Welkom op de website van de community Taal voor het primair onderwijs.

Deze community is een onderdeel van de communities die De Digitale School samen met Kennisnet beheert voor leerkrachten in het basisonderwijs. De community Taal is bedoeld om informatie, materiaal en ideeën uit te wisselen op het gebied van taal.

Taal en lezen hebben, samen met rekenen, een hoge prioriteit op de Kwaliteitsagenda van het Primair Onderwijs. Het Projectbureau Kwaliteit (PK) zorgt voor de uitvoering van spoor 3 en 4 van de Kwaliteitsagenda. Op de website van dit Projectbureau vindt u meer informatie.
Opbrengstgericht werken is een term die daarbij vaak genoemd wordt. Dit betekent focussen op leeropbrengsten. De doelstelling voor elke les die u geeft en elke activiteit die u aanbiedt, is daarom erg belangrijk.

De kerndoelen voor het PO zijn nauwkeurig vastgesteld door het ministerie van OCW. De leerlijnen en tussendoelen zijn door het SLO uitgewerkt en zijn online beschikbaar.

Veel scholen zijn sterk in beweging om het taal- en rekenonderwijs op de eigen school op een nog hoger niveau te brengen. Vanuit het project ‘Alle Scholen in Beweging’ wordt geprobeerd opgedane kennis en ervaringen te delen met andere scholen die ook het taal- en/of rekenonderwijs willen verbeteren.

Op deze website kunt u binnenkort voor taal alle tussendoelen, volgens de SLO, per kerndoel terugvinden. Het is de bedoeling dat u hier per tussendoel lessen, ideeën en activiteiten van goede kwaliteit kunt vinden en downloaden.

Help ons mee deze website te vullen en stuur uw lessen, ideeën etc. per e-mail toe!!

Kijk voor meer informatie op www.schoolaanzet.nl!