Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

Leerlijn groep 1 /2:

 • verhalende teksten, vooral expressief
  (bijv. bij tekeningen, briefjes en kaarten voor anderen, verhalen/boekjes) (zie kerndoel 9)
 • af en toe informatieve teksten
  (bijvoorbeeld berichtjes met eigen nieuws voor op het nieuwsprikbord)
 • af en toe instructieve teksten
  (bijv. recepten)
 • en verder: teksten die functioneel zijn voor eigen (spel)activiteiten:
  lijstjes (bijv. een boodschappenlijstje voor de winkelhoek of een bestellijst voor de ‘bakker’) , menukaarten, uithangborden, reclameborden)
 • (losse) woorden (bijv. labels, lijstjes of bij een tekening)
 • zinnen (bijv. bij een tekening, of op een kaart of briefje)
 • schrijven is vooral:
  • schrijven via tekenen
  • schrijven via krabbelen
  • schrijven via letterachtige vormen
  • schrijven via letter-/tekenreeksen
  • schrijven via spontane spelling
 • schrijven is ook naschrijven en nastempelen, en typen op de computer
 • verzorgen is gericht op:
  • tekening kleuren
  • woorden versieren

 

Leerlijn groep 3 /4:

 • verhalende teksten ( (persoonlijke) verhalen, gedichtjes, briefjes en kaarten voor anderen) (zie kerndoel 9)
 • eenvoudige informatieve teksten (bijv. berichten, of antwoorden op vragen)
 • af en toe ook instructieve teksten (bijv. recepten of korte gebruiks- of gedragsaanwijzingen)
 • korte teksten met meestal één inhoudselement, vaak met een chronologische opbouw
 • zinnen zijn kort, meestal enkelvoudig, grammaticaal eenvoudig, kunnen spelfouten en grammaticale fouten bevatten
 • verzorgen is gericht op:
  • verdeling bladspiegel
  • illustraties bij tekst

 

Leerlijn groep 5 /6:

 • verhalende teksten
  (bijv. verhalen, gedichten, brieven, e-mails) (zie kerndoel 9)
 • informatieve teksten
  (bijv. verslagen, eenvoudige werkstukken, observaties van bijvoorbeeld diergedrag en proefjes)
 • instructieve teksten
  (recepten, een speurtocht, een routebeschrijving, gebruiks- of gedragsaanwijzingen)
 • betogende teksten
  (bijv. een boekverslag) (zie kerndoel 8)
 • langere teksten met diverse inhoudselementen en meerdere (+ complexer) tekststructuren
 • aandacht voor spelling en interpunctie
 • alinea’s, titels en kopjes

 

Leerlijn groep 7 /8:

 • naast verhalende (zie kerndoel 9), informatieve en instructieve teksten (bijv. een handleiding, een draaiboek) ook betogende teksten (bijv. een boekbespreking, een recensie over een tv-programma, een ingezonden brief, een oproep, een leus op een spandoek, reclame) (zie kerndoel 8)
 • langere teksten met diverse inhoudselementen en meerdere (+ complexer) tekststructuren
 • tekstconventies
 • werken met tekstverwerkingsprogramma’s