Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en rekenverbetertrajecten verbeterd. De in schooljaar 2009/2010 ingezette stijgende lijn zet zich voort in schooljaar 2010/2011. De tussenresultaten technisch lezen tonen geen eenduidige verbetering. Dit blijkt uit de Monitor verbetertrajecten taal en rekenen die de Inspectie van het Onderwijs heeft uitgevoerd op verzoek van de PO-Raad. Lees meer>>

Je mag geen reactie toevoegen.