Workshop Thuis in taal en rekenen

Onderzoek toont aan dat de betrokkenheid van ouders een positief effect heeft op de prestaties van hun kind. Voor ouders met kinderen in groep 3 t/m 8 kan de LOBO op school een workshop verzorgen. Tijdens de workshop krijgen de ouders allerlei taal- en rekenspelletjes aangereikt waarmee zij ter plekke zelf aan de slag gaan. Deze spelletjes kunnen de ouders vervolgens thuis doen met hun kind, om zo spelenderwijs bezig te zijn met taal en rekenen. (Bron: SLO)

Lees meer >>

Online klankbord

Met dit online ‘Klankbord‘ kun je klanken en woorden oefenen. Klik op de juiste klanken. Je hoort dan de uitspraak van de klank. Klik je op de knop [OEFENTIPS], dan krijg je een pagina met allerlei handige suggesties voor het gebruik van het ‘Klankbord’.

Leuke tool voor het digibord en gebruik in de onderbouw en bij remedial teaching.  Het ‘Klankbord’ is gemaakt door de Stichting Taalhulp.

Resultaten tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen verbeterd

Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en rekenverbetertrajecten verbeterd. De in schooljaar 2009/2010 ingezette stijgende lijn zet zich voort in schooljaar 2010/2011. De tussenresultaten technisch lezen tonen geen eenduidige verbetering. Dit blijkt uit de Monitor verbetertrajecten taal en rekenen die de Inspectie van het Onderwijs heeft uitgevoerd op verzoek van de PO-Raad. Lees meer>>

Training Begrijpend lezen

 

 

'Onderwijs maak je samen' heeft een nieuw ontwikkelde traing voor begrijpend lezen. Het is een training die uit twee modules bestaat: hardopdenkend leren lezen en woordenschat. De eerste module is door de eerste groep deelnemers in Helmond net afgerond. Zij zijn heel erg enthousiast!

 

Meer informatie is te vinden op de volgende webpagina: http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/training-specialist-begrijpend-lezen/

Risicokleuters helpen met lezen en spellen

Toetsen in groep 2 kunnen duidelijk maken dat voor sommige kleuters het komende leesleerproces niet zonder risico’s is. Wat kan je dan concreet doen om de risico’s te verminderen en het kind in groep 3 een veilige start te geven? Hoe zorg je ervoor dat je recht doet aan de kleuter, terwijl je toch met letters werkt? Lees verder >>

Slimme Taal vernieuwd en online beschikbaar

Het leerstofpakket Slimme Taal is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool voor wie de leerkracht uitdagende leerstof nodig heeft op het gebied van het onderwijs in de Nederlandse taal en lezen. SLO heeft deze lessen geactualiseerd en geschikt gemaakt voor gebruik binnen Acadin, dé digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen in het basisonderwijs. Lees meer >>

Spelling op z’n best

In het boek 'Spelling op z'n best'beschrijven de auteurs zeven bouwstenen voor effectief spellingonderwijs in het basisonderwijs. Ze laten zien hoe het spellingonderwijs zó kan worden ingericht, dat betere resultaten het gevolg zijn. Meer informatie en bestellen >>

 

Nationale spellingkampioen

Achterhoekse basisschool is eerste Nationale spellingkampioen

Taalvaardigheid getest in spannende finale basisschoolleerlingen groep 7 en 8

In de spannende eindstrijd is basisschool De Boomgaard uit Braamt Nationale spellingkampioen 2012 geworden. Dolores Leeuwin (het Klokhuis) presenteerde de grote finale. De Boomgaard werd vertegenwoordigd door de groep 8 leerlinge Laura Hartjes. Het dictee vond ze het meest lastige onderdeel. Toch wist ze de beste totaalscore te behalen in de finale. De Prins Constantijnschool uit Leeuwarden plaatste zich als tweede en Het Mozaïek uit Arnhem als derde. Uitgeverij Zwijsen organiseerde de spellingwedstrijd om basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 op een leuke en stimulerende manier met taal bezig te laten zijn.

 

Kampioen

In de finale werden de leerlingen uitgedaagd in de beheersing van hun taalvaardigheid. Na een spannend dictee met woorden als televisiequiz, sms’en, tempelruïnes en chic, moesten de basisschoolleerlingen zich bewijzen op de onderdelen Lijm het woord (wat is de samenstelling van drie en dertig, of vrijheid en strijd), Wat is fout? (presentatie, imitatie of advertensie?) en Hoe schrijf je..? (brancard, hartstikke en vondst?). Monique Derksen, lerares van groep 7 en 8: “We vinden het heel bijzonder dat we deze wedstrijd hebben gewonnen. Als kleine school uit het oosten. Laura heeft zowel tijdens de voorrondes als in de finale uiterst haar best gedaan en de school met trots vertegenwoordigd.” De juf geeft aan volgens jaar weer mee te willen doen. “Volgend jaar zullen zeker weer proberen om in de finale te komen. Groep 7 en 8 is een combinatieklas, de huidige groep 7 leerlingen kunnen zich dan opnieuw bewijzen”, aldus Monique Derksen. Laura zit in groep 8 van de combinatiegroep op De Boomgaard. De basisschool is niet alleen de eerste Nationale spellingkampioen, maar krijgt tevens een optreden van ‘Hippe Gasten’.

 

Finalisten

De winnende basisschool moest het in de finale opnemen tegen De St. Jozefschool uit Zieuwent, De Vlonder uit Uden, Het Mozaïek uit Arnhem, Sint Jozef uit Thorn, Maria Basisschool uit Rotterdam, Prins Constantijnschool uit Leeuwarden, De Wegwijzer uit Opperdoes, Amstelschool uit Ouderkerk aan de Amstel en Minister Calsschool uit Naarden. De jury, bestaande uit Donald Duck’s hoofdredacteur Thom Roep, schrijfster van het boek Droomtuin en winnaar van de Debuutprijs Jonge Jury 2012 Ingrid Kluvers, Utrechts’ stadsdichter Ingmar Heytze mochten het optreden van alle leerlingen beoordelen.

 

Tips en trucs

Leerlingen in het basisonderwijs konden hun taalvaardigheid testen via de website spellingkampioen.com. Op taalinbeeld.nl en spellinginbeeld.nl zijn alle oplossingen van de finale toegelicht te vinden met verwijzing naar de spellingkaarten van Spelling in beeld. Een compilatie van de finale is vanaf volgende week terug te zien op de genoemde websites.

 

Spellingkampioen, de battle!

Alle tien scholen die in de finale stonden, hebben gisteren de pakketten Leesstudio Basis & Leesstudio Actueel ontvangen. Een aanvulling op iedere methode voor begrijpend lezen dat leestaken koppelt aan de actualiteit. De winnaar, basisschool De Boomgaard wint tevens een optreden van de band ‘Hippe Gasten’. ‘Spellingkampioen, de battle!’ is georganiseerd om op een leuke en stimulerende manier de taalvaardigheid te verbeteren. De spellingwedstrijd is een initiatief van Taal in beeld en Spelling in beeld van Uitgeverij Zwijsen. 

 

Dyslexie en ICT

Op ICT-gebied bestaan tal van producten om in te spelen op de onderwijsbehoeften van dyslectische kinderen. Maar welke producten gebruik je in welke situatie? Nancy Verbeten gaf tijdens de conferentie ‘Gewoon Speciaal’ op de IPON 2012 een overzicht van digitale hulpmiddelen voor kinderen met dyslexie.

Lees verder>>

Format voor uw taal- of rekenbeleidsplan

Een beleidsplan maakt helder hoe uw school gestructureerd gaat werken aan het verbeteren van uw resultaten op taal of rekenen. Het boek Met de referentieniveaus naar schoolsucces bevat twee formats die u kunt downloaden via de site van CPS.

Download het format taalbeleidsplan >>
Download het format rekenbeleidsplan >>