Op mijn site over oplossingsgericht werken
staan meerdere artikelen  over oplossingsgericht werken met leerlingen.

Het is goed te weten wat niet werkt …
(doe dan voortaan wel iets anders)

 … het is pas echt nuttig om te weten
wat wel werkt
(en doe daar dan vooral meer van)

want …
Als je altijd doet wat je altijd deed
dan krijg je wat je altijd kreeg !

In een notedop geven bovenstaande zinnen de belangrijkste leidraad van de oplossingsgerichte korte counseling weer.

Dirk van der Wulp