We kunnen trots zijn als Digischool! Vanmiddag wordt in Amsterdam door vier initiatiefnemers: Maurice de Hond, Irene Felix, Luc de Vries en onze eigen directeur ERIK VERHULP de start gepresenteerd van “Nieuw Onderwijs voor een Nieuwe Tijd”. Doel is om in augustus 2013 in een aantal gemeenten te starten met een totaal nieuwe vorm van basisschool ( “De Steve Jobsschool”). Deze school bestaat zowel uit een fysieke component (het gebouw) en een -minstens net zo belangrijke- virtuele component. Daarbij zal de iPad een centrale rol spelen.

Op veel aspecten zal deze school anders opgezet en ingericht zijn dan de bestaande basisscholen.

Het is de bedoeling dat in de komende maanden voldoende ouders zich aanmelden met kinderen tussen 3 en 7 die deze school willen bezoeken. Vervolgens zal in die gemeenten waar voldoende aanmeldingen zijn getracht worden die school te stichten.

Wordt vervolgd!


Reageer


zeven × = 49