Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Leerlijn groep 1 /2:

 • eenvoudige, korte monologen, (interactief) voorgelezen teksten
 • dialogen
 • gesprekken in kleine groep en grote groep (met leraar)
 • verhalende en informatieve teksten
 • korte instructieve teksten komen ook voor, in de vorm van (gedrags)aanwijzingen bijvoorbeeld
 • luisterdoelen hebben betrekking op zich ontspannen/amuseren, op het verwerven van informatie of op erachter komen hoe iets te doen of te maken (geïnstrueerd worden)
 • informatie verwerken en presenteren gebeurt:
  • mondeling: bijvoorbeeld verslag uitbrengen, demonstratie met mondelinge toelichting, dramatiseren, toelichting bij een filmpje/ dia’s/foto’s, vertelkast
  • schriftelijk: bijvoorbeeld tekening, stripverhaal, informatieposter, boekje

Leerlijn groep 3 /4:

 • korte monologen, (interactief) voorgelezen teksten
 • dialogen
 • gesprekken in kleine groep zonder leraar
 • (leer)gesprekken in kleine en grote groep met leraar
 • de instructieve teksten zijn vooral (gedrags)aanwijzingen en instructies (bijv. bij het leren lezen en rekenen)
 • luisterdoelen hebben betrekking op zich ontspannen/amuseren, op het verwerven van informatie of op erachter komen hoe iets te doen of te maken (geïnstrueerd worden)
 • informatie verwerken en presenteren gebeurt schriftelijk: bijvoorbeeld een informatieposter, verslag of boekje van de belangrijkste informatie

Leerlijn groep 5 /6:

 • langere monologen, (interactief) voorgelezen teksten
 • vooral informatieve, verhalende en instructieve teksten
 • ook betogende teksten
 • zich op de hoogte stellen van mening(en) / zich een mening vormen en op overtuigd of overgehaald worden
 • informatie verwerken en presenteren gebeurt schriftelijk: bijvoorbeeld een werkstuk of muurkrant maken van de belangrijkste informatie

 

Leerlijn groep 7 /8:

 • complexere monologen waarbij lengte er niet toe doet, interactief voorgelezen teksten
 • luisteren naar verhalende en instructieve teksten komt ook voor
 • zich op de hoogte stellen van mening(en) / zich een mening vormen en op overtuigd of overgehaald worden
 • schriftelijk: bijvoorbeeld een werkstuk of muurkrant maken van de belangrijkste informatie