www.villa-eeckhoorn.nl is een gratis, groen, educatief online 'adventure game' voor groep 7 & 8 ontwikkeld in opdracht van de stichting 'Richting Groen'. De spelers moeten bewijzen dat ze een waardig erfgenaam kunnen zijn voor Villa Eeckhoorn. Dat kunnen ze doen door een aantal opdrachten uit te voeren. Ze zorgen o.a. voor een virtuele biologische moestuin. De game maakt de spelers bewust van gezonde voeding, duurzame landbouw en onze voedselketen en sluit aan bij de kerndoelen van het PO.

Er is een lesbrief beschikbaar en er kan ook een klassencode worden aangevraagd om de resultaten van de leerling te kunnen volgen. Je zou deze game op verschillende manieren kunnen toepassen: klassikaal  via een beamer of het digitale schoolbord, of thuis of op school via de pc.

Reageer


4 − twee =