Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Leerlijn groep 1 /2:

 • gespreksregels hebben vooral betrekking op niet voor de beurt spreken
 • monologen: vooral het vertellen van een persoonlijk verhaal
 • gesprekken:
  • dialogen: korte dialoogjes tussen twee kinderen en tussen kind en leraar, gesimuleerde telefoongesprekken
  • polylogen: in kleine groep met of zonder leraar erbij en in grote groep

Leerlijn groep 3 /4:

 • bij het onderwerp blijven
 • niet door elkaar praten
 • gesprekken: deelnemen aan klassikale leergesprekken, gesprekken met onbekenden en niet-gesimuleerde telefoongesprekken

Leerlijn groep 5 /6:

 • ingaan op bijdragen van anderen
 • aandacht vasthouden
 • langere monologen: persoonlijke verhalen, presentaties
 • gesprekken: discussies, gesprekken met openbare instanties

Leerlijn groep 7 /8:

 • beurtverdeling
 • voortgang bewaken
 • een groepsgesprek en discussie leiden