Kerndoel 10: De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

Leerlijnen groep 1 /2:

  • reflecteren op eigen werk
  • bewust zijn van hoe je gesprekken voert (taalgebruiksbewustzijn)
  • reflectie op patronen en rollen (processen) in gesprekken: communicatieve houding, onderwerp van gesprek, manier van praten, beurtwisseling en rolverdeling (bijv. zelf een beurt nemen, in de rede vallen, een vraag stellen, duidelijk praten, vragen om uitleg, zelf kiezen waarover je praat)

Leerlijnen groep 3 /4:

  • plannen, sturen, bewaken en controleren van eigen spreek-, luister-, lees- of schrijfgedrag (onder begeleiding)
  • reflecteren op uitgevoerde strategieën en hun resultaten
  • eigen taalgebruik aanpassen aan de context
  • reflecteren op doel, inhoud en structuur van geschreven taal

Leerlijnen groep 5 /6:

  • plannen, sturen, bewaken en controleren van eigen spreek-, luister-, lees- of schrijfgedrag (zonder begeleiding)
  • reflecteren op doel, inhoud en structuur van geschreven taal, op verschillende niveaus: teksten, zinnen, woorden, schriftcode

Leerlijnen groep 7 /8:

  • zichzelf vragen stellen en beantwoorden tijdens het luisteren, lezen, spreken of schrijven