Autorenarchiv

Visie en Missie

woensdag, 4. september 2013 7:14

Visie

Het faciliteren van de Bosbergschool om deze  op kwalitatief en innovatief vlak te laten gaan behoren tot de top van basisonderwijsinstellingen van Nederland. 

Missie

De Stichting “Vrienden van de Bosbergschool” is een onafhankelijke stichting met als doel het bestaan van de Bosbergschool te Hollandsche Rading te garanderen en te vergemakkelijken. De Stichting doet dit door middelen in geld en in natura te verwerven bij particulieren, bedrijven of instellingen om de extra kosten te dekken van projecten of lessen. Om inzicht te krijgen over wat nodig is wordt overleg gevoerd met de school.

De stichting is opgericht om de Bosbergschool deskundigheid, diensten en middelen ter beschikking te stellen, zodat het management en de leerkrachten, in samenwerking met de ouders het ICT gebruik en daarmee het onderwijs kunnen verbeteren.

 De initiatiefnemers zijn van mening dat ICT een essentieel middel is om onderwijs te verzorgen waarmee leerlingen de vaardigheden verwerven die zij in de toekomst nodig hebben.  Dit middel wordt zodanig ingezet dat:

  • Leerlingen worden gestimuleerd en gemotiveerd om hun talenten maximaal te ontwikkelen
  • Het onderwijs op maat wordt aangeboden, zodat rekening gehouden wordt met de individuele leerstijlen van de leerlingen (Zowel minder als meer begaafde leerlingen kunnen beter geholpen worden)
  • Leren ook buiten de school via een online omgeving kan plaatsvinden en leerlingen gestimuleerd worden daarvan bij afwezigheid door ziekte, vakantie of anderszins gebruik te maken
  • Leerlingen in het algemeen beter worden voorbereid op de toekomst, omdat gewerkt wordt met de meest recente hard- en software
  • Het profiel en daarmee de aantrekkelijkheid van de school verbeterd zal worden

 

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: erik

Bosbergschool ontvangt gift

donderdag, 17. mei 2012 9:32

Donderdag 12 april kwam Alfons Remery naar de Bosbergschool in Hollandsche Rading. Als directeur van Meeuwsen Ten Hoopen Accountants in Hilversum overhandigde hij een cheque van € 500 aan Christa Kniest, directeur van de school. Ieder jaar schenkt het bedrijf van Remery het geld dat zij aan het einde van het jaar zouden besteden aan kerstwensen en relatiegeschenken aan een goed doel. De klanten van het accountantskantoor mogen hiervoor bestemmingen aandragen.

Een inwoner van Hollandsche Rading, wiens kleinzoon op de Bosbergschool zit, kwam met de ‘Stichting Vrienden van de Bosbergschool’. De Vrienden zetten zich in om de school middelen op ICT gebied te verschaffen zodat ze op dat gebied het onderwijs kunnen verbeteren. De cheque van € 500 zal hieraan worden besteed. Het doel sprak Alfons Remery van Meeuwsen Ten Hoopen bijzonder aan. ‘We krijgen steeds met ICT te maken. Zeker in onze branche. Maar eigenlijk zie je overal in de maatschappij hoe iedereen er steeds meer mee te maken krijgt. Belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk leren hoe ze om kunnen gaan met alles op ICT-gebied’, vindt Remery. ‘Dat kan natuurlijk het beste op school gebeuren.’

Veel draagvlak

Vorig jaar hebben alle klassen de beschikking gekregen over een digitaal schoolbord. De mogelijkheden om hiermee beter onderwijs te geven zijn groot. De bekostiging van deze borden is voor een groot gedeelte gedaan door de Stichting. ‘Maar ook veel ouders hebben hieraan bijgedragen’, vertelt Thijs van der Wel, voorzitter van de stichting. Directeur Kniest is, net als de leerkrachten, een groot voorstander van invoering van de nieuwe digitale mogelijkheden in het onderwijs. Momenteel zijn de leerkrachten bezig om zich op dit gebied nog meer kennis eigen re maken. Dat gebeurt op woensdagmiddag. Het draagvlak onder leerkrachten, ouders en kinderen is groot. Christa Kniest: ‘Het onderwijs kan hier mee zo veel efficiënter plaatsvinden. Het biedt veel extra mogelijkheden, aangepast aan de individuele vaardigheden van het kind. Zelfs in de laagste groepen zetten de kinderen nu al hun eerste stapjes met het digitale schoolbord. De ouders worden bij deze ontwikkelingen zo veel mogelijk betrokken.’

Laptop kar

Onlangs is er op school een proef geweest met een ‘laptop kar’. Hierin zaten 23 laptops. In de klas kreeg iedere leerling een laptop op tafel en de leerkracht uiteraard ook. Via de laptop werd er toen les gegeven. Het streven van de school is om in de toekomst over te gaan tot de aanschaf van zo’n kar. Want dat is het streven van de school: op ICT-gebied voorop lopen. Men hoopt ook dat het ouders zal aanmoedigen hun kind aan te melden op de Bosbergschool. Ze kunnen daar best nog wat leerlingen gebruiken. Toch ziet de school dat er ook nog wel wat anders is dan ICT en beeldschermen. Sociale vaardigheden komen ook aan bod. Kniest: ‘Zo doen we ook mee aan het project ‘Vreedzame School’ dat kinderen op sociaal gebied stimuleert tot een positieve houding naar elkaar en tot de maatschappij.’ Thijs van der Wel: ‘Behalve dat ICT gebeuren vinden we ook dat kunst en cultuur belangrijk zijn. Ook op dat gebied willen we als dat nodig is de school faciliteren.’ Ondertussen zien we hoe de kinderen in het computerlokaal braaf zitten te werken achter de beeldschermen die de school nu al heeft. Ze doen dat geconcentreerd en vol overgave zonder dat er een leerkracht bij is. Ze hebben er duidelijk plezier in. Zo zal het in de toekomst in het onderwijs waarschijnlijk steeds vaker gaan.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: erik

Ontwikkelingen op computergebied: Project Bosberg 2.0

maandag, 6. juni 2011 10:45

Inmiddels hebben er twee voorlichtingsavonden plaatsgevonden over het ICT-project van de onlangs opgerichte Stichting Vrienden van de Bosbergschool. Het doel van de stichting is om het gebruik van computers op de Bosbergschool naar een hoger niveau te tillen. De toevoeging 2.0 verwijst naar een tweede fase, naar een nieuwe ontwikkeling. Het is de volgende stap in het ICT-gebruik op de Bosbergschool, en daarmee een kans om het onderwijs verder te verbeteren. In Bosbergschool 2.0 beschikt iedere groep over een digitaal schoolbord en heeft de school een elektronische leeromgeving (ELO) zodat ook digitale leermiddelen beter beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen leerlingen in de bovenbouw gebruik maken van laptops die draadloos toegang tot de leeromgeving op internet geven.

Op deze manier kan het onderwijs aan iedere leerling "op maat" aangeboden worden: naast het gebruikelijke leerboek, zijn er ook andere (digitale) leermiddelen beschikbaar. Bovendien worden de leerlingen beter voorbereid op de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn. Leren wordt actueler, interactiever, leuker en meer toegespitst op de behoeften van de individuele leerling.

Bij de eerste presentatie van Bosberg 2.0 in februari aan de leraren hebben alle teamleden zich unaniem achter het plan geschaard. De wil en het enthousiasme voor een switch naar  computerondersteund onderwijs  op de Bosbergschool is hiermee volledig aanwezig.

Hoe moet het ICT-onderwijs op de Bosbergschool worden vormgegeven? Met hulp van  ouders wordt een Electronische LeerOmgeving (ELO) gecreëerd.  Ouders doen het voorbereidende werk en de leerkracht heeft de eindredactie: hij of zij bepaalt welke leermiddelen uiteindelijk via de ELO aan de leerlingen worden aangeboden. De leerlingen kunnen vervolgens inloggen op de  ELO om toegang krijgen tot hun eigen lesstof.

Hoe gaat Bosberg 2.0 gefinancierd worden? Het behoeft geen uitleg dat de implementatie van Bosberg 2.0 geld kost. De eerste aanschaf behelst drie digiborden, circa 50 laptops en een draadloos netwerk. Om het geld bij elkaar te krijgen kan aan een aantal mogelijkheden gedacht worden. Voor financiering bij Proceon aankloppen gaat, gezien de aangekondigde bezuinigingen, niets opleveren. Om verdere verschraling van het onderwijs tegen te gaan zullen we dus zelf wat moeten doen.

Hoe moet het dan gefinancierd worden? De gedachte is“ FUN(d)raising”: iedereen mag een bijdrage leveren die hij of zij leuk vindt.

Fun(d)raising kan op een aantal manieren: -    Wil je fiscaal aantrekkelijk een donatie aan de stichting doen? Dat kan. Het stichtingsbestuur geeft hierover graag uitleg. Verwijzen naar website -    Talentenveiling: -    Wil je niet zomaar geld geven, maar zie je er graag een prestatie tegenover staan? Dat kan ook: doe een bod op een ballonvaart, een middagje waterskiën, of leuk je feestje op door een swingende zangeres binnen te halen. -    Aanbieden van diensten: heb je zelf weinig te makken, maar kan je wel wat? Laat op je bieden als tuinhulp, chef-kok, bladerblazer, autowasser etc, en doneer de opbrengst aan de stichting! Spannend om te zien hoeveel er op jouw dienst geboden gaat worden! -   Ook bestaat de mogelijkheid dat u een gift aan de stichting toekend. Een jaarlijkse bijdrage met een looptijd van vijf jaar biedt u de mogelijkheid om het fiscaal te verrekenen. -   Sponsoring vanuit het bedrijfsleven: weet je toevallig een bedrijf dat van zijn laptops af wil? Ken je een bedrijf dat de Bosbergschool wel zou willen sponsoren? Neem contact op met de stichting en zie wat eruit te halen valt.

Funding middels fun(d)raising moet dus vooral leuk zijn, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten hoe het geld binnengehaald wordt. De talentenveiling staat gepland voor ….[DATUM]. Nader bericht hierover volgt binnenkort.

En wanneer gaat Bosberg 2.0 dan in de lucht? Het is een ambitieus plan met ook een ambitieuze planning. Begin volgend schooljaar (dus per september 2011) moet het ICT-project gaan draaien. Dan zullen ook de leraren opgeleid worden in laptop- en digibordonderwijs. De opgedane kennis kan dan direct in de klas toegepast worden.

Bosberg 2.0 als verbindende dorpsfactor. Door allerlei mensen uit het dorp met elk hun eigen expertise bij het ICT-project te betrekken wordt een enorm kennisnetwerk aangeboord. De een weet wat over taal, een ander is technisch beter onderlegd. Weer een ander is een echte computernerd. Iedereen die wil, kan zijn bijdrage leveren. Hierdoor kan de Bosbergschool uitgroeien tot het sociale hart van Hollandsche Rading, een community waar iedereen plezier aan kan beleven. Goed voor het onderwijs in ons dorp en goed voor de sociale contacten.

Computeronderwijs is op sommige middelbare scholen al ingevoerd. Echter, op basisschoolniveau zijn er nog maar heel weinig scholen waar een goed ICT-beleid is opgezet. Door Bosberg 2.0 gaat de Bosbergschool educatief voorop lopen en kan zich onderscheiden van de rest. Kinderen van de Bosbergschool stromen beter voorbereid door naar de middelbare school. Dit alles zal hopelijk ook nieuwe kinderen uit de omgeving voor de Bosbergschool aantrekken.

Als we met zijn allen er de schouders onder zetten kunnen we laten zien waar een klein dorp groot(s) in kan zijn.

Binnenkort zullen wij u via school en per e-mail informeren over de vorderingen en laatste ontwikkelingen.

Neem voor meer informatie contact op met Thijs van der Wel. T.vdWel@vriendenvandebosbergschool.nl

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: erik

Doelstelling

vrijdag, 13. mei 2011 14:08

De stichting Vrienden van de Bosbergschool is opgericht om deskundigheid, diensten en middelen ter beschikking te stellen, zodat het management en de leerkrachten en in samenwerking met de ouders het ICT gebruik en daarmee het onderwijs kunnen verbeteren.

Naast de inzet van ouders streeft de stichting er bewust naar ook andere dorpsbewoners te betrekken bij dit project. Wellicht is er in het dorp meer expertise beschikbaar die kan bijdragen aan het succes van dit project. Bewoners die menen bijdragen te kunnen leveren worden nadrukkelijk uitgenodigd zich te melden via het contactformulier.

Naast een steun aan de Bosbergschool streeft de stichting er door middel van dit project ook naar het gemeenschapsgevoel in Hollandsche Rading te stimuleren. Een goed functionerende school is niet alleen belangrijk voor de leerlingen en de ouders, maar voor het gehele dorp. Een goede relatie tussen school en dorp zal bijdragen aan het welzijn in Hollandsche Rading.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: erik