Conferenties referentieniveaus en doorlopende leerlijnen taal en rekenen
 
Op verschillende plaatsen in Nederland is de afgelopen jaren in pilots gewerkt aan verbetering van de doorlopende leerlijn taal en rekenen, en wel op de snijvlakken van sectoren: van vve naar po, van po naar vo, van vmbo naar mbo, van mbo naar hbo en van vo naar hbo.
Tijdens een drietal (inhoudelijk identieke) conferenties delen SLO, de pilotscholen en andere samenwerkingspartners graag de opbrengsten van deze pilots met u en bieden zij u praktische handreikingen voor het creëren dan wel verbeteren van de doorlopende leerlijn. 
Meer informatie over de conferenties: