Op veel VO-scholen wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (elo), meer of minder succesvol. Zo ook op de school waar ik zelf werkzaam ben.  Via de elo kunnen onder andere studieplanners en opdrachten voor de leerling worden klaargezet, er kan worden samengewerkt, toetsen worden afgenomen, beschermd worden gemaild en vanaf het moment dat gebruik van digitaal leermateriaal het eerste pilotstadium ontstijgt bewijst de elo goede diensten bij het geordend ter beschikking stellen van dit materiaal aan de leerling.
Ideeën
De laatste tijd zijn de ideeën over elo’s nogal in beweging. Zo gaan er stemmen op dat een elo niet meer nodig zou zijn. Via Google docs kan ook worden samengewerkt. Leermateriaal kan via de site van de uitgever of collectie-aanbieder worden bereikt. Documenten delen gaat ook via dropbox of een vergelijkbaar product. Persoonlijk denk ik hier overigens anders over: natuurlijk, het kan allemaal wel, maar als ik mij voorstel dat ik aan een eventuele opvolger moet uitleggen dat hij voor iedere klas een dropbox moet beheren en dat hij 25 Google docs documenten moet bijhouden word ik niet vrolijk. Een elo biedt veel meer structuur en overzicht, zowel voor de sectie, individuele docenten als  leerlingen.

Maar er zijn ook andere aandachtspunten. Stel dat je als school werkt met een iPad of Android-tablet. Leerlingen downloaden de apps dan op hun eigen apparaat. Rechtstreeks opstarten vanuit de elo is er dan niet meer bij.
Producten
Ook elo-leveranciers en hun producten zijn in beweging:  allereerst zijn er nogal wat overnames/fusies geweest in elo-land wat geleid heeft tot een beperking van het aantal spelers. Daarnaast zien we de ontwikkeling van ‘geintegreerde producten’. Magister biedt een administratief pakket inclusief leerlingvolgsysteem en elo en ook SOM werkt hieraan.
Gebruik
Maar ook het gebruik van de elo is de laatste jaren veranderd. Een aantal jaren geleden werden veel elo’s op school zelf gehost en beheerd.  Digitaal leermateriaal werd vaak als zogenaamd SCORM-pakket  aangeleverd en vervolgens in de elo uitgepakt en afgespeeld. Bij het gebruik van een SCORM-pakket wordt bij materiaal dat gesloten vragen in zich bergt als het goed is de score van leerlingen overgenomen in de elo waarop het materiaal wordt gebruikt. Dit systeem was/is niet feilloos maar in een aantal gevallen werkte dit goed en ontstonden overzichten per leerling/vak. Uiteindelijk is het van belang die overzichten per vak te kunnen samenvoegen tot een vakoverstijgend beeld van de leerling. Dat gebeurt in het leerlingvolgsysteem. Sommige scholen hebben een geautomatiseerde koppeling tussen hun elo en het leerlingvolgsysteem. In dat geval kunnen scores die in de elo zijn opgeslagen worden doorgestuurd naar dat systeem. Ontbreekt zo’n koppeling dan is het een kwestie van keuzes maken en intypen.
Inmiddels draaien de meeste elo’s zoals dat heet ‘in de cloud’ en worden gehost en beheerd door de leverancier. Het uploaden van een SCORM-pakket komt veel minder vaak voor: uitgevers stellen hun materiaal rechtstreeks via internet ter beschikking. Hetzelfde geldt voor steeds meer open content.
Wordt gebruik gemaakt van materiaal dat niet vanuit een SCORM-pakket draait maar bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit de website van een uitgever of collectie-aanbieder dan ontstaat in veel gevallen eveneens een overzicht per leerling/vak, maar buiten de elo of het leerlingvolgsysteem. In sommige gevallen bestaan er initiatieven tussen uitgevers en leerlingvolgsystemen om resultaten te downloaden. Daarnaast is  vanuit Kennisnet afgelopen jaar het project ECK2 gestart. Eén van de onderdelen van dit project houdt zich bezig met het maken van afspraken over het terugkoppelen van gegevens vanuit websites van uitgevers naar elo’s en leerlingvolgsystemen. We kunnen dus hopen dat het in de toekomst mogelijk wordt om zo’n beeld per leerling op te bouwen, ook los van het werken met SCORM-pakketten.
En de elo zelf?
En nieuwe wensen en mogelijkheden dienen zich alweer aan. Met de opkomst van iPads en andere tablets in de klas wordt het belangrijk om te weten of een elo goed draait op een dergelijk apparaat.  En daarnaast wordt het ook interessant om te weten of er al speciale apps beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor de studieplanner of de schoolmail.
Hulp gevraagd
Kortom, in en rond de elo’s verandert er van alles. Wanneer je als school een elo wilt kiezen brengt dat je in een lastig parket. Maar misschien kunnen we elkaar daarbij helpen door de ervaringen en ideeën die je op dit gebied hebt te delen.

Reageer


zeven − = 1