Kerndoel 7: De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

Leerlijn groep 1 /2:

 • informatieve prentenboeken, krantenknipsels (vooral foto’s met onderschrift)
 • informatie uit verschillende teksten (globaal) met elkaar vergelijken 

Leerlijn groep 3 /4:

 • informatieve teksten
 • bepalen welke informatie wel/niet belangrijk is, in relatie tot eigen kennis
 • proberen aan te geven waarom die informatie belangrijk is (koppelen aan studerend leesdoel)

Leerlijn groep 5 /6:

 • informatieve en betogende teksten
 • informatie uit verschillende bronnen met elkaar vergelijken
 • het waarheidsgehalte van berichten proberen te bepalen
 • meningen herkennen (vooral meningen die expliciet zo worden aangeduid, bijvoorbeeld met behulp van signaalwoorden als ‘ik vind’ en later ook meningen die implicieter in een mondelinge tekst voorkomen (dus niet met behulp van duidelijke signaalwoorden)
 • onderscheid tussen feiten en meningen herkennen
 • meningen uit verschillende bronnen met elkaar vergelijken
 • mening(en) uit de tekst vergelijken met eigen mening
 • aangeven of je het wel of niet eens bent met de mening(en) uit de tekst
 • argumenten ter ondersteuning van de eigen mening geven
 • onderscheid tussen feiten en meningen zelf aanbrengen

Leerlijn groep 7 /8:

 • informatieve en betogende teksten
 • informatie op waarde schatten, ondermeer in relatie tot de bron
 • informatie op internet kritisch selecteren, mede met het oog op betrouwbare en minder betrouwbare bronnen
 • oordelen of een website al dan niet geschikt en betrouwbaar is als bron
 • argumenten voor een mening analyseren en vergelijken met de eigen mening
 • technieken om te overreden in reclameteksten herkennen
 • mening(en) uit de tekst vergelijken met eigen mening
 • aangeven of je het wel of niet eens bent met de mening(en) uit de tekst
 • argumenten ter ondersteuning van de eigen mening geven
 • onderscheid tussen feiten en meningen zelf aanbrengen