In het onderwijs staan rekenen en taal voortaan centraal.
Dat is de ambitie waar de overheid samen met scholen voor staat. De leerlingen verdienen een goede toekomst. Daarom moet de kennis in de vakken taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, wordt het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Bovendien zorgt dit ervoor dat leerlingen soepel van de ene naar de andere onderwijsvorm kunnen overstappen. Op deze website vindt u informatie en links naar websites over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.

Brief invoering referentieniveaus aan alle po-scholen
Minister Rouvoet heeft recent een brief naar alle scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs gestuurd om hen te informeren over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. >>Lees meer

Referentieniveaus in het kort
Op de website www.leerlijnentaal.nl vindt u een korte beschrijving van de referentieniveaus

In het referentiekader staan de referentieniveaus taal. Per onderdeel van het vakgebied taal zijn niveaubeschrijvingen gemaakt. U vindt deze niveaubeschrijvingen taal in het Referentiekader taal en rekenen.

Uitwerkingen
Op de website taalenrekenen.nl vindt u een overzicht van uitwerkingen van de referentieniveaus voor taal. >>Overzicht 
 
De vier taaldomeinen waar het om gaat, te specificeren naar subdomein, groep en leerlijn
Mondelinge taalvaardigheid
Lezen
Schrijven

Begrippen en taalverzorging
 
Scholing/ondersteuning
Voor een succesvolle invoering van het referentiekader moeten leraren ermee leren werken. Zij gaan immers in de lespraktijk van alledag met de referentieniveaus aan de slag, om de taalvaardigheid van leerlingen te verbeteren. >>Verder lezen 
 
Doorlopende leerlijn
Op deze pagina ziet u publicaties over dereferentieniveaus taal in relatie tot de doorlopende leerlijn taal.