Leesprogramma Kijken en Kiezen

Kijken en Kiezen is een digitaal leesspel dat leerlingen stap voor stap inleidt in de wereld van het schrift. Vanaf het herkennen van picto symbolen tot het kunnen lezen van eenlettergrepige woorden, met een uitstapje op het eind van het spel naar een aantal nuttige signaalwoorden van meer dan een lettergreep.

Kijken en Kiezen is in eerste instantie gemaakt voor leerlingen met een verstandelijke handicap. Het spel sluit naadloos aan bij de leesmethode die op de meeste scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen wordt gebruikt: Lezen moet je dóén. 

Maar ook kinderen zonder verstandelijke handicap zullen dit spel graag spelen. Daarom is dit spel ook geschikt voor kleuters. Het spel kan dan gebruikt worden als voorloper op de leesmethode die op de basisschool wordt gebruikt.

Op Leraar24.nl staat een filmpje van ca. 6 minuten waarin Kijken en Kiezen wordt uitgelegd.