Visie en missie

Visie

Het faciliteren van de Bosbergschool om deze  op kwalitatief en innovatief vlak te laten gaan behoren tot de top 10 van basisonderwijsinstellingen van Nederland.

Missie

De Stichting “Vrienden van de Bosbergschool” is een onafhankelijke stichting met als doel het bestaan van de Bosbergschool te Hollandsche Rading te garanderen en te vergemakkelijken. De Stichting doet dit door middelen in geld en in natura te verwerven bij particulieren, bedrijven of instellingen om de extra kosten te dekken van projecten of lessen. Om inzicht te krijgen over wat nodig is wordt overleg gevoerd met de school.


Autor: erik
Datum: maandag, 2. maart 2009 13:06
Trackback: Trackback-URL

Feed zum Beitrag: RSS 2.0 Kommentare sind geschlossen,
aber Du kannst einen trackback auf Deiner Seite setzen.

Keine weiteren Kommentare möglich.