Stichting ontvangt donatie van de Rabobank

De Stichting Vrienden van de Bosbergschool in Hollandsche Rading ontving 4000 euro voor de aanschaf van ICT-applicaties. Kinderen van de school kunnen hierdoor op een leuke en leerzame manier kennis tot zich nemen en maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van visueel onderwijs.

Het Rabobank Coöperatiefonds is een fonds dat een bijdrage levert aan ideële projecten die tot opbouw van de lokale samenleving dienen. Zo kunnen verenigingen en stichtingen projecten op het gebied van educatie, integratie, vrijwilligerswerk, kennisoverdracht, cultuur en economische activiteiten aanmelden. Leden van Rabobank-afdelingen beslissen over de uiteindelijke toewijzing.

Vrienden
Voorzitter Thijs van der Wel: ‘De Stichting Vrienden van de Bosbergschool wil bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs met zoveel mogelijk relevante leermiddelen (buiten de reguliere exploitatie van de Bosbergschool om). Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de school. Op dit moment ligt de nadruk op ICT maar dat kan uiteraard wijzigen. Het zou toch geweldig zijn als de Bosbergschool zich echt kan onderscheiden ten opzichte van andere scholen in de buurt en daardoor ook extra leerlingen aantrekt. De Stichting Vrienden van de Bosbergschool wil dit mogelijk maken door fondsenwerving bij bedrijven en instellingen en via bijdragen van particulieren. Zo kwamen we ook bij het Coöperatiefonds van de Rabobank terecht’.

Lokaal
Michael Vliet vertegenwoordigt het Coöperatiefonds en de Rabobank in zijn geheel: ‘De toewijzingen van het fonds worden niet beperkt door een bepaalde sector. Wanneer wij onderwijsdoeleinden ondersteunen, dan willen wij daardoor bijdragen aan de lokale samenleving. Dat kan dus zijn aan ICT-onderwijs maar ook aan het realiseren van een wandelroute. De leden hebben het finale oordeel’. Jeffrey Swerissen is leerkracht en ICT-er aan de school. Hij vertelt waaraan het bedrag zal worden besteed: ‘Natuurlijk is het ‘geoormerkt’ geld; dat wil zeggen dat het besteed moet worden aan ICT. Wij hebben er voor gekozen het te besteden aan tablets en dan wel die, welke een connectie hebben met de digitale schoolborden, maar ook waarop de door de leerkracht samengestelde lessen, zowel op school als thuis of elders kunnen worden gemaakt. Voor zulke toepassingen komt er steeds meer software beschikbaar en voor kleiner wordende scholen met steeds meer combinatiegroepen is het ook meer dan welkom’.

De cheque wordt overhandigd: v.l.n.r. Voorzitter Thijs van der Wel, leerling Max, directeur Ronald de Moor, Michael Vliet (Rabobank + Coöperatiefonds) en Leerkracht + ICT-er Jeffrey Swerissen.


Bron: Vierklank

Tags »

Autor:monique
Datum: zaterdag, 1. december 2012 19:42
Trackback: Trackback-URL Themengebiet: Geen categorie

Feed zum Beitrag: RSS 2.0 Kommentare und Pings geschlossen.

Keine weiteren Kommentare möglich.