Beitrags-Archiv für die Kategory 'Geen categorie'

Voortgang.

vrijdag, 17. juni 2011 18:03

Binnenkort; de tekst van het Beleidsplan Stichting Vrienden van de Bosbergschool.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Akte van Oprichting en uittreksel Kamer van koophandel

donderdag, 16. juni 2011 8:45

Binnenkort op deze site ;

1. De Akte van oprichting Stichting Vrienden van de Bosbergschool

2. Uittreksel Kamer van Koophandel

                                                                                                            

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Ontwikkelingen op computergebied: Project Bosberg 2.0

maandag, 6. juni 2011 10:45

Inmiddels hebben er twee voorlichtingsavonden plaatsgevonden over het ICT-project van de onlangs opgerichte Stichting Vrienden van de Bosbergschool. Het doel van de stichting is om het gebruik van computers op de Bosbergschool naar een hoger niveau te tillen. De toevoeging 2.0 verwijst naar een tweede fase, naar een nieuwe ontwikkeling. Het is de volgende stap in het ICT-gebruik op de Bosbergschool, en daarmee een kans om het onderwijs verder te verbeteren. In Bosbergschool 2.0 beschikt iedere groep over een digitaal schoolbord en heeft de school een elektronische leeromgeving (ELO) zodat ook digitale leermiddelen beter beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen leerlingen in de bovenbouw gebruik maken van laptops die draadloos toegang tot de leeromgeving op internet geven.

Op deze manier kan het onderwijs aan iedere leerling "op maat" aangeboden worden: naast het gebruikelijke leerboek, zijn er ook andere (digitale) leermiddelen beschikbaar. Bovendien worden de leerlingen beter voorbereid op de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn. Leren wordt actueler, interactiever, leuker en meer toegespitst op de behoeften van de individuele leerling.

Bij de eerste presentatie van Bosberg 2.0 in februari aan de leraren hebben alle teamleden zich unaniem achter het plan geschaard. De wil en het enthousiasme voor een switch naar  computerondersteund onderwijs  op de Bosbergschool is hiermee volledig aanwezig.

Hoe moet het ICT-onderwijs op de Bosbergschool worden vormgegeven? Met hulp van  ouders wordt een Electronische LeerOmgeving (ELO) gecreëerd.  Ouders doen het voorbereidende werk en de leerkracht heeft de eindredactie: hij of zij bepaalt welke leermiddelen uiteindelijk via de ELO aan de leerlingen worden aangeboden. De leerlingen kunnen vervolgens inloggen op de  ELO om toegang krijgen tot hun eigen lesstof.

Hoe gaat Bosberg 2.0 gefinancierd worden? Het behoeft geen uitleg dat de implementatie van Bosberg 2.0 geld kost. De eerste aanschaf behelst drie digiborden, circa 50 laptops en een draadloos netwerk. Om het geld bij elkaar te krijgen kan aan een aantal mogelijkheden gedacht worden. Voor financiering bij Proceon aankloppen gaat, gezien de aangekondigde bezuinigingen, niets opleveren. Om verdere verschraling van het onderwijs tegen te gaan zullen we dus zelf wat moeten doen.

Hoe moet het dan gefinancierd worden? De gedachte is“ FUN(d)raising”: iedereen mag een bijdrage leveren die hij of zij leuk vindt.

Fun(d)raising kan op een aantal manieren: -    Wil je fiscaal aantrekkelijk een donatie aan de stichting doen? Dat kan. Het stichtingsbestuur geeft hierover graag uitleg. Verwijzen naar website -    Talentenveiling: -    Wil je niet zomaar geld geven, maar zie je er graag een prestatie tegenover staan? Dat kan ook: doe een bod op een ballonvaart, een middagje waterskiën, of leuk je feestje op door een swingende zangeres binnen te halen. -    Aanbieden van diensten: heb je zelf weinig te makken, maar kan je wel wat? Laat op je bieden als tuinhulp, chef-kok, bladerblazer, autowasser etc, en doneer de opbrengst aan de stichting! Spannend om te zien hoeveel er op jouw dienst geboden gaat worden! -   Ook bestaat de mogelijkheid dat u een gift aan de stichting toekend. Een jaarlijkse bijdrage met een looptijd van vijf jaar biedt u de mogelijkheid om het fiscaal te verrekenen. -   Sponsoring vanuit het bedrijfsleven: weet je toevallig een bedrijf dat van zijn laptops af wil? Ken je een bedrijf dat de Bosbergschool wel zou willen sponsoren? Neem contact op met de stichting en zie wat eruit te halen valt.

Funding middels fun(d)raising moet dus vooral leuk zijn, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten hoe het geld binnengehaald wordt. De talentenveiling staat gepland voor ….[DATUM]. Nader bericht hierover volgt binnenkort.

En wanneer gaat Bosberg 2.0 dan in de lucht? Het is een ambitieus plan met ook een ambitieuze planning. Begin volgend schooljaar (dus per september 2011) moet het ICT-project gaan draaien. Dan zullen ook de leraren opgeleid worden in laptop- en digibordonderwijs. De opgedane kennis kan dan direct in de klas toegepast worden.

Bosberg 2.0 als verbindende dorpsfactor. Door allerlei mensen uit het dorp met elk hun eigen expertise bij het ICT-project te betrekken wordt een enorm kennisnetwerk aangeboord. De een weet wat over taal, een ander is technisch beter onderlegd. Weer een ander is een echte computernerd. Iedereen die wil, kan zijn bijdrage leveren. Hierdoor kan de Bosbergschool uitgroeien tot het sociale hart van Hollandsche Rading, een community waar iedereen plezier aan kan beleven. Goed voor het onderwijs in ons dorp en goed voor de sociale contacten.

Computeronderwijs is op sommige middelbare scholen al ingevoerd. Echter, op basisschoolniveau zijn er nog maar heel weinig scholen waar een goed ICT-beleid is opgezet. Door Bosberg 2.0 gaat de Bosbergschool educatief voorop lopen en kan zich onderscheiden van de rest. Kinderen van de Bosbergschool stromen beter voorbereid door naar de middelbare school. Dit alles zal hopelijk ook nieuwe kinderen uit de omgeving voor de Bosbergschool aantrekken.

Als we met zijn allen er de schouders onder zetten kunnen we laten zien waar een klein dorp groot(s) in kan zijn.

Binnenkort zullen wij u via school en per e-mail informeren over de vorderingen en laatste ontwikkelingen.

Neem voor meer informatie contact op met Thijs van der Wel. T.vdWel@vriendenvandebosbergschool.nl

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: erik

Een zonnige vakantie

woensdag, 1. juni 2011 10:33

We gaan een zonnige hemelvaart vakantie tegemoet. Mooi om even helemaal bij te komen. Vanaf de website wens ik iedereen een fijne, gezonde en veilige vakantie toe. Tot gauw.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

nieuwe website beheerder

maandag, 30. mei 2011 13:11

Vanaf heden zal Monique de website beheren. De eerst komende tijd zal deze in de testfase verkeren.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Doelstelling

vrijdag, 13. mei 2011 14:08

De stichting Vrienden van de Bosbergschool is opgericht om deskundigheid, diensten en middelen ter beschikking te stellen, zodat het management en de leerkrachten en in samenwerking met de ouders het ICT gebruik en daarmee het onderwijs kunnen verbeteren.

Naast de inzet van ouders streeft de stichting er bewust naar ook andere dorpsbewoners te betrekken bij dit project. Wellicht is er in het dorp meer expertise beschikbaar die kan bijdragen aan het succes van dit project. Bewoners die menen bijdragen te kunnen leveren worden nadrukkelijk uitgenodigd zich te melden via het contactformulier.

Naast een steun aan de Bosbergschool streeft de stichting er door middel van dit project ook naar het gemeenschapsgevoel in Hollandsche Rading te stimuleren. Een goed functionerende school is niet alleen belangrijk voor de leerlingen en de ouders, maar voor het gehele dorp. Een goede relatie tussen school en dorp zal bijdragen aan het welzijn in Hollandsche Rading.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: erik