E-college: Leesstrategieën

 Goede lezers gebruiken tijdens, voor en na het lezen verschillende strategieën voor het begrijpen van wat gelezen is/wordt. Binnen het aanleren van de vaardigheid begrijpend lezen is het belang een focus te leggen op de belangrijkste strategieën van begrijpend lezen; de 4 V’s. Voorkennis, Voorspellen, Visualiseren en Vragen stellen.

 Meer over de 4 V’s

 Klik hier voor het E-college.