Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren

Leerlijn groep 1 /2:

 • verschillende gesprekssituaties met een gevarieerd aanbod aan onderwerpen die uitnodigen om op te reageren, dagen kinderen uit te zeggen wat ze ergens van vinden; ze proberen ook aan te geven waarom ze dat vinden

Leerlijn groep 3 /4:

 • bepalen welke informatie wel/niet belangrijk is, in relatie tot eigen kennis
 • proberen aan te geven waarom die informatie belangrijk is (koppelen aan doel)
 • deze opvatting verduidelijken of illustreren
 • meningen herkennen (vooral meningen die expliciet zo worden aangeduid, bijvoorbeeld met behulp van signaalwoorden als ‘ik vind’)
 • open staan voor de mening en argumentatie van anderen
 • mening(en)van de spreker(s) vergelijken met eigen mening
 • proberen te vertellen of je het wel of niet eens bent met gehoorde mening(en)

Leerlijn groep 5 /6:

 • naar andermans commentaar vragen
 • argumenten ter ondersteuning van de eigen mening geven
 • naar andermans commentaar vragen
 • onderscheid tussen feiten en meningen herkennen
 • meningen herkennen die implicieter in een mondelinge tekst voorkomen (dus niet met behulp van duidelijke signaalwoorden)
 • meningen globaal becommentariëren vanuit de eigen mening
 • argumenten ter ondersteuning van de eigen mening geven
 • onderscheid tussen feiten en meningen zelf aanbrengen
 • standpunt vasthouden

Leerlijn groep 7 /8:

 • kritische houding ten aanzien van informatie in mondelinge teksten
 • informatie op waarde schatten, ondermeer in relatie tot de bron
 • andermans standpunt in eigen woorden samenvatten
 • tegenover elkaar staande gezichtspunten in eigen woorden formuleren
 • als discussieleider optreden
 • groepsleden vragen om verduidelijking van een standpunt
 • veel voorkomende trucs in reclame herkennen
 • tot een afweging van argumenten in een discussie komen
 • evalueren van meningen en argumentaties