Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
Zoals de naam al zegt, word je op het vmbo voorbereid op het doorleren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Hoe zit het vmbo in elkaar?

Het vmbo duurt vier jaar.
De eerste twee leerjaren krijg je samen met je klasgenoten les in 15 vakken.
Op zijn vroegst moet je aan het eind van de tweede klas gaan kiezen.

Wat valt er dan te kiezen?

Een leerweg;

Theoretisch,  gemengd,  kader,  basis

Een sector:

Er zijn 4 sectoren: economie,    landbouw,   techniek,    zorg en welzijn

Een afdeling:

Binnen elke sector zijn er afdelingen. Er zijn bijvoorbeeld diverse afdelingen in de sector techniek. Er is een overzicht met alle afdelingen achter elkaar.
Als je liever de afdelingen per sector wilt zien, kies dan voor economie, landbouw, techniek of zorg en welzijn.  Daar vind je ook informatie over de intra-sectorale programma’s.  Het is mogelijk om in klas 3 voor een intrasectoraal programma te kiezen. Zo’n programma is breder dan een afdeling. De intrasectorale programma’s zijn samengesteld uit de afdelingen binnen één sector.

Let op: als je de theoretische leerweg kiest, hoef je geen afdeling te kiezen.    Bij de drie andere leerwegen kies je wél een vak dat bij een bepaalde afdeling of sector hoort.