Kerndoel 6: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.

Leerlijn groep 1 /2:

 • rubriceerspelletjes
 • de volgorde van een tekst weergeven

 

Leerlijn groep 3 /4:

 • tekst herlezen
 • informatie uit de tekst schematiseren:
  bijvoorbeeld woordspin/woordweb, tijdbalk, vraag-antwoordschema
 • onderstrepen
 • signaalwoorden en -tekens bij tekststructuren benutten bij het schematiseren, bijvoorbeeld:
  • chronologische volgorde: woorden als eerst, daarna, vroeger, nu, later, morgen, volgende week
  • vraag-antwoord: vraagteken en vraagwoorden als wie, waar, wanneer, waarom, hoe, waardoor, waarmee

Leerlijn groep 5 /6:

 • schema’s als vendiagram om overeenkomsten in beeld te brengen, pijldiagram voor oorzaak-gevolgrelaties, boomdiagram, middel-doelschema’s,
  <-> voor tegenstellingen
 • aantekeningen maken
 • uittreksel maken
 • signaalwoorden en -tekens bij tekststructuren benutten bij het schematiseren, bijvoorbeeld:
  • voorbeelden: dubbele punt, voorbeelden in opsommingen weergegeven met opsommingstekens, woorden als (bij)voorbeeld, zoals
  • tegenstellingen: woorden als maar, daarentegen, daartegenover
  • oorzaak-gevolgrelaties: woorden als daardoor, doordat, hoe komt het dat
  • middel-doelrelaties: woorden als met behulp van, om … te, door … te

Leerlijn groep 7 /8:

 • schema’s als tabellen, cirkeldiagrammen
 • samenvatting maken
 • signaalwoorden en -tekens bij tekststructuren benutten bij het schematiseren, bijvoorbeeld:
  • redengevende structuren: woorden als want, omdat
  • voorwaardelijke structuren: woorden als als … dan