)

 2. Harry Baggen zegt:

  Salarissen schoolbestuurders boven Dijkstal-norm
  Uitgegeven: 10 maart 2009 18:47
  Laatst gewijzigd: 10 maart 2009 18:46

  DEN HAAG – De nieuwe salarissen voor bestuurders in het voortgezet onderwijs voldoen niet aan de criteria van de commissie-Dijkstal. Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs dinsdag laten weten aan de Tweede Kamer.

  Het maximumsalaris voor bestuurders van middelbare scholen is op 1 januari verhoogd van 174.200 euro per jaar naar 178.400 euro.

  Eerder noemde Van Bijsterveldt de beloningen al ”fors”. Zij vindt ”verheldering en aanscherping van deze beloningsleidraad op diverse punten noodzakelijk”.

  Gesprekken

  De staatssecretaris voert op dit moment een serie gesprekken met de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad.

  Zij kan de loonsverhoging echter niet verbieden omdat de voorstellen van de commissie onder leiding van oud-minister Hans Dijkstal vertraging hebben opgelopen in de Tweede Kamer.

  © ANP

 3. Christien van Gool zegt:

  @Marieke

  Investeren om hoger opgeleiden te verleiden?

 4. Marieke zegt:

  Je denkt toch niet dat die hogeropgeleiden voor een LB-salarisje aan de slag gaan he ;-)
  En zelfs als ze dat wel doen, zullen ze moeten worden begeleid, en opgeleid. Kost taakuren van de begeleiders, kost lesuitval of -vervanging ivm studieverlof, kost collegegeld, kortom: kost geld.

 5. Christien van Gool zegt:

  Misschien een paar managers minder? Of hun salaris afromen naar LB salaris ;-)

 6. Harry Baggen zegt:

  Kamer verwerpt compromis lonen schoolbestuurders
  Uitgegeven: 18 maart 2009 18:59
  Laatst gewijzigd: 18 maart 2009 18:58

  DEN HAAG – De Tweede Kamer vindt de tegemoetkoming van de VO-raad over de maximumsalarissen van bestuurders op middelbare scholen niet ver genoeg gaan. Dat blijkt uit een rondje langs verschillende fracties.

  Na kritiek van de vakbonden en het parlement heeft de VO-raad, de koepelorganisatie van scholen in het voortgezet onderwijs, het maximum verlaagd van 178.400 naar 135.000 euro.

  Als reden geeft de organisatie het besluit van het kabinet om de ministerssalarissen niet te verhogen.

  Prullenbak

  ”Ook deze nieuwe beloningsleidraad kan de prullenbak in”, zegt Jan de Vries van het CDA. Volgens hem liggen de salarissen nog steeds ver boven de maximale loonschalen die volgens de cao voor de sector kan worden uitgetaald.

  Marianne Besselink van de PvdA stelt ook dat de lonen niet mogen uitkomen boven wat in de cao is afgesproken.

  Het maximumbedrag voor bestuurders die onder de cao vallen, is namelijk 115.000 euro. Wel noemt zij de verlaging van het maximumsalaris ”een beweging naar de goede kant”.

  Van Bijsterveldt

  Ook staatssecretaris Marja van Bijsterveldt ziet liever dat bestuurders op middelbare scholen gewoon onder de cao van de sector vallen.

  Eerder stelde Onderwijsminister Ronald Plasterk echter dat bestuurders van scholen beter niet onder de cao kunnen vallen.

 7. Christien van Gool zegt:

  @Harry Baggen
  Dank voor zinvolle toevoeging. Het is te gek voor woorden de hoogte van die salarissen voor managers. Maar in hoeverre kan de kamer hier iets over zeggen? Zijn het niet de schoolbesturen die hierover beslissen?

Reageer


× zes = 12