STUDIEFINANCIERING, LOTING  EN  AANMELDING

Als alles klopt, loopt de aanmelding voor het hoger onderwijs (HBO en WO) vanaf 1 oktober 2007 via studielink.

Hét adres voor studiefinanciering en loting is natuurlijk dat van de IBG,Andere nuttige informatie is te vinden bij het ministerie vvan Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De site is erg uitgebreid. Kies voor de knop onderwijs. Daarna komen de deelgebieden voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en studiefinanciering. Verder wijst het de weg vanzelf.
 
 

  • Voor veel vragen over studiefinanciering en loting kun je terecht bij één van de steunpunten. Ze weten erg veel over Tegemoetkoming Studiekosten, prestatiebeurs, lenen, wat moet je doen als je problemen hebt met je ouders, OV-jaarkaart en ga zo maar door. De adressen kun je vinden via de website van de IBG in Groningen.