Kerndoel 8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

Leerlijn groep 1 /2:

 • informatief boekje of ‘informatieposter’
 • schrijfdoelen hebben vooral betrekking op informeren

Leerlijn groep 3 /4:

 • verslagen
 • schrijfdoelen hebben vooral betrekking op informeren:
  • leesbaar handschrift
  • enkelvoudige zinnen
  • weinig spelfouten
  • correcte verzorgde vormgeving en lay-out (eventueel beeldende elementen en kleur)

Leerlijn groep 5 /6:

 • eenvoudige formulieren
 • verslagen, bij taalonderwijs en bij andere vakken
 • schrijfdoelen hebben betrekking op informeren en overtuigen/overreden:
  • grammaticale en samengestelde zinnen
  • weinig fouten in aanduiding van zinsgrenzen en hoofdletters
  • weinig spelfouten

Leerlijn groep 7 /8:

 • zakelijke brieven
 • formulieren
 • werkstukken, bij andere vakken (Oriëntatie op jezelf en de wereld)
 • schrijfdoelen hebben betrekking op informeren en overtuigen/overreden:
  • weinig tot geen fouten in aanduiding van zinsgrenzen en hoofdletters
  • weinig tot geen spelfouten
  • duidelijke structuur, weergegeven door de bladspiegel