Een aantal voorbeelden van hot potatoes oefenmateriaal:

Website Henny Jellema

Op deze website vindt u lesmateriaal van verschillende vakken en een zeer uiteenlopend niveau.  Bij  de nieuwere lessen worden de resultaten opgeslagen en kan de docent op een later tijdstip deze resultaten bekijken en eventueel  kopiëren.

De lessen zijn oorspronkelijk gemaakt voor ISK-leerlingen.

ISK staat voor Internationale Schakelklas. Leerlingen die na hun 12e en voor hun 18e jaar in Nederland arriveren en dus geen Nederlandse basisschool hebben bezocht, krijgen op een ISK ongeveer twee jaar de gelegenheid zoveel Nederlands te leren dat ze geplaatst kunnen worden in het reguliere (voortgezet) onderwijs. Soms zijn het mlk-leerlingen en/of analfabete leerlingen.

http://www.hennyjellema.nl/

Startpagina hot potatoes oefeningen KlasCement

http://hotpot.klascement.net/

Momenteel worden alle oefeningen op de site omgezet naar ‘i-oefeningen’. Zie hier:

http://www.klascement.net/oefeningen/

PO: Accrete

http://ict.accrete.nl/