Er zijn de volgende afdelingen: (zie ook de tabel)
administratie, handel en verkoop, mode & commercie, consumptief.

Er zijn twee intrasectorale programma´s:
consumptief-breed,         handel en administratie

 

admin.gif (2698 bytes) Administratie op een kantoor werken: typen, werken op de computer, formulieren invullen, faxen, met de telefoon omgaan, rekenwerk.

 

cons.gif (3155 bytes) Consumptief voedsel bereiden: bakken, koken, vleesverwerken, maaltijden opdienen in een restaurant of ziekenhuis
handel.gif (3574 bytes) Handel en verkoop werken in een winkel of in een groothandel: verkopen, kassawerk, etelaren.
mode.gif (2355 bytes) Mode en commercie werken met textiel, kleding maken, tekenen, herstellen, ontwerpen, verkopen van kleding, etaleren.
avmb.gif (2996 bytes) Algemene voorbereiding op de maatschappij en het beroep (Alleen voor leerwegondersteunend onderwijs) voor het assisteren op de administratie, in een magazijn, de winkel, de verzorging.

Intrasectorale programma’s
Het is mogelijk om in klas 3 voor een intrasectoraal programma
te kiezen.
Zo’n programma is breder dan een afdeling.
De intrasectorale programma’s zijn samengesteld uit de
afdelingen binnen één sector.

De sector economie heeft het intrasectorale programma:

Consumptief-breed
Hierin krijg je twee jaar lang leerstof van de horeca (koken en serveren),
bakken (brood en banket), toerisme en recreatie.

Handel en administratie
Hierin zitten onderdelen van de afdeling administratie,
handel en verkoop en mode en commercie.
Je leert dingen in een praktische situatie, zoals het werken op een kantoor en in een winkel.
Je leert om producten te presenteren.
De computer speelt ook hier een belangrijke rol.