Bijna geruisloos is vorige week een akkoord bereikt over de nieuwe CAO in het voortgezet onderwijs. Maanden is er onderhandeld tussen VO-raad en bonden, sinds de staking in het najaar. Maar nu is er overeenstemming. Belangrijkste strijdpunt was de werkdrukverlaging. Voorstel was om van 750 te gaan naar 728 klokuren. Maar dat gold alleen voor voltijders. Nu is het voorstel aangepast.  De 22 uur verlaging zijn verhoogd naar 24 uur en geldt ook voor deeltijders. Dat is dus meer dan voorheen! Maar…

Er zit wel een maar aan: de verlaging is geen generieke verlaging maar moet door docenten zelf onderhandeld worden op school. In het akkoord heet het dat docenten zelf mogen kiezen hoe ze deze 24 uur willen invullen. Dat de schoolbesturen zeggen dat de CAO nu wel betaalbaar is geworden, waar ze voorheen dit niet vonden, geeft te denken. Hoe kan iets wat ruimer is (meer uur en voor meer mensen), minder geld kosten? 
Dit betekent dat er ergens een addertje moet zitten en dat docenten dus zelf in de gaten moeten houden of de regeling goed wordt toegepast. Blijkbaar gaat men er vanuit dat veel docenten de urenvermindering niet zullen claimen!
Alleen de AOb blijft ontevreden met de gemaakte afspraken en wil een generieke afspraak maar ze gaan wel (morrend) akkoord.
Belangrijk dus voor ons om kritisch in de gaten te houden hoe de jaartaakformulieren eruit gaan zien. Misschien een idee om de Medezeggenschapsraad van de school een algemene afspraak te laten vastleggen? Bijvoorbeeld met een paar mogelijkheden zodat inzichtelijk wordt hoe de keuzes eruit zouden kunnen zien. Heeft iemand hier ideeen voor?

Informatie AOb
Informatie VO-raad

8 Reacties op “Werkdrukverlaging?”

 1. y.eijgelaar zegt:

  Ik vraag me af hoe de vakbond akkoord kan gaan met het verdeel en heers-voorstel, zijn we niet juist lid van een bond om niet uit elkaar gespeeld te worden ?Deze afspraak is geen centrale arbeids overeenkomst.

 2. Christien van Gool zegt:

  Nee, dat klopt. Elke docent moet zijn eigen rechten claimen! Klagen dus bij je vakbond! Of zorgen dat je het op schoolniveau gezamenlijk kunt regelen.

 3. Marieke zegt:

  De vakbond kan akkoord gaan omdat 74% van de leden voor heeft gestemd. Niet Den Haag maakt het onderwijs kapot, niet de bestuurdersorganisaties, we doen het zelf!

 4. Bert Don zegt:

  de 24 uur gewoon van je 1659 uur afhalen, mag dat? Je gaat dan één uur les minder geven en vult de resterende uren op met nog andere taken binnen de school. Weet iemand of dit ergens wordt toegepast?
  heeft iemand andere suggesties voor die 24 uur?
  uitbetalen lijkt me geen optie! dan doe je niets aan de werkdruk.

 5. Christien van Gool zegt:

  In de informatie van de AOb staat dat je 24 uur van je jaartaak van 1659 af mag halen dus volgens mij kan dat voor lessen worden ingezet. Uitbetalen lijkt me inderdaad niet zinvol!

 6. Marieke zegt:

  Mwah, je moet goed voor jezelf zorgen en aangezien velen verwachten dat die 24 uur zullen ‘verdampen’… Kijk een school zal toch moeten blijven draaien, dus allerlei taken zullen toch gedaan moeten blijven worden door de mensen die er zijn (tenzij de school de portemonnee trekt om uitzendkrachten aan te trekken). Om dat plaatje rond te krijgen, kan een school besluiten voor bepaalde taken minder uren toe te kennen dan tot nu toe het geval was, terwijl het werk niet minder wordt. Dan heb je dus op papier wel een werkdrukverlaging, maar in de praktijk niet. Van uitbetalen zie je in elk geval nog iets terug.

  Ik heb zelfs iemand die op haar school in de MR zit, en dus meepraat over de invulling van e.e.a., horen zeggen dat ze het gaat laten uitbetalen. Zelfs de mensen die erover meebeslissen hebben er dus weinig vertrouwen in…

 7. Pieter zegt:

  Reactie werkdrukverlaging!
  Actueel voorbeeld:leeftijd 61 en 39 jaar werkzaam
  bij het VMBO .sectiehoofd 0 klokuren
  39 jaar aanstelling 1fte: 26 lesuren = 1659 klokuren
  Jaartaakberekeningschooljaar 2009/2010.
  Jaartaak 26 lesuren 1659
  Grote Bapo 6 lesuren(35% eigenbijdrage) 340
  Seniorenbonus 1 lesuur 40
  Trekkingsrecht i.v.m. Pabo opname 19
  Deskundigheidsbevordering 132
  Algemene schooltaken 34
  Lessen 19 948
  Compensatie vorig schooljaar 13

  Totaal aantal behaalde klokuren 1526

  Openstaand klokuren 133

  Zonder overleg moet ik geen 19 maar 21 lessen geven(2 lessen is 100 klokuren) om aan mijn jaartaak van 1659 klokuren te komen.

  Vraag 1.
  Bij de berekening van de deskundigheidsbevordering mag men toch niet de opgenomen grote Bapo in mindering brengen?

  Vraag 2.

  De compensatie van openstaande klokuren mag men die in lesgeven omzetten (andere taken heeft mij niet aangeboden) en is dit niet een oneerlijk benadering van werkdrukverlaging als ik notabene voor de Bapo zelf 35% zelf moet meebetalen.
  Een redelijk voorstel zou zijn geweest u behoeft maar over 4 uur opname Bapo 35% mee te betalen of u krijgt 2 extra lessen uitbetaald.
  Een nieuwe collega zou men 2 lesuren moeten betalen.

  Graag een reactie

  Opbrengst 100 klokuren.

  Berekening jaartaak via de

 8. Christien van Gool zegt:

  @Pieter
  Dit lijkt me een vraag voor de vakbond. Dit is zo gedetailleerd – ik zou hier zo snel geen antwoord op weten. Is er op school geen personeelsafdeling die je dit kan uitleggen?
  LIA kan misschien ook helpen. Zie hun website lerareninactie.nl

Reageer


− zeven = 2